Semesteroppgaver ved INA

I løpet av et semester produseres det mange spennende semesteroppgaver ved INA. Disse er spredt over et vidt spekter av fagområder, og viser den faglige bredden ved instituttet.

Semesteroppgaver ved INA

Oppgaver i flere fag over flere år er tilgjengelige, og kan lastes ned i fulltekst.

Søking

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:48