Faggruppe: Fornybar energi

  • Velger du Fornybar energi får du viktig komptanse innen energi.
    Foto
    Gyn9037, Shutterstock

Fornybar energi er i vinden som aldri før!

Fornybar energi

Energiselskaper verden over satser stort på fornybar energi slik som vindkraft, vannkraft, solkraft og bioenergi. I forbindelse med etablering av slike nye anlegg må økonomi, teknologi og miljø sees i sammenheng og avveies for å skape gode løsninger.

INAs faggruppe i fornybar energi representerer en tverrfaglig tilnærming til fagområdet, med vekt på planlegging og produksjon av bioenergi, vann- og vindkraft. 

En oversikt over alle fagruppas medlemmer finner du her.

Siste nytt: Faggruppa har nylig fått innvilget et nytt, stort forskningsprosjekt på bioenergi (BioNEXT). NMBU skal, i samarbeid med industrien, forske på hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv. Les mer om prosjektet her. 

Published 23. February 2016 - 10:54 - Updated 1. desember 2016 - 9:02