Utdanningsplan

Alle programstudenter ved NMBU har en egen utdanningsplan. Denne viser studieløpet ditt, med både obligatoriske og valgfrie emner.

Utdanningsplan

De valgfrie emnene står du helt fritt til å velge blant INAs og NMBUs mange fagområder og emner. Tips om de mest aktuelle emnene får du fra eldre studenter eller studieveileder.

De valgfrie emnene må du selv legge inn i utdanningsplanen din. Utdanningsplanen har du tilgang til på StudentWeb.

Ta kontakt med SiT eller studieveileder om du har spørsmål om StudentWeb.

Frister for oppdatering av studieplanen finner du i akademisk kalender. 

Det er viktig å overholde fristene, for at emneansvarlig skal kunne planlegge emnene best mulig.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:47