Sentre

MINA er vertskap for to NFR-sentre

Bio4Fuels er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FMI) som utvilker innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  CERAD er et Senter for fremragende forskning (SFF) som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.