Faggruppe: Insektøkologi

Insektene er klodens mest tallrike og suksessfulle dyregruppe. NMBU har lange tradisjoner for forskning og undervisning på feltet. 

Insektøkologi

Insektenes plass i verden
Stikkordene her er insektøkologi og bevaringsbiologi. Vi studerer insekter: hvordan de lever, hvordan de bidrar i naturens store samspill og ikke minst: hvorfor vi trenger dem.
Synes du insekter er spennende? Hvorfor ikke stikke innom bloggen vår?

Om bier og livet
Både mennesker og sosiale insekter samarbeider bemerkelsesverdig mye. Denne komplekse sosiale livsstilen er svært tilpasningsdyktig, og det sosiale systemet i honningbienes bikube minner om samspillet til tusenvis av mennesker. De er vidunderlig intrikate, men samtidig enkle nok til å plukkes fra hverandre! Vi undersøker honningbienes sosiale struktur for å forstå hvordan felles sosial atferd utviklet seg fra solitære livsformer. Som vi har kommet til en bedre forståelse av fysiologi og genetikk av bier, har vi utvidet våre forskningsinteresser: Honey Bee (Apis mellifera) er en ideell modellorganisme for å forstå reguleringen av sosial livshistorie, aldring og epigenetikk.

Les mer om Gro Amdams forskning på aldring og honningbier - Amdam Lab - her (ekstern side).

En oversikt over alle faggruppas medlemmer finner du her. 

Published 23. February 2016 - 11:25 - Updated 1. desember 2016 - 9:02