Utenlandsopphold

Har du reisefeber og er nysgjerrig på andre kulturer? Ønsker du å bli bedre i språk og lære hvilke utfordringer andre nasjoner har innen naturressursforvaltning? Da kan et opphold ved et utenlandsk universitet være noe for deg. Språkkunnskaper og erfaringer fra møtet med en annen kultur vil være verdifulle både i arbeidssituasjon og i livet ellers.

Utenlandsopphold

Pancake rocks, New Zealand
Pancake rocks, New Zealand Photo: Brit-Agnes Buvarp


Mange utenlandske universiteter tilbyr emner som er relevante for INAs studenter. 30 % av instituttets studenter velger å ta et semester eller to ved et utenlandsk lærersted i løpet av studietiden.

God planlegging
Skal du få fullt utbytte av et utenlandsopphold må du planlegge godt. Dette gjelder ikke minst i forhold til å innpasse utenlandsoppholdet i utdanningsplanen.

Du kan ta utenlandsstudier både innen bachelor- og masterstudiet. Men det kreves mer planlegging for å få utenlandsoppholdet til å passe i mastergraden enn i den treårige bachelorgraden.

[PHOTO MISSING]Utvekslingsavtaler
NMBU har flere utvekslingsavtaler med universiteter i hele verden, noe som gjør det enkelt å komme seg ut. Du kan også lage ditt eget opplegg, dersom du ønsker å reise til et universitet NMBU ikke har avtale med.

Instituttets studieveiledere og Studentenes informasjonstorg kan hjelpe deg med forberedelsene til og innpassing av utenlandsoppholdet.

God reise!

Photo:

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:47