Om oss

Fakultetet har cirka 200 ansatte og omtrent 650 studenter fordelt på 13 studieprogrammer. Hans Fredrik Hoen er dekan, Hilde Steinmoen er administrasjonssjef. 

MINA er også hjem for to av NMBUs sentre:

  • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
  • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  

 

NMBU-historikk
MINA ble opprettet 01.01.2017, og er resultatet av en sammenslåing mellom daværende Institutt for miljøvitenskap (IMV) og Institutt for Naturforvaltning (INA). Eldre INA-publikasjoner finner du her.  

 

Published 6. desember 2016 - 22:33 - Updated 5. januar 2021 - 12:51