Faggruppe: Skogfag

  • Furuskog tidlig morgen.
    Foto
    Shutterstock

Campus Ås er landets største kompetansesenter innenfor skogfag. Skogfaget dekker hele verdikjeden, fra skogen som økosystem, via skjøtsel, næring og industri, til trevirkets egenskaper og produktet i andre enden. 

Skogfag

Nær 40 % av Norges landareal er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog er en fornybar ressurs. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for svært mange plante- og dyrearter. I et globalt perspektiv har skog en sentrale rolle i spørsmål knyttet til klima og levekår for mennesker.

NMBUs kompetanse dekker hele fagfeltet, fra økologi, skogbehandling og -teknikk, trevirkets egenskaper og bruksmuligheter, samt skogøkonomi. 

En oversikt over alle fagruppas medlemmer finner du her.

Published 23. February 2016 - 13:20 - Updated 1. desember 2016 - 9:02