Sentre

MINA er tungt involvert i tre NFR-sentre

Bio4Fuels er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som utvilker innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  CERAD er et Senter for fremragende forskning (SFF) som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet. earthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) som utvikler teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.