Aktuelt

Driftsbygning for bieforsking

Ny driftsbygning for bieforskning

Den nye driftsbygningen for bieforskning er nå operativ. 

Svalbardrein

Nytt stort forskningsprosjekt på Svalbardrein

NMBU har fått tilslag på en søknad til Norges forskningsråd (KLIMAFORSK) om Svalbardrein og klimaendringer. 

Professor Anders Q. Nyrud

Ny professor i treteknologi

Anders Q. Nyrud har takket ja til en stilling ved INA som professor i treteknologi. Han begynner så smått med undervisning i februar, og vil være på plass i 100 % stilling fra 01.03.2017.

 

Research Council of Norway

Gode nyheter fra Norges Forskningsråd

INA har fått god uttelling i den siste fordelingen fra NFRs FRIPRO-utlysning. Det betyr at instituttet totalt får en ny stipendiat og to nye postdoktorer (3 år). 

NMBU har fått innvilget støtte til mye spennende ny forskning fra Forskningsrådets programmer.

Millionstøtte til nye NMBU-prosjekter fra FRIPRO

NMBU får støtte til fire nye forskerprosjekter og et arrangement i den første av to tildelinger fra Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Modeller av energi til oppvarming og annen elektrisk energi i bolighus og offentlige bygg (fargede felter) sammenlignet med målt total energi (sort linje) i Norge en uke i januar 2013.

Modellering av energiforbruket i norske bygninger

Modeller av timeforbruket av energi i norske bygninger kan benyttes til å estimere fremtidig energiforbruk i bygningsmassen både lokalt og på landsbasis.

Aktuelt

Opprykk til professor: Gratulerer til professor Sheil!

I tilsettingsutvalget er Douglas Sheil tildelt opprykk fra førsteamanuensis til professor.

 .

Foredragsholdere på BIO-konferansen

I disse dager arrangeres BIO-konferansen 2016. På programmet står flere professorer fra NMBU. 

Aktuelt

Gratulerer til professor Nybakken!

I tilsettingsutvalget er Line Nybakken tildelt opprykk fra førsteamanuensis til professor.

Regnskog,

Seminar: Traits, trade-offs and tropical forest diversity

Tirsdag den 17. november vil Dr. David Burslem fra University of Aberdeen gi et foredrag om tropisk regnskog.

Bøk

INAs årsmelding for 2015

INA utgir hvert år en fyldig årsmelding, som oppsummerer instituttets virksomhet, og i tillegg har et innslag av mer faglig stoff. Nå er 2015-versjonen klar. 

May the forest be with you

May the forest be with you

Er du Star Wars-fan? Skogen er minst like spennende som en science fiction-film. Derfor gjør vi lurt i å ta vare på den, mener NMBU-professor Anne Sverdrup-Thygeson.

Iliana Ilieva, doktorgradsstudent, INA

Disputas: Iliana Ilieva

Fredag den 28. august forsvarer Iliana Ilieva sin doktorgradsavhandling om markedsintegrasjon og forbrukerfleksibilitet i en smart-grid-dominert kraftsektor. Forsvaret finner sted i SU 105.

Anne Sverdrup-Thygeson

INA-professor gjest hos NRK Sommeråpent

Fredag den 12. august skal professor Anne Sverdrup-Thygeson være gjest hos NRKs Sommeråpent. 

 .

Disputas: Effekter av skogsertifisering i Tanzania

Fredag ​​16. oktober vil Severin Kalonga forsvare sin avhandling om "Effekter av skogsertifisering på forbedring av levevilkår, skogstruktur og biomangfold i Tanzania".

frost

Gjesteforelesning: Plant tolerance to freezing

Thursday April 28 Professor Karen Tanino from University of Saskatchewan will give the following guest lecture: “The importance of barriers in plant freezing processes”. 

 

Professor Ole Hofstad

Blogg-intervju med professor Hofstad

INAs stipendiat Rafael Chudy har intervjuet professor Ole Hofstad om REDD-programmet, programmets fremtid og illegal hogst. 

 

Kornblomst

Seminarer/workshops: Multiple Crieria Decision Support

Professor Kangas vil gi to presentasjoner (workshops) i uke 39.

Karen Lone, stipendiat

Disputas: Karen Lone

Fredag den 13. februar forsvarer Karen Lone sin avhandling om LIDAR, habitatstruktur og hjorteviltøkologi. Forsvaret finner sted på SKP.

Meley Mekonen Rannestad

Disputas: Meley Mekonen Rannestad

Torsdag den 28. mai forsvarer Meley Mekonen Rannestad sin avhandling om karbonfangst og -lagring i tanzaniansk skog. Forsvaret finner sted i SU 105.

Aktuelt

Queen’s Award til NMBU-forsker

 Douglas Sheil har mottatt «Queen’s Award for Forestry» for hans omfattende vitenskapelige arbeid med skog og skogforvaltning.

Stein R. Moe

INAs forskningspris 2014

INAs forskningspris for 2014 er tildelt professor Stein R. Moe for hans store innsats innen forskning, forskerutdanning og faglig synliggjøring av INA. Vi gratulerer!

