Studiestruktur

Her finner du informasjon om hvordan hvert studieprogram ved INA er bygd opp. Dette kan være nyttig i forbindelse med planlegging av studieåret, hvilke fag du skal ta, hvordan få utenlandsopphold til å passe inn i planene dine, etc.

Studiestruktur

Studiestruktur for INAs studieprogrammer:

Bachelor
Fornybar energi
- Skogfag
Økologi og naturforvaltning

Master
Fornybar energi
Naturbasert reiseliv
Naturforvaltning
Skogfag
Økologi

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:48