Faggrupper ved INA

  • Faggrupper ved INA

Alle INAs forskere er tilknyttet en av instituttets syv fagrupper. Faggruppene har først og fremst som formål å bidra til medarbeidernes faglige identitet og utvikling, og skal være arena for idéskaping og nye forskningsprosjekter.

Faggrupper

Published 25. november 2014 - 13:59 - Updated 1. desember 2016 - 9:02