Min blogging

Jeg skriver i hovedsak på vår egen blogg Insektøkologene, men også iblant på bloggene Kollokvium og Naturforskerne.

Insektøkologene er bloggen til forskninggruppa mi på Institutt for Naturforvaltning på NMBU. Vi er en liten, men entusiastisk forskergruppe innenfor temaet insektøkologi og bevaringsbiologi. Vi skriver om insekter: hvordan de lever, hvordan de bidrar i naturens store samspill og ikke minst: hvorfor vi trenger dem. Denne bloggen speiles på forskning.no. Du finner alle mine blogginnlegg på Insektøkologene ved å følge denne lenka: http://blogg.nmbu.no/insektokologene/tag/anne-sverdrup-thygeson/

Kollokvium er et bloggkollektiv der en gruppe formidlingsglade naturvitere har gått sammen for å fortelle om hva som skjer på våre ulike fagfelt. Her vil du finne nyheter fra naturfagene, temaer og historier fra vår egen forskning – eller bare rett og slett fagrelaterte ting vi har lyst til å snakke om. Mine blogger på Kollokvium:

Naturforskerne er bloggen til Norsk institutt for naturforskning (NINA), der jeg har en  bistilling som vitenskapelig rådgiver. Her skriver NINAs forskere om arter, naturtyper og ikke minst om samfunnets bruk av naturen.

Blogg

Noen utvalgte bloggtekster:

Hule eiker – en gourmetrestaurant for småkryp

Hule eiker i Berge landskapsvernområde

Hule eiker i Berge landskapsvernområde

Foto
Anne Sverdrup-Thygeson

I hule eiker får kresne kryp servert sine matspesialiteter. De gamle trærne er faktisk så populære at de huser flere levende individer enn Oslo by.

Et gammelt, hult eiketre er som en borg. Her danner skallet av motstandsdyktig eikeved et vern mot regn, sol og sultne småfugl for de mange hundre ulike insektartene som lever inne i hulrommet. Men det er ikke bare inni treet vi finner et yrende liv. Den snirklete eikebarken gir livsrom for ørsmå knappenålslav, mens mange sopparter lever i tett samliv med eikas røtter. Andre sopp har på sin side tatt på seg jobben med langsomt, langsomt å forandre disse kjempene til råtnende muld og ny næring. 
Les videre på Naturforskerne 

- eller les om prosjektet der vi kartlegger og over hule eiker: Hule eiker og artsmangfold: Kartlegging og overvåking (ARKO)

With a little help from my friends

Et orkidefrø trenger en kuvøse, lik en for tidlig født baby

Et orkidefrø trenger en kuvøse, lik en for tidlig født baby

Foto
CC via Wikimedia/Jacoplane

Noen ganger trenger man litt hjelp fra andre. Som hvis du er en for tidlig født baby og må starte livet i en kuvøse. Sånn er det også med noen av de vakreste blomstene vi har, orkidéene.

Mange orkidéfrø er ørsmå, nærmest som støvkorn. Det er fordi frøet ikke inneholder noen matpakke, slik andre planter har. Det er slett ingen opplagsnæring som spiren skal leve av til den har fått slått rot. Les videre på Kollokvium

Published 27. juni 2016 - 13:23 - Updated 1. desember 2016 - 9:02