Feltkurs i Firenze: Skogforvaltning - noe mer enn tømmerproduksjon

  • Slottet i Piobbico, Italia
    Foto
    Shutterstock

Vil du lære mer om skogforvaltningens betydning utover tømmerproduksjon? Bli med på feltkurs til Firenze! I juni arrangerer INA en tverrfaglig utferd til solfylte Italia hvor skogbruket har fokus på helt andre elementer enn i Norge. Målet er at emnet skal gi et lite innblikk i andre måter å se skogforvaltning på.
NB! Merk at du må finansiere deltakelsen selv(!). 

Feltkurs i Firenze

Skogforvaltning er så mye mer enn kun tømmer. Til skogbruket er det knyttet mange antropogene og kulturelle funksjoner, og mange av verdens skoger fyller helt andre funksjoner for menneskene som lever der enn kun virkesproduksjon. Slik sett er det kanskje de som lever i de nordlige barskogene med fokus på tømmerressurser som er unntaket.

Universitetet i Firenze (UiF) har det eldste skogfakultet i Italia og tilhører den samme tyske tradisjonen inne skogvitenskap som i Norden, selv om skogforvaltning i Italia er noe helt annet enn i Norge. Det er lite fokus på tømmerproduksjon, men desto større fokus på alle de andre roller skogene fyller for befolkningen. På feltkurset vil det delta studenter fra Norge, Finland og Italia. Målet er at emnet skal gi et lite innblikk i andre måter å se skogforvaltning på.

Last ned fullt program her (pdf). 

INTERESSERT?

Påmelding: send e-post til Terje Gobakken terje.gobakken@nmbu.no 

Påmeldingsfrist: Torsdag den 31. mars kl. 15.00

MER INFORMASJON: 

Dato for utferd: 30. mai - 10. juni

Estimerte kostnader: cirka 2500 NOK (22€ per dag, dekker kost og losji) + flybillett 

Størrelse: 5 sp

Nivå: 300 (master)

Undervisningsspråk: Engelsk

Antallsbegrensning: 15

Forutsatte forkunnskaper: Fullført bachelorgrad i skogfag, økologi og naturforvaltning eller liknende 

Fortrinnsrett: M-SF

Læringsmåter: selvstudium (forberedelse til feltkurs), 2-ukers utferd, forelesninger og semesteroppgave

Pensum: Deles ut i forkant

Obligatorisk aktivitet: Utferd og semesteroppgave

Eksamen: En skriftlig semesteroppgave (essay) som skal leveres etter hjemkomst

Karakterregel: A-F

Firenze, Italia

Firenze, Italia

Foto
Shutterstock
Published 7. mars 2016 - 15:10 - Updated 1. desember 2016 - 9:02