Åsa Grytli Tveten, Ph.d.-stiupendiat, INA

Disputas: Fornybar energi i nord-europeiske kraftmarkeder

Torsdag den 15. oktober forsvarer Åsa Grytli Tveten sin doktorgradsavhandling om fornybar energi i nord-europeiske kraftmarkeder.

Førsteamanuensis Torbjørn Haugaasen, INA, på konferanse i Brasil. Bilde fra forelesningen hans om fuglemigrasjoner i Amazonas.

Snapshot fra Brasilkonferanse

For tiden er INAs førsteamanuensis Torbjørn Haugaasen på konferanse i Brasil og taler for kongelige høyheter, ministre og annet fintfolk.

Bilde av hul eik med insektfeller

Hule eiker huser et rikt artsmangfold

Nåtidens forvaltning av hule eiker kan få konsekvenser langt inn i framtida. En mer aktiv forvaltning på tvers av regioner kan bli nødvendig for å hindre tap av artsmangfold i disse trærne.

Preikestolen, Lysefjorden.

Prøveforelesninger innen naturbasert reiseliv

INA har lyst ut en fast stilling innen naturbasert reiseliv. Tre kandidater er invitert til å holde prøveforelesninger på temaet ‘Theoretical and practical approaches to conflict management in nature-based tourism’.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delte ut sju stipend på 50.000,- kroner til studenter fra skogfagstudiet ved NMBU.

Pengedryss til skogfagsstudenter

Den 24. november delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 350.000 kroner i stipend til 7 skogfagsstudenter. Simen Løken fra Trysil fikk pris for å ha levert kullets beste masteroppgave.

Tiger. Bilde tatt med viltkamera.

Positive til tigere i nabolaget

Korridorer mellom vernede områder hjelper tigere med komme seg fra A til B uten at lokalbefolkningen lider negativt, viser en ny studie fra NMBU. 

OFA-konferansen 2012  ( Oslofjordalliansen ) 1. Februar 2012
Programmet ble dekket fram tilog med lunsj Bildet viser rektor ved UMB Hans Fredrik Hoen

Professor Hoen mottok Bjørngaards ærespris 2016

Hoen fikk prisen utdelt under Naturviterforum som ble arrangert torsdag 10. november, 2016. Prisen gis til et medlem som har gitt vesentlige bidrag av praktisk eller vitenskapelig art i skogbruket. 

Liten sopp med synlig mycel.

Seminar: Mykorrhiza og karbonsyklus

Onsdag den 2. november blir det gjesteforelesning om betydningen av mykorrhiza for karbonsyklusen. 

Bøk

To nye forskningsprosjekter på bærekraftig skogbruk

NMBUs professorer Andreas Brunner og Birger Solberg har fått bevilget til sammen cirka 6 millioner kroner til to prosjekter om bærekraftig skogbruk.  

Figur fra rapporten. Kartet viser fremmed grantrær utenfor den naturlige utbredelsen til vanlig gran. Spredning av enkelt- trær og små utplantinger vises ikke. Kartet dekker heller ikke Finnmark fylke og noen små lokaliteter ytterst på kysten, siden disse områdene ikke var tilgjengelige i underlagskartet SAT-SKOG. Vi gjør oppmerksom på at riktig identifikasjon av bestand varierer mellom de ulike fylkene.

Finner fremmede treslag med satellitt

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NMBUs forskere brukt satellittdata for å lage et kart over hvor i Norge det vokser grantrær utenfor granas utbredelsesområde. 

United Nations flag

NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

NMBU har fått status som observatør på FNs klimakonferanse som i år finner sted i Marokko.

 .

Ecolunch: Svensk bjørneforvaltning de siste 70 år

Mandag 17. oktober vil lederen av det skandinaviske bjørneprosjektet, professor Jon Swenson, snakke om svensk bjørneforvaltning de siste 70 år. 

Kraftlinje i solnedgang.

Avhandling: Integrering av fornybar energi i innlandets energisystemer

Fredag den 7. oktober forsvarer Dejene Hagos sin doktorgradsavhandling "Modellering av integrasjon av fornybar energi i energisystemet i Innlandet, Norge".

Studenter

Prøveforelesninger i treteknologi

INA har lyst ut fast stilling som førsteamanuensis/professor innen treteknologi. To kandidater er invitert til å holde prøveforelesninger. Prøveforelesninger er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelser, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Screenshot av PLANETs youtube-video.

Seminar: Høyoppløselige bildedata for hele jordkloden - daglig

Hva om du kunne hente detaljerte bilder for et område - hver dag? Den fremadstormende satellitteknologien er i ferd med å frembringe en revolusjon innenfor areal- og miljøforvaltning, og ikke minst forskning. Den 11. oktober arrangeres et seminar med Planet - en av verdens ledende bedrifter på dette området. 

Skilt til Preikestolen, Lysefjorden.

Seminar: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til sitt årlige seminar om naturbasert reiseliv. Årets tema er aktualisert av økt turismetilstrømming til Norge, og økt trengsel og redningsaksjoner på populære steder som Trolltunga, Preikestolen og Romsdalseggen.

