Faggruppe: Økologi

  •  .
    Foto
    Jon Swenson

Økologi er den vitenskapelige analysen og studien av interaksjoner mellom organismer og deres miljø. Fagfeltet omfatter interaksjonene organismer har med hverandre, andre organismer, og med abiotiske komponenter i deres miljø.

Økologi

NMBUs økologiske fagmiljø er stort og favner vidt. Fra botanisk forskning på klimaendringer og pollinering, til fuglers atferd og brunbjørnens arealbruk. 

En oversikt over alle faggruppas medlemmer finner du her. 

Nedenfor følger et tilfeldig utvalg av noen av faggruppas forskningsprosjekter:

  • Brunbjørn: Et av de største forskningsprosjektene til denne faggruppa er det skandinaviske bjørneprosjektet, verdens lengst pågående forskningsprosjekt på brunbjørn. Prosjektets hjemmeside finner du her (ekstern side).
  • Kraftgater: Hvordan påvirker kraftgater naturlige økosystemer? Dette prøver NMBUs prosjekt på biologisk mangfold i kraftgater, i samarbeid med Statnett, å finne svar på. Les mer om prosjektet her.
  • Hummer: NMBU samarbeider med Drøbak akvarium om videoovervåking av hummer. Formålet er å få detaljinformasjon om hummerens døgnaktivitet, sett i lys av de ulike årstidene og ulike miljøforhold. Les mer og se livefeed fra kameraet her (ekstern side).

Published 23. February 2016 - 15:13 - Updated 1. desember 2016 - 9:02