Data- og lesesalsplasser

Her finner du praktisk info om INAs egne datasaler og lesesalsplasser. I tillegg er det flere datasaler og lesesaler tilgjengelig for alle studentene ved NMBU i for eksempel Tårnbygningen og Bioteknologibygget.

Data og lesesalsplasser

Datasal:
Datasalen i 1. etasje på Sørhellinga er åpen for alle utenom oppsatt undervisnings. For utskrift og kopiering må studentkortet benyttes.

Lesesaler:
Frie lesesalsplasser finnes i underetasjen og 1. etasje. Lesesalsplassene i 1. etasje er forbeholdt INA- og NORAGRIC-studenter. Andre studenter er henvist til lesesalen ved biblioteket i underetasjen.

Lesesalsplassene er ambulerende. Kun 2. års mastergradsstudenter i får fast plass.

Lesesalsplassene blir nå forvaltet av Studentrådet ved INA
Send en e-post til ina.masterplass@nmbu.no dersom du er andreårs masterstudent, og vil ha en pult og et bokskap.

NB! For å få plass må du ha en masteroppgavekontrakt og en hovedveileder fra INA.

Det er for få lesesalsplasser i forhold til antall studenter ved NMBU. Derfor ønsker vi en praksis der andre studenter kan benytte plassen når du selv ikke skal bruke den. Heng gjerne opp navn og timeplan på plassen. Sett også navn og klasse på bokskapet du får tildelt. Sistnevnte kan låses med hengelås.

Tildelingen av de nummererte plassene 1-120 og de tilhørende bokskapene, administreres av Studentrådet ved INA. De øvrige plassene tilhører hendoldsvis LUR- og Noragric-studenter (kontakt disses studieveiledere for spørsmål). 

 

 

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:48