Studentliv

Dette er siden for praktisk og sosial info om livet som student ved INA og NMBU.

Studentliv

Samfunnet i Ås
For å gjøre det enklere for deg som student å orientere deg i jungelen av ulike sosiale og faglige tilbud og aktiviteter ved NMBU, er det etablert en egen startside for all studentrelatert informasjon: Samfunnet i Ås

Linjeforeninger ved INA
Instituttet har fire egne studentforeninger for sosial og faglig aktivitet. Disse samarbeider også om tilstelninger, temakvelder og annet sprell. 

- Naturforvalterlaget: Hjemmeside - Facebook            

- Skogbrukerforeningen: Facebook

- Natura Innova: Facebook

- Energiforeningen: Hjemmeside - Facebook

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:48