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Forskning for kunnskapsbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv spiller en stadig viktigere rolle i norsk bioøkonomi. Nå starter BIOTOUR-prosjektet. Her vil forskere og næringsaktører jobbe sammen om kunnskap som kan sikre bærekraftig utvikling.

Fra venstre: forsker Stian Stensland (NMBU), landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og generalsekretær i Norske Lakseelver, Torefinn Evensen. 
Anledning: Innspillsmøte om ny strategi for landbruksbasert reiseliv. Putelaksen var en gave fra Evensen til Dale, og en erstatning for laksen han slapp tilbake i sommer da han gjestet Stjørdalselva i Norske Lakseelverregi.

NMBU-forsker med innspill til reiselivsstrategi

Landbruks- og matdepartementet skal utarbeide en reiselivsstrategi for satsing på landbruksbasert reiseliv. En NMBU-forsker etterlyser mer kompetanse på den forretningsmessige delen. 

Isbjørnhann

Seminar: Polar bears and climate change in Arctic Russia

Onsdag den 14. september arrangerer faggruppa i økologi en gjesteforelesning med Nikita Ovsyanikov. Alle er velkomne!

Anne Sverdrup-Thygeson

NMBU-professor inn i ekspertråd for økologisk tilstand

Klima- og miljødepartementet (KLD) har opprettet et Ekspertråd for økologisk tilstand. Rådet skal lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. INAs professor Anne Sverdrup-Thygeson blir et av medlemmene. 

Utdanning i Skogfag gjør deg kvalifisert til mange spennende stillinger innen skognæringen.

Symposium - Forests and forestry in an ever-evolving society

Torsdag den 8. september arrangerer INA et åpent seminar til ære for Ole Hofstad og Birger Solberg. 

Ørjan Totland, UMB.

Nye utfordringer for Ørjan Totland

Etter 16 år som INA-ansatt takker nå professor Ørjan Totland for seg og vender nesa mot Universitetet i Bergen. 

Anne Sverdrup-Thygeson i London

Formidlingspris til Anne Sverdrup-Thygeson

Instituttet ønsker å belønne de som går foran med et godt eksempel, enten det gjelder forskning, undervisning eller formidling. INAs formidlingspris for 2015 er tildelt professor Anne Sverdrup-Thygeson. Vi gratulerer!

Fra venstre: Hanna Gjessing, Espen Mikkelborg, Kristian Ebnes og Mia Bjerkestrand. Masterstudenter i fornybar energi.

Skreddersydd for bransjen

Avfallsbransjen er i rivende utvikling og har et stort behov for kvalifisert kompetanse. Ved NMBU er det nå mulig å skreddersy studiet sitt i denne retning. Bransjen frister med masteroppgave-tema og sommerjobber. 

Opplevelser blir stadig viktigere for folk i ferien.

Aktiv Norgesferie er trendy

Vil du være trendy i ferien, velger du ikke 14 dager på ei solseng. Nå er det action fra sykkelsetet, i kajakk eller langs klatrestier – såkalte Via Ferrata – som gjelder.

Fossekall (Cinclus cinclus)

Følsom fossekall

 Norges nasjonalfugl, Fossekallen, er spesielt følsom overfor miljøforandringer. 

Gaupe

Nye funn om menneskers effekt på ville dyrs atferd

En ny masteroppgave i naturforvaltning dokumenterer at menneskelig tilstedeværelse påvirker ville dyrs atferd i stor grad, og at effektene av påvirkningen kan være sesongavhengige.

Aktuelt

Disputas: Densitet og bøyeegenskaper til konstruksjonslast av gran

Fredag den 17. juni forsvarer Carolin Fischer sin avhandling 'Densitet og bøyeegenskaper til konstruksjonslast av gran – Iboende variasjon, bestandseffekter ved styrkesortering og muligheter for forsortering'.

Master i Fornybar energi

Gradsdag i fornybar energi

15. juni forsvarer masterstudentene i fornybar energi masteroppgavene sine.

Pengedryss til NMBU-forskning

Ledig sommerjobb: Bildetolkning for FN

INA søker seks studenter som kan bidra til et stort internasjonalt FN-prosjekt. Temaet er bildetolking av globale arealbruksendringer. Ingen spesielle forkunnskaper kreves, og opplæring vil bli gitt. 

Laks

Laksefiske – fra matauk til milliardindustri

1. juni går startskuddet for årets laksefiske. En av fem lakser som biter på kroken i de om lag 300 norske elvene, settes tilbake. Likevel er ihuga fiskere villige til å betale mye for naturopplevelsen.

Forsker Morten Bergan og masterstudent Lovise Vårhus (t.h.) demonstrerer elfiske i Brokskitbekken. Fangst? - Kun èn fisk på 50 kvadratmeter bekk.  Enkelte bekker kan ha 100.

Håp for sjøørreten i Verdalsvassdragets bekker

En ny masteroppgave fra NMBU viser at det er dårlige tilstander for sjøørret i Verdalsvassdragets bekker. Men håpet er ikke ute, enda kan mye gjøres. 

