Masteroppgaver og hovedoppgaver

Arkiv over master- og hovedoppgaver ved INA og tidligere institutter som etter sammenslåing nå er en del av INA.

Masteroppgaver og hovedoppgaver

Masteroppgavene er inndelt etter studieprogram. Oppgavenes omfang er på 30 eller 60 studiepoeng, det tilsvarer en arbeidsmengde på hhv et halvt eller ett år.

De eldre hovedoppgavene er inndelt etter gamle fagområder. Disse oppgavenes omfang var oftest 30 studiepoeng (10 vekttall), og var en del av utdannelsen som førte til graden cand.agric. Unntaket er oppgavene i "Naturvitenskapelige fag". Størrelsen på disse tilsvarte 60 studiepoeng (20 vekttall), og førte til graden cand.scient.

De fleste nyere oppgaver kan lastes ned i fulltekst, disse er markert med eget symbol i høyre marg.

Søking

Published 19. desember 2014 - 14:05 - Updated 23. mai 2017 - 19:49