Velkommen til INA

  • Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.
    Foto
    Håkon Sparre

Institutt for naturforvaltning (INA) har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen fagområdene grunnleggende biologi og økologi, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturforvaltning og skogvitenskap.

Om INA

Undervisningen ved INA
Undervisningen ved instituttet omfatter kandidatutdanning (bachelor og master), forskerutdanning (PhD) og etter- og videreutdanning.
Les mer om bachelor- og masterstudiene ved INA.

Forskningen - tverrfaglig og spennende
En sentral oppgave for INA er å knytte sammen den store faglige bredden i tverrfaglige og flerfaglige aktiviteter både innen undervisning og forskning.
Les mer om forskningen ved INA.

Lokalisering
INA holder til i Sørhellinga-bygget (Høgskoleveien 12).
Se oversiktskart over campus.

Nøkkeltall om INA
Se en kort presentasjon av INA

Srhellinga

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:47