Stemorsblomst

Gradsdag i naturbasert reiseliv

Fredag 10. juni presenterer masterstudentene i naturbasert reiseliv sine masteroppgaver.Opo, Odda,

Ny fagrapport: Kraftutbygging i Opo

Professor emeritus Reidar Borgstrøm har skrive ein ny fagrappport om elva Opo. Han meiner at omsynet til elv og fisk bør vega tyngst når forvaltninga skal leggja planane sine.

Bioenergi

NMBU tildelt nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi, og et av disse er gått til NMBU. Senteret skal finne gode løsninger og rammebetingelser for biodrivstoff.  

Aktuelt

Undervisningspris for 2015 til professor Birkemoe

INAs studenter har talt. Undervisningsprisen for 2015 går til professor Tone Birkemoe! Prisen får hun for sitt virke som emneansvarlig på 'Insekter og edderkoppdyr' (ZOOL220) og 'Økologisk entomologi' (ZOOL300).

Whaldener Endo, stipendiat, INA

Lokale bosettinger påvirker viltarter

Torsdag 19. mai, 2016, forsvarer Whaldener Endo sin doktorgradsavhandling "Viltets respons på lokalbefolkningens aktivitet i neotropiske verneområder".

Bente Husby, master i skogfag (2016)

Lett å få jobb i skogbruket

Denne våren leverer masterkandidatene i skogfag sine gradsoppgaver. 8 av 10 har allerede fått relevant jobb. 

Biogeography and Ebola mapping

Gjesteforelesning: Biogeography and Ebola mapping

Mandag den 23. mai vil professor John Fa snakke om sitt arbeid om kartlegging av ebolaviruset ved hjelp av favourability modelling. 

tre, blomster, blomst

Avslutning for INAs masterstudenter

INA inviterer alle masterstudenter ved instituttet som avslutter masteroppgaven sin i 2016 til avslutning. 

 .

Energiseminar: Mot fornybar kraft og "det grønne skiftet"

Den 24. mai 2016 arrangerer NMBU og BI følgende energiseminar: Mot fornybar kraft og "det grønne skiftet": Norges energipolitiske muligheter.
Refleksjoner omkring regjeringens energimelding.

Professor emeritus Ola M. Heide

Professor emeritus Ola Heide 85 år

Den 26. april fyller tidligere rektor ved NLH og professor emeritus Ola M. Heide 85 år. Han er fremdeles en aktiv forsker og publiserer jevnt og trutt i vitenskapelige tidsskrift. Instituttet gratulerer!

Christian M. Strømme

Disputas: Fenologi, vekst og metabolisme i to nordiske løvtreslag

Fredag den 29. april forsvarer Christian Strømme sin doktorgradsavhandling "Fenologi, vekst og metabolisme i to nordiske løvtreslag under ulike temperatur- og lysforhold".

Studenter

Søkertall våren 2016

Vi gleder oss over økt antall søkere (både førsteprioritet og totalt) til fornybar energi, og et hopp i totalt antall søkere til økologi og naturforvaltning. For skogfag er det en liten reduksjon sammenliknet med fjorårets rekordtall.

Norway is in a unique position with large amounts of renewable biological resources from forest.

Skogkveld: Næringen møter studentene

Torsdag den 21. april blir det arrangert skogkveld med næringa. Hvordan blir det "grønne skiftet" og hvilken kompetanse vil vi behøve i framtida?

 .

Viktige valg for skogen

Skognæringen vil hugge langt mer tømmer enn i dag, mens miljøorganisasjonene vil tredoble skogvernet. Hvordan påvirker hugsten skogen og artene som lever der, og hva skiller egentlig en naturskog fra en kulturskog?

Omtale av NMBUs utdanninger innen fornybar energi i Energiutdanning.

Forener teknologi og samfunn

Det er et tosiders oppslag om NMBUs studietilbud innen fornybar energi i siste utgave av 'Energiutdanning'. 

Ida Grubben, master i naturbasert reiseliv

Jakter på nordlyset

Ida Grubben har en master i naturbasert reiseliv. I dag jobber hun med alt fra nordlysturer og skiturer på vidda, til booking, kano og kajakk. "For meg var det viktig å få seg en jobb hvor jeg ikke ble sittende fast på et kontor, en jobb hvor jeg kunne få vise frem vår fantastiske natur til folk fra hele verden", sier hun.

Rødknappsandbie (Andrena hattorfiana)

Bier i øst er annerledes enn bier i vest

Klimaendringer og inngrep i naturen truer Norges ville bier. NMBU-forsker etterlyser en strategi skreddersydd for de enkelte regionene. 

Amazonas

Hvordan er Amazonas' fremtid?

Amazonas, verdens største gjenværende tropisk skog, er under et stort press grunnet menneskelige aktiviteter og inngrep. Hva vil skje i dette fantastiske området de neste tiårene? Dette spørsmålet og flere til søker NMBU å svare på ved hjelp av et stort fagseminar den 20. mai. 

Amazonas

Seminar: 'Amazonia in the Anthropocene'

Den 20. mai inviterer NMBU, NHM og UiO til et spennende heldagsseminar om Amazonas. Temaer som dekkes inkluderer biologisk mangfold, naturforvaltning, bevaring og brasiliansk skogpolitikk. NB! Begrenset antall plasser, påmelding er nødvendig.

