Forskningsutvalget ved INA

Forskningsutvalget (FU) er instituttets forskningsstrategiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til instituttledelsen i saker som gjelder forskning.

Forskningsutvalget

Høsten 2015 har FU følgende sammensetning:

  Medlemmer Varamedlemmer
Leder Katrine Eldegaard Jon Swenson
Geir Vestøl
Torbjørn Haugaasen
Geir A. Sonerud
Nestleder Tron Eid
Fast vitensk. ans. Thrond Haugen
Midl. vitensk. ans. Jon Gustav Kirkerud Rannveig Jakobsen
Tekn./adm. ans. Ole Wiggo Røstad Annie Aasen
Student Mariann Fredriksen
Mari Brøndbo Dahl
Student Lars Jørgen Rostad
Sekretær Kari Thue  


Dersom du har intern tilgang, er følgende linker aktive:
- Retningslinjer for forskningsutvalgene
- Presisering av mandat og instruks
- Delegering av oppgaver fra instituttstyret

- Møteplan
- Møteinnkallinger og referater

- Send e-post til medlemmene (inkl. varamedlemmene)

- Tilskudd fra INA

Saker som ønskes behandlet av FU må være sekretæren i hende senest én uke før møtet!
Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:47