Meny
Naturforvaltning
Reisestipend til masterstudenter i tropisk økologi og naturforvaltning

Reisestøtte/feltstipend til masterstudenter i økologi - spesialisering tropisk økologi og naturforvaltning

Studenter på studieretning Tropical Ecology and Management of Natural Resources, og med veileder fra INA, kan søke om 6000 kroner i støtte til masteroppgavens feltarbeid.

Reisestipend til masterstudenter i tropisk økologi og naturforvaltning

1) Sett opp et spesifisert budsjett for bruk av midlene før avreise (innen 1. juni eller en måned før avreise)

2) Budsjettet skal gjennomgås og godkjennes av veileder.

3) En kopi av godkjent budsjett leveres Mette Solsvik i administrasjonen.

4) 80 % av bevilgningen kan på anmodning utbetales som reise/feltforskudd til studenten. I så tilfelle må studentens kontonummer vedlegges.

5) En reiseregning må fylles ut etter hjemkomst. Frist for levering: 1 måned etter returdato.

6) Alle utgifter skal dokumenteres med orginalbilag inkl. stammen fra flybilletter.

7) Reiseregningen attesteres av veileder før den går til administrasjonen (Mette Solsvik) for utbetaling av restbeløpet.

Published 19. desember 2014 - 14:05 - Updated 23. mai 2017 - 19:38