Adgang til bygg

Ved å aktivisere studentkortet som nøkkelkort kan studenter få adgang til Sørhellinga utenom arbeidstid.

Adgang til bygg

I Sørhellinga-bygget kan INA-studenter kan få tilgang på underetasjen og 1. etasje. Andre studenter får kun tilgang på underetasjen, dvs lesesalsplassene ved biblioteket.

For adgang til Sørhellinga, ta kontakt med Ole Wiggo Røstad ved INA-ekspedisjonen på Sørhellinga. 

Photo: Hkon Sparre

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:48