Vinner av Bollerøds legat, Elisabeth Schmidt (midten), sammen med medveileder Christian Strømme (t.v.) og instituttleder Sjur Baardsen (t.h.).

Beste skogbruksstudent: Elisabeth Schmidt

Elisabeth Schmidt ble mandag den 21. mars tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag. Hun jobber nå hos Fylkesmannen i Rogaland, hvor hun forteller om en variert arbeidshverdag og god bruk av utdanningen fra Ås. 

Søppel, avfall

Åpne gjesteforelesninger i FORN220

Torsdag den 17. mars er det åpne gjesteforelesninger i FORN220, Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer.

Aktuelt

Markus og biene: Om biers mangfold og utbredelse

Fredag den 18. mars 2016 forsvarer Markus Sydenham sin avhandling "Pådriverne bak diversitet og utbredelse av villbier i en artsfattig region".

Illustration of surface fires, Tanzania

Branndynamikk i savanneskog

Fredag den 11. mars 2016, forsvarer Beatrice Christopher Tarimo sin doktorgradsavhandling "Branndynamikk i savanneskog i Tanzania: mønstre i tid og rom og sammenhenger med forvedete arter".

Aktuelt

INA-seminar: INA-seminar: The use of population genetics in ecology - a case study

Forsker Siri Fjellheim skal holde følgende seminar: "Battle of the brooms – introduced Scotch broom (Cytisus scoparius) invades the genome of native Scotch broom in vulnerable heathland habitats. Can the locals strike back?"

REdu er et initiativ fra bransjeorganisasjonen Avfall Norge.

Storsatsning med avfalls- og gjenvinningsbransjen

Storsatsningen REdu, et kompetanseløft initiert av avfalls- og gjenvinningsbransjen, ble formelt åpnet på NMBU denne uken.

lav, skjellnever (Peltigera praetextata)

Om å leve på luft og kjærlighet - En kjærlighetshistorie

Et vellykket forhold – hva skal til? 

Forside, ny bok: "Norske miljøkamper" av Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen (red.)

Ny bok: Norske miljøkamper

Professor emeritus Sigmund Hågvar er ute med ny bok om frontlinjene i den norske miljøkampen. Sammen med Bredo Berntsen spør han: Hvordan står det til, hva er trusselbildet, hva er mulighetene? 

Amerikasaksenebb

Nytt for vitenskapen: Fuglers ferd over Andesfjellene dokumentert for første gang

For første gang er det dokumentert at fugler kan trekke fra Amazonas og over Andesfjellene. Hittil har forskerne trodd at den massive fjellkjeden har vært en uoverkommelig barriere for Amazonas’ fugler.  

Regnskog

Vellykket samarbeid for å bekjempe avskoging

Karbonutslipp fra avskoging av tropisk skog står for 10-15 prosent av klimagassutslippene. Det krever omfattende forskningssamarbeid på tvers av landegrensene.

 

Professor Vidar Selås, INA

INA-professor tildelt Olav Thon-pris

Professor Vidar Selås er tildelt 500 000,- av Olav Thon Stiftelsen for sin fremragende undervisning. 

Prof. Jon Swenson

Dette er en av de mest innflytelsesrike artiklene

Artikkelen “Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes” er rangert som en av de mest innflytelsesrike vitenskapelige artiklene i 2015. 

Logo, Det Kungliga Skog- og Lantbruksakademi (KSLA)

INA-professor utnevnt til medlem av kongelig svensk akademi

Professor Andreas Brunner er utnevnt som medlem i det Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Sverige. Akademiet spiller en viktig rolle i det svenske samfunnet.

Aktuelt

Nytt stort forskningsprosjekt på naturbasert reiseliv

Professor Peter Fredman og kolleger har fått bevilget 35 millioner kroner til et forskningsprosjekt på naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.

Penger

Pengedryss over forskertalenter og nye NMBU-prosjekter

NMBUs forskere hevder seg enda bedre i år enn i fjor i årets tildeling av Fri prosjektstøtte.

Johan Asplund, forsker, INA

Millionprosjekt til NMBU for forskning på tundraens økologi

Postdoktor Johan Asplund (INA) har fått 7 millioner fra Norges Forskningsråd til sitt prosjekt om primærprodusenter og deres effekter på tundraen.

Dytiscidae
Biller

Formidlingspris til Insektøkologene

INAs formidlingspris for 2014 er tildelt faggruppe Insektøkologi. Vi gratulerer!

Ole Jørgen Hanssen, Professor II, INA

Kompetanseløftet 2020: Storsatsing med avfallsbransjen

Avfalls- og gjenvinningsbransjen setter i gang et stort kompetanseløft som NMBU er en integrert del av.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Skoglaugets prisutdeling.

Stipend til skogfagstudenter

Mandag 23. november delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter. Elisabeth Schmidt fra Horten fikk 50.000 kroner ekstra for å ha levert kullets beste masteroppgave.

 .

Nasjonale grenser vanskeliggjør overvåking av internasjonale bjørner

Ny forskning viser at bjørner som krysser landegrenser kan føre til sterkt overdrevne estimater av hvor store bestandene er.

