Undervisningsutvalget ved INA

Undervisningsutvalget (UU) arbeider med tilrettelegging, utvikling og kvalitetssikring av vårt studietilbud.

Undervisningsutvalget

Høsten 2016 har UU følgende sammensetning:

  Medlemmer Varamedlemmer
Leder Jon Frank


Leif Egil Loe
Anne Sverdrup-Thygeson
Dag Fjeld

Nestleder Vidar Selås
Fast. vitensk. Olav Høibø
Midl. vitensk. Rannveig Jacobsen Kaja Heltorp
Student Mina Shayan
Mariann Fredriksen
Student Kari Hegtun
Johanna Gjøen
Sekretær Brage Bråte Monsen Espen Arestøl

Dersom du har intern tilgang, er følgende linker aktive:
- Retningslinjer for undervisningsutvalgene
- Presisering av mandat og instruks

- Møteplan
- Møteinnkallinger og referater 

- Send e-post til medlemmene (inkl. varamedlemmene)

------------------------

INAs undervisningspris

NMBU's pris for beste masteroppgave

Strategi for samarbeid med arbeidslivet.

Published 1. januar 2008 - 14:00 - Updated 1. desember 2016 - 9:02