Arkiv

FAGnytt naturforvaltning
Midt på 1990-tallet utga daværende Institutt for biologi og natuforvaltning en populærvitenskapelig serie, FAGnytt naturforvaltning, der instituttets viktigste forskningsresultater ble presentert på fire sider. Mange av temaene er høyst aktuelle fremdeles.

Årsmeldinger
INA utga hvert år en årsmelding, som oppsummerte instituttets virksomhet, og i tillegg har et innslag av mer faglig stoff:

- Årsmelding 2016
- Årsmelding 2015
- Årsmelding 2014
- Årsmelding 2013
- Årsmelding 2012
- Årsmelding 2011
- Årsmelding 2010
- Årsmelding 2009
- Årsmelding 2008
- Årsmelding 2007
- Årsmelding 2006
- Årsmelding 2005
- Årsmelding 2004
- Årsmelding 2003

Bøker
Instituttets ansatte publiser også jevnlig bøker, både populærvitenskaplige bøker, lærebøker og vitenskapelige bøker:
INAs bøker

Festskrifter
Fra tid til annen blir ansatte hedret ved utgivelse av et festskrift.
2006 - Festskrift til Birger Solberg
2002 - Festskrift til Oddvar Haveraaen

Andre publikasjoner
- Arboretet "Nordskogen"
- Status for elgbeitene

Published 11. juli 2018 - 14:12 - Updated 23. April 2019 - 11:18