Blogg om skogfag

Skogforskere prøver seg som bloggere med meninger om eget fag

Om skogfag

 BLOGG 

I akademia formidler man kunnskap. Det kan gjøres i mange former: i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, lokale rapportserier, undervisning for skogfagsstudenter eller foredrag i vitenskapsakademiet. Til og med i massemedia er det noen som prøver seg. Og vel og bra er det.

Men forskere har meninger også. Noen ganger mange av dem. Over tid har det dessverre blitt færre rom og arenaer der vi kan lufte meningene våre. Og noen ganger er det sånn at det vi ønsker å formidle rett og slett ikke passer helt inn i de vanlige formidlingskanalene.

Dette nettstedet er forsøk på å skape en plattform som kan formidle kunnskap og tanker og meninger som har en slik form. Det likner på en (we)blog, men det er nok ikke det. Ikke er det et diskusjonsforum (i moderne forstand) heller.

Siden vi arbeider med skogfaglige spørsmål og skogbruk – ja, kanskje til og med ser oss selv som en del av skogbruket – vil det meste her inne handle om skogbruk og skogfag. I vid forstand. Tømmer, biologisk mangfold, rekreasjon, karbonbinding, jakt. Lista kan gjøres lang.

Ole Hofstad og Even Bergseng er initiativtakere. Håpet er at flere stemmer hever seg etter ønske og behov. Det er ingen bestemt redaksjonell linje, men de tematiske rammene er opplagte. Ut over det gjelder normal folkeskikk.

Published 1. desember 2016 - 9:02 - Updated 23. mai 2017 - 19:25