Stipend til skogfagsstudenter

Skogfaglig kompetanse er etterspurt, og dette har Skoglauget tatt konsekvensene av. Stipendordningen for skogfag strekker seg fra 2010-2017 og har en totalramme på 3,8 millioner NOK. Nedenfor finner du kriteriene for stipendordningen.

Stipend til skogfagsstudenter

BACHELORSTIPEND:

Startstipend til alle som begynner på bachelor i Skogfag.

  • Pengestipend på 3 000 kr
  • Bokstipend til pensumbøker første studieår, verdi 4 000 kr. Gis i form av gavekort på Boksmia
Kriterier:
Pengestipendet utdeles når studenten har fullført første studieår, dvs 60 studiepoeng. Fagkretsen må innkludere SKOG100, SKOG101 og minst 30 studiepoeng blant de andre emnene som ligger i planen (med mindre man har fått fritak fra disse pga tidligere utdanning).

Studenter som mottar bachelorstipend kan ikke være registrert på andre studieprogram ved UMB enn bachelor i Skogfag.

Studenter som søker overgang fra andre studieretninger til bachelor i Skogfag får samme startstipend som studenter tatt opp ved ordinært opptak. Gavekort tildeles når overgang er godkjent. Pengestipend utdeles i tråd med det Skoglauget har bestemt for ordinære studenter.

MASTERSTIPEND:

Stipend på 50 000 kr per student til beste halvdel av kullet (maks. 8 studenter) utdeles ved fullført mastergrad i skogfag.

Kriterier:

  • Maksimum 8 studenter.
  • Det forutsettes at studenten fullfører på normert tid (2 år). I spesielle tilfeller kan Skoglauget vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må ta permisjon et semester eller ett år.
  • Stipendordningen startet i 2010. Første kull som blir evaluert er i 2012.
  • Den beste havlparten av kullet velges på bakgrunn av gjennomsnittskarakter fra masteroppgave og alle emner som er inkludert i mastergraden. Karakterene vektes ut i fra størrelse på emnet/antall studiepoeng.

PRIS FOR BESTE MASTEROPPGAVE I SKOGFAG:

Den beste masteroppgaven, vurdert ut fra faglig kvalitet og relevans for skognæringen, premieres hvert år med 50 000 kr.

Kriterier:

  • Evalueringen gjøres av en komité på tre medlemmer, satt sammen av Skoglaugets styre. En representant fra vitenskapelig ansatte ved INA skal delta i komiteen.
  • Kandidater må være blant den beste halvparten i kullet og ha levert oppgaven innen normert tid. I spesiell tilfeller kan Skoglaugets evalueringskomite vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må få utsatt fristen for innlevering.
Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:40