En topp er klippet av og man har bundet opp en kommende knopp for at denne skal danne en ny topp

Juletretur: Reisebrev fra Canada

Skogfagsstudent Birgit Hagalid har fått støtte fra Myhrwolds fond til en studiereise til Canada. På sin rundtur støtte hun på mange interessante faglige problemstillinger, fra vanskelige vekstforhold til galleproduserende insekter som man frykter skal spre seg til Norge.

Endre Hofstad Hansen, doktorgradsstipendiat, INA, i felt.

Disputas: Estimering av biomasse i tropisk regnskog ved bruk av flybåren laserskanning

Fredag den 30. oktober forsvarer doktorgradsstipendiat Endre Hofstad Hansen sin avhandling om estimering av biomasse i tropisk regnskog. Vi minner om at prøveforelesning og forsvar er åpne for alle.

Aktuelt

Ny INA Fagrapport: Forest monitoring with airborne laser scanning in Tanzania

Rapporten er redigert av professor Erik Næsset, og sammenfatter skogovervåking med flybåren laserscanning utført i tre studieområder i Tanzania.

Solceller.

Gjesteforelesning: Solar PV installation in Norway

Alle interesserte inviteres til en åpen gjesteforelesning den 22. oktober.

Studieveileder Cathrine Glosli med økologistudenter ved Institutt for naturforvaltning.

Master in Ecology - Norges beste

NMBU får en førsteplass og to andreplasser i kåringen av Norges beste masterprogram. INAs master i økologi rangeres høyest av alle landets biologiske masterprogrammer (2-årige).

Julia Schregel

Mindre genflyt enn forventet hos den nordeuropeiske brunbjørnen

Koordinert forvaltning mellom landene og reduksjon av ulovlig jakt kan bidra til økt utveksling av gener mellom grensekryssende bestander av brunbjørn i Fennoscandia.

Aaron Lee Smith

Om å se skogen for bare enkelttrær – bedre beregning av biomasse i bjørkeskog

En ny doktoravhandling gir bedre tall for å estimere biomasse av bjørketrær i Norge.

Skog

Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

NMBU og NINA har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

I contortafuruland. Her vokser naturskogen godt - mellom hver skogbrann.

Seminarer: Klimaendringer og "the great push-pull"

Onsdag den 21. oktober blir det holdt to seminarer, et om effekter av klimaendringer i Canada, og et om forholdet mellom karbonforskning og politikk i USA.

Stemorsblomst

Workshop: Technical challenges for REDD+ and some recent advances in MRV

Etter mer enn fire år med forskning, ønsker NMBU og partnere å oppsummere sine erfaringer med REDD+, samt å kaste et bredere blikk på resultater fra andre deler av verden.

Professor Sissel Rogne

NMBU-professor Sissel Rogne ny havforskningsdirektør

Regjeringen har utnevnt NMBU-professor Sissel Rogne som ny direktør for Havforskningsinstituttet.

Bachelor i Fornybar energi

Mini-seminarer om energisystemer

I forbindelse med Åsas disputas blir det holdt to foredrag torsdag den 15. oktober. Begge foredragene finner sted i SU 113.

Turgåere i Florida

Seminar: Hvordan integrere turisme og rekreasjon?

Onsdag den 14. oktober vil professor Taylor Stein (University of Florida) gi et foredrag om hvordan integrere turisme og rekreasjon.

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

Senter for grunnforskning (CAS):  forskningsgruppa som skal gjennomføre prosjektet "Climate effects on harvested large mammal populations".

NMBU deltar i nytt forskningsprosjekt ved CAS

NMBU deltar i et forskningsprosjekt om klimaeefekter på store pattedyr som hospiterer ved det prestisjefylte "Senter for grunnforskning" (CAS) dette akademiske året.

Professor emeritus Olav Hjeljord

Ny rapport: Bestanden av lirype kraftig ned

Fagrapporten "Ryper før og nå", forfattet av NMBUs professor emeritus Olav Hjeljord, viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype fra 1872 til i dag.

Master i Skogfag

INA-seminar: The growing Finnish forest bioeconomy

Onsdag den 23. september vil professor Jyrki Kangas gi et foredrag om den finske skogsektorens rolle i bioøkonomien. Seminaret er åpent for alle!

Deo Dominick Shirima, PhD student, INA

Disputas: Struktur, diversitet og karbonlagring i tanzaniansk skog

Fredag den 18. september forsvarer Deo Dominick Shirima sin avhandling om interaksjoner mellom struktur, diversitet, næringsstoffer i jord og karbonlagring i tanzaniansk skog. Vi minner om at prøveforelesning og forsvar er åpent for alle.

Aktuelt

Seminar: Muligheter og utfordringer i naturbasert reiseliv

NMBUs seminar «Naturbasert reiseliv 2015» ble avviklet tirsdag den 20. oktober. Takk til alle som deltok.

INA på tur: Vidar Selås finner nye veier

Ut på tur, aldri sur - Høsttur med INA

INAs sosiale tur gikk i år til til John Dirksen i Eidskog.

Master i Fornybar energi

Fornybar energi: Seminarer

I forbindelse med Ilianas disputas blir det holdt to foredrag fredag den 28. august. Begge foredragene finner sted i SU 115.

