Mine foredrag

Jeg liker å snakke biologi til både forvaltning og 'folk flest'. De siste årene har jeg brukt endel tid på å holde foredrag, for alt fra ungdomsskoleelever til stortingsrepresentanter. Tema er gjerne artsmangfold og verdien av økosystemtjenester, skog og skogbruk, eller insekters viktige rolle. Her er noen eksempler på nylige foredrag:

Foredrag

 • Min erfaring med forskerblogging. Kurs i fremragende formidling på HiOA, april 2016.
 • Hvorfor og hvordan blir man professor i biologi? Og hvorfor trenger vi insekter for å leve? Nordberg ungdomsskole, april 2016
 • Verdien av urørt natur. «Nasjonale juvelar ‐ forvalta lokalt!» Seminar nasjonalparkstyrene på Vestlandet, april 2016.
 • Hvorfor kan vi ikke utrydde arter? – naturmangfoldets betydning. Seminar på Stortinget, mars 2016
 • Insekters betydning for økosystemtjenester. Miljødirektoratet, april 2016
 • Økt hogst av skog i Norge – effekter på naturmangfold. Klima- og miljødep, mars 2016.
 • Skog: biomangfold, naturgoder, skjøtsel og bevaring. November 2015. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
 • Natur som livsforsikring: Om artsmangfold og naturgoder. TUR-konferansen. DNT. Sept 2015
 • Matnyttige insekter. NFR Forskningsdagene. [Kveldsmat]: Smaken av klima. Sept 2015.
 • ARKO-prosjektet: Hotspot-habitater – hvorfor og hvordan. Sept 2015. Miljødirektoratet.
 • Flittige fluer og smakfulle småkryp. UngForsk, Forskningsdagene sept 2015 og på fagdag for lærere okt 2015.
 • Hva er verdifull natur? SABIMA konferansen, mars 2015
 • Vern eller vei i villmarka Lunsjseminar NINA, februar 2015.
Published 27. juli 2016 - 18:23 - Updated 1. desember 2016 - 9:02