Seminarer ved INA

INA inviterer til faglige seminarer og gjesteforelesninger!

Seminarer

Formålet med seminarene er å
- stimulere til debatt, meningsutveksling og akademisk dannelse
- bidra til å utvikle felles kultur og identitet ved INA
- være forum for faglig diskusjon, meningsutveksling og utvikling
- bringe inn faglige impulser fra omverdenen til INA

Vi har to ulike seminarserier ved INA, INA-seminarer og ph.d.-seminarer. I tillegg dukker det opp interessante og aktuelle gjesteforelesninger og liknende i ulike emner fra tid til annen.

Se oversikt over alle seminarer og andre åpne arrangementer de neste fem dager.

INA-seminarer
Disse skal ta opp til debatt spørsmål av faglig, samfunnsmessig eller etisk karakter, presentere aktuelle fagområder, eller ta opp generelle spørsmål angående undervisning og forskning. Ofte har vi invitert eksterne innledere eller foredragsholdere.

Ph.d.-seminarer
Ph.d.-seminarene er arena for å presentere og diskutere alle de spennende doktorgradsprosjektene ved instituttet. Seminarene arrangeres normalt to onsdager hver måned, kl. 12.15–14.00, vanligvis i styrerommet i Sørhellinga (U257).

Alle seminarene er åpne for alle interesserte.
 
Vanlig seminartid er onsdager, kl. 12.15!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:47