Høstskog

Høstsamling for Miljøtek

Onsdag 23. september 2015 inviteres alle ansatte ved IMT, INA og IMV til høstsamling på Noca Camp (Smebøl Gård) like utenfor Ås. Vi håper mange vil være med på å skape en trivelig kveld og bli bedre kjent på tvers av instituttene.

Studenter på utferd.

Opptak 2015: Fulle bachelorprogrammer

INA gleder seg over stabile og økende søkertall på sine bachelorprogrammer i 2015. Vi ser frem til å ta imot mange nye studenter til høsten!

Laks

Ny forskning: Laksefiske i endring

Antallet laksefiskere og fiskedøgn i norske elver går ned. Dessuten synker fiskernes tilfredshet. Det går utover fisketurismen, viser ny forskning fra NMBU.

Så store dimensjoner av trelast er sjeldne i dagens USA. Denne skal brukes i et damanlegg.

På den andre siden av dammen: Skogfagsstudenter på tur

I deres siste studieår reiser avgangsstudentene på skogfag på utferd for å få internasjonale impulser. I 2015 gikk turen til vestkysten av USA og Canada. Og de fikk bekreftet at enkelte ting er "bigger over there".

feltkurs, INA

Radioreportasjer fra zoologisk feltkurs

Hvert år reiser en betydelig andel av INAs bachelorstudenter til Darbu for å være med på feltkurs. I år hadde de selskap av en reporter fra NRK P1 Østafjells.

Ellen Soldal, doktorgradsstipendiat, INA

Disputas: Livsløpsanalyse, skogmodellering og skogbasert bioenergi

Fredag den 3. juli forsvarer Ellen Soldal sin avhandling om livsløpsanalyse, skogmodellering og skogbasert bioenergi.

Hule eiketrær er en oase for småkryp

Kartlegger oaser for arter

I Norge gir noen få sjeldne naturtyper husly til haugevis av sjeldne arter. Den viktigste årsaken til at arter forsvinner er at leveområdene blir borte.

 .

Gradsdag Fornybar energi

Tirsdag 16. juni arrangeres gradsdag for Fornybar energi. 

Monica Breiby, doktorgradsstipendiat, INA

Disputas: Monica Breiby

Mandag den 15. juni forsvarer Monica Breiby sin doktorgradsavhandling "Nature-based tourism and the role of aesthetic Dimensions".

Fornybar energi

Norad-millioner til NMBU-prosjekt

Et NMBU-ledet prosjekt som tar sikte på å forbedre den fornybare teknologiutdanningen og -forskningen ved et ghanesisk universitet, er bevilget 8,5 millioner kroner gjennom Norads EnPe-program.  

Undervannskamera er populært når fangsten skal dokumenteres. I prosjektet har vi radiomerket laks fra Otra (avbildet her), Gaula, Altaelva og Lakselva

Dør laksen etter gjenutsetting?

Hver femte laks fanget i elvefisket i fjor ble gjenutsatt. Hvordan fiskerne behandler laksen påvirker om laksen dør eller overlever gjenutsetting. Ved korrekt håndtering kan dødeligheten være lav.

Aktuelt

Gradsdag for masterstudenter i naturbasert reiseliv

Torsdag 11. juni presenterer masterstudentene i naturbasert reiseliv sine masteroppgaver. Det er åpent for alle!

Finse

UIB: Emne i høyfjellsøkologi

Universitetet i Bergen arrangerer et masteremne i høyfjellsøkologi som er åpent for eksterne studenter. Emnet arrangeres som feltkurs på Finse forskningsstasjon i overgangen august-september.

Naturbasert reiseliv

Seminar: Managing tourism in protected areas from a landscape perspective

Onsdag den 3. juni vil professor Peter Fredman holde et foredrag om reiselivsforvaltning fra et landskapsperspektiv.

Heidi Degnes-Ødemark, master i naturbasert reiseliv

Heidi Degnes-Ødemark: brevandring i regi av DNT

Heidi Degnes-Ødemark har en master i naturbasert reiseliv. Hun jobber som fagkonsulent for DNT Oslo og Omegn hvor hun arbeider med å fremme fjellsport.

Avskoging i Tanzania,

Seminar om REDD+: Redusert utslipp av klimagasser fra tropisk skog

Onsdag den 27. mai arrangeres det et seminar om REDD+ med to av verdens ledende forskere på redusert avskoging og skogforringelse: prof. Sandra Brown og Prof. Margaret Skutsch.

Gråspurv

Byfugler er ikke smartere enn fugler på landet

Fuglearter som bor i Oslo, har ikke større hjerne enn fuglearter som holder seg til landsbygda.

Piggsvin

Studenter ønsker å kartlegge forekomst av piggsvin

Får du jevnlig besøk av piggsvin? Da vil NMBUs forskere gjerne ha kontakt med deg.

blomst

Avslutning for masterstudenter ved INA

Nå næmer det seg avslutning for masterstudentene våre som startet i 2013. Instuttet inviterer alle avgangsstudenter til en uformell sammenkomst med kaffe og kake sammen med våre ansatte.

