Masteroppgave ved INA

Her har vi samlet noen linker som omhandler det å skrive en masteroppgave ved INA.

Masteroppgave ved INA

Forslag til masteroppgaver
Hver høst oppdaterer INA sin masteroppgavekatalog hvor instituttets ansatte kommer med aktuelle forslag til tema på masteroppgaver. Det kan også være aktuelt å ta masteroppgave ved et annet institutt.

Retningslinjer for masteroppgaveveiledning ved INA
Her har vi beskrevet prosedyren for valg av gradsoppgave og inngåelse av kontrakt, samt hvilke plikter studenten og veileder har i forbindelse med masteroppgaven.

Tidsfrister
Her har vi samlet alle viktige tidsfrister i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Tips til gjennomføring av masteroppgaven
INA har laget et hefte med tips til oppbygging av oppgaven og de ulike fasene i oppgaveskrivingen.

Feltstøtte master i økologi - studieretning tropisk økologi og naturforvaltning
Studenter på dette programmet, med veileder fra INA, kan søke om støtte til feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven.

Forsidemal for masteroppgaver ved NMBU

Alle masteroppgaver som leveres ved NMBU skal følge samme mal.

Retningslinjer for diskusjon av masteroppgaven
Når masteroppgaven er levert, skal oppgaven forsvares muntlig. INA har laget retningslinjer for dette som det er lurt å kikke på for å være forberedt på forsvaret.

Karaktersetting på masteroppgaver i MNT-fagene
Universitets- og høyskolerådet har innført egne regler for karaktersetting på masteroppgaver i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fagene). Karakterbeskrivelser og sensurveiledning finner man her.

Arkiv over tidligere leverte hoved- og masteroppgaver
Det er lurt å se på tidligere leverte masteroppgaver for å få inspirasjon og for å se hvordan andre studenter har løst oppgaven.

SiTs råd til masterstudenter
Her finner du også oversikt over oppgaveforslag fra andre institutt ved NMBU.

NMBUs forskrifter:
Forskrift om opptak, studier og eksamen (gradsoppgaver er beskrevet i kapittel 46)

Published 19. desember 2014 - 14:05 - Updated 23. mai 2017 - 19:46