Studieprogramgrupper

Alle studieprogrammene ved INA har en programgruppe som jobber med faglige spørsmål knyttet til studieprogrammet.

Studieprogramgrupper

Studieprogramgruppenes sammensetning høsten 2016:

Naturforvaltning (Bachelor og Master):
Leder Vidar Selås
Ansatt Jonathan Colman
Ansatt Per Kristian Rørstad
Student Mari Brøndbo Dahl
Ekstern Maren Esmark
Sekretær Espen Arestøl
 
Ecology (Master):
Leder Stein R. Moe
Ansatt Kari Klanderud
Ansatt Svein Dale
Student Kari Hegtun
Ekstern Anders Nielsen
Sekretær Cathrine Glosli
 
Skogfag (Bachelor og Master):
Leder Tron Eid
Ansatt Olav Høibø
Ansatt Andreas Brunner
Ansatt Jan Bjerketvedt
Student Ola Aamodt
Ekstern Solfrid Marthiniussen
Sekretær Brage Monsen
Fornybar energi (Bachelor og Master):
Leder Erik Trømborg
Ansatt Muiwa Samuel Adaramola
Ansatt Thomas Martinsen
Student Vegard Bøe
Ekstern Tormod Eggan
Sekretær Brage Monsen
Naturbasert reiseliv (Master):
Leder Peter Fredman
Ansatt Stian Stensland
Ansatt Jan Vidar Haukeland
Ansatt Knut Bjørn Stokke (ILP)
Ansatt Siw Fosstenløkken (HH)
Student Mariann Fredriksen
Ekstern Line Ramsvik
Sekretær Espen Arestøl
Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:45