 

Logo, Det Kungliga Skog- og Lantbruksakademi (KSLA)

Delegasjon til NMBU for å lære om norsk skogbruk

Torsdag den 23. april kommer en stor svensk delegasjon fra Det Kungliga Skog- og Lantbruksakademi for å møte NMBUs skogforskere. Temaene er norsk skogbruk og skogskjøtsel, og især skogskjøtsel for menneskers opplevelser og rekreasjon. 

Linn Viken Bøe, mottaker av Bollerøds legat for 2014

NMBUs beste skogbrukskandidat: Linn gjorde rent bord

Linn Viken Bøe ble fredag den 27. mars tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2014. I desember fikk hun også Skoglaugets masterstipend.

Noen ganger må også en økolog være høylytt.

Mariken Kjøhl: Økolog med engasjement

Mariken Kjøhl har en mastergrad i økologi fra NMBU. I dag har hun en variert jobb som fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv. Politiske bålsamtaler, allemannsrett og natur- og friluftslivsverdier er noen stikkord av det hun arbeider med i det daglige.

Kristin Viko Rasmussen fullførte mastergraden i Fornybar energi ved NMBU i 2014. Nå jobber hun som rådgiver for CO2focus.

Yrkeseksempel Kristin Viko Rasmussen

Kristin Viko Rasmussen fullførte mastergraden i Fornybar i juni 2014. Nå jobber hun som rådgiver i CO2focus, hvor hun jobber med å lage klimaregnskap for andre selskaper.

Gudrun Helgadottir

Gjesteforelesning den 25. mars

Onsdag den 25. mars holdes det følgende gjesteforelesning: Ethical aspects of the wild-domesticated continuum in tourism

Linn Viken Bøe, master i skogfag, vinner av stipendene for beste masteroppgave og beste mastergrad

Linn Viken Bøe: Med interesse for naturvitenskap og skog

Linn Viken Bøe har alltid vært fascinert av naturvitenskap og naturforvaltning. Med en spesiell interesse for skog ble studier i skogfag et naturlig valg. Det viste seg å være et lurt valg, både faglig, yrkesmessig og økonomisk.

Ylva-li Blanck, doktorgradsstipendiat

Disputas: Ylva-li Blanck

Fredag den 27. februar forsvarer Ylva-li Blanck sin avhandling om det historiske brannregimet i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Forsvaret finner sted på SKP.

 .

Gjesteforelesninger den 26. februar

Torsdag 26. februar vil det holdes to gjesteforelesninger om skogbrannøkologi av Dr. Peter M. Brown og Dr. Anders Granström. Begge forelesningene vil være i SU105.

Faggruppe på ulvesafari. Elg tatt av ulv for noen dager siden.

Ulv, ulv! Faggruppe på ulvesafari

I helgen var INAs faggruppe i økologi med Foreningen Våre Rovdyr på ulvetur i Østmarka.

Professor Muyiwa Samuel Adaramola, INA

Gratulerer til professor Adaramola

I tilsettingsutvalget i januar ble Muyiwa Samuel Adaramola tildelt opprykk fra førsteamanuensis til professor.

blomst

Gjesteforelesninger den 12. februar

Torsdag 12. februar vil det holdes to gjesteforelesninger om atferdsøkologi av Kerri Vierling og Simone Ciuti. Begge forelesningene vil være i SU105.

Professor emeritus Bjørn Olav Rosseland

Pris til NMBU-professor Bjørn Olav Rosseland

Professor emeritus Bjørn Olav Rosseland har blitt tildelt aqKva-prisen av havbruksnæringen.

 .

Verdien av villmark

Ny forskning viser at Europas rovdyrbestander vokser, på tross av at de deler leveområdene sine med mennesker. Betyr dette at villmarksområder er mindre verdifulle enn antatt?

NMBU-forsker Peter Fredman forsker på friluftsliv.

Friluftslivet blir sportifisert

En aktuell og viktig friluftstrend er sportifiseringen av naturen, mener friluftsforsker ved INA.

Valsehjort

Ny blogg fra INAs insektforskere

En forskerblogg om insektenes fantastiske verden: INA har en liten, men entusiastisk forskergruppe innenfor temaet insektøkologi og bevaringsbiologi. De studerer insekter: hvordan de lever, hvordan de bidrar i naturens store samspill og ikke minst: hvorfor vi trenger dem. Nå har de sin egen blogg!

Dytiscidae
Biller

NMBU-forskere vant pris for Billebonanza

Fire bidrag gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014. Fra NMBU vant professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe for sitt forslag "Billebonanza".

Gjenutsetting har økt kraftig de senere årene, og er et av temaene forskerne ønsker å høre fiskernes mening om i den tilsendte spørreundersøkelsen. Fra Verdalselva.

Kartlegger endringer og deltagelse i laksefisket i Norge

I disse dager bidrar tusenvis av sportsfiskere over hele landet til et forskningsprosjekt om laksefiske i endring i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Norske penger

Prisdryss til skogfagsstudenter

Mandag 17. november delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter. Linn Viken Bøe fra Kolbotn fikk sin masteroppgave kåret til årets aller beste, og mottok 50.000 kroner ekstra for bragden.