Andre dokumenter og publikasjoner

Her finner du rapporter, presentasjoner, masteroppgaver, kronikker og annen formidling tilknyttet PROTOUR. 

Dokumenter

Prosjektrapporter (arbeidsdokumenter)

(2012) “Internasjonale turisters beskrivelse av oppholdet i Norge og deres holdninger til nye tilrettelegginger nær Hardangervidda nasjonalpark: en internettbasert pilotstudie med deskriptiv statistikk.” Arbeidsdokument MO/50227/2012. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 51 sider.

Knut Veisten, Askill Harkjerr Halse, Eivind Farstad, Iratxe Landa Mata, Kreg Lindberg, Jan Vidar Haukeland, Heidi Degnes-Ødemark, Odd Inge Vistad

(2013) “Educational tourism and interpretation.» Working Paper MO/50369/2014. Oslo, Norway: Institute of Transport Economics and Norwegian Centre for Transport Research. 10 pages.

Jan Vidar Haukeland, Odd Inge Vistad, Karoline Daugstad, Heidi G. Degnes-Ødemark

(2014) «Naturforvalteres holdninger og forventninger til utvikling av naturbaserte reiselivsaktiviteter i norske nasjonalparker - en deskriptiv analyse basert på en internettbasert survey.» Arbeidsdokument MO/50262/2012. Oslo: Transportøkonomisk institutt. 70 sider (inkl. spørreskjema).

Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard, Karoline Daugstad, Knut Bjørn Stokke, Odd Inge Vistad
.
Masteroppgaver ved NMBU

(2012). “A comparative case-study of national park management in Aoraki/Mt. Cook National Park (New Zealand) and Jotunheimen National Park (Norway).”

Åshild Myhre Amundsen

(2012). “Lokal forvaltningsmodell i Ytre Hvaler nasjonalpark.”

Håkon Roald
 (2012). “Forvaltningens forhold til bruk og vern i og utenfor nasjonalparker med hensyn på naturbasert turisme - case studier fra Hardangervidda nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.” Trine-Marie Fjeldstad
(2012). “Ytre Hvaler nasjonalpark og randområdene. Utarbeidelse av en strategisk plan for bærekraftig reiselivsutvikling ved anvendelse av landskapsressursanalyse og GIS.” Rune Skeie
(2012). “Den nye forvaltningsmodellen for nasjonalparker og store verneområder - muligheter og hindringer for reiselivsaktører i Jotunheimen nasjonalpark.” Magnhild Heidi Olsen
(2012). “Naturorienteringer hos ulike grupper naturbrukere i Dovrefjell sommeren 2012 - holdninger og preferanser uttrykt gjennom dybdeintervju og purismeskalaspørsmål.» Majliz Berget
(2012). «Reiselivsutvikling i Nasjonalparkriket: Lokalbefolkningens natursyn og holdninger til tilrettelegging i nasjonalparkene.» Line Ramsvik

(2014). «Besøksstrategi for Jotunheimen nasjonalpark - muligheter og begrensninger.»

Liva Ducena Fjeld

(2014). «Utvikling av naturbasert reiseliv i nordiske marine nasjonalparker med fokus på natur- og forvaltningsaspekter. En sammenligning av Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavet nasjonalpark.»

Eirik Sivertsen

.

Kronikker

«Preikestolen nasjonalpark – den første med et erklært reiselivsformål i Norge? Vern og turisme hånd i hånd.» Kronikk i Stavanger Aftenblad 26. januar 2015.

Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard

.

Brukerrettede formidlingstiltak (innlegg på konferanser, seminarer etc. arrangert av andre)

"Tourism development in Norwegian national parks - some management challenges". Paper for the 48th TRC meeting, March 21-24, 2013, Athens, Greece

Jan Vidar Haukeland

"As seen through the eyes of central management authorities: The prospects for tourism developments in Norwegian national parks". Paper for the 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, October 8-11, 2012, Umeå, Sweden

Jan Vidar Haukeland
Odd Inee Vistad
Knut Bjørn Stokke

«Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker (PROTOUR).” Direktoratet for naturforvaltning: Workshop om lokal forvaltning av verneområder. 4.-5. desember 2012. Quality Hotel Olavsgaard.

Jan Vidar Haukeland, Odd Inge Vistad

«Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene – dokumenterte synspunkter på lokal næringsutvikling.» Foredrag på Årskonferansen for nasjonalparkkommuner, 29-30 april, 2014, Bardøla Høgfjellshotell, Geilo (ca. 50 deltakere fra forvaltning og reiselivsnæring)

Jan Vidar Haukeland

«Nasjonalparkene som turistattraksjon». Seminar naturbasert reiseliv, 29. januar 2015, Klima- og miljødepartementet (KLD)

 Jan Vidar Haukeland

Nasjonalparkkonferansen 14.-15. april 2015. Arrangør: Miljødirektoratet.

Jan Vidar Haukeland

.

Brukerrettede formidlingstiltak (innlegg på konferanser, seminarer etc. arrangert av PROTOUR)

Formidlingsmøte (workshop) PROTOUR rettet mot lokale og regionale forvaltningsaktører i samarbeid med Fjellmuseet i Lom, 28. august 2014 (ca 25 deltakere):

Forberedte innlegg:

Jan Vidar Haukeland: «Om PROTOUR-prosjektet.»

Jan Vidar Haukeland: «Aktive reiselivsstrategier i norske nasjonalparker – muligheter og begrensinger i forvaltningen. Resultater fra intervjuundersøkelser blant naturforvaltere.»

Knut Bjørn Stokke: «Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet. Ytre Hvaler nasjonalpark som eksempel.»

Odd Inge Vistad: «Samarbeid mellom offentlige aktører og lokale reiselivsinteressenter. Mimisbrunnr klimapark 2469.»

Jan Vidar Haukeland: «Internasjonalt perspektiv: Forvaltningsstrategier for reiselivsutvikling i nasjonalparkene i Norge og New Zealand – en sammenlikning.»

Jan Vidar Haukeland: «Turisters interesser for tilrettelagte aktiviteter og forvaltningstiltak i nasjonalparkene. Hva mener besøkende i Hardangervidda nasjonalpark?»

Formidlingsmøte PROTOUR for Nasjonalparkseksjonen, Miljødirektoratet, Trondheim, 16. desember 2014 (ca 15 deltakere):

Forberedte innlegg (se linker over for presentasjoner):

Jan Vidar Haukeland: «Om PROTOUR-prosjektet.»

Jan Vidar Haukeland: «Aktive reiselivsstrategier i norske nasjonalparker – muligheter og begrensinger i forvaltningen. Resultater fra intervjuundersøkelser blant naturforvaltere.»

Knut Bjørn Stokke: «Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet. Ytre Hvaler nasjonalpark som eksempel.»

Odd Inge Vistad: «Samarbeid mellom offentlige aktører og lokale reiselivsinteressenter. Mimisbrunnr klimapark 2469.»

Jan Vidar Haukeland: «Internasjonalt perspektiv: Forvaltningsstrategier for reiselivsutvikling i nasjonalparkene i Norge og New Zealand – en sammenlikning.»

.
Andre formidlingstiltak
Nationen: Reiseliv rundt nasjonalparkene

Jan Vidar Haukeland
Knut Bjørn Stokke

Stavanger Aftenblad: Vern og turisme hand i hand Jan Vidar Haukeland
Knut Fossgard
NRK: Her drømmer han om Norges 45. nasjonalpark Jan Vidar Haukeland
Published 26. February 2015 - 14:43 - Updated 1. desember 2016 - 9:02