Skog

Å se skogen bak tømmeret

Skog gir oss tømmer, men også en rekke andre naturgoder. Det sørger en utrolig rikdom av små og litt større arter for. Her kan du lese om hvordan hogst påvirker skogen og artene som lever der, og hva som skiller en naturskog fra en kulturskog.

Skog

photo

Det kribler og kravler under baken

Neste gang du er på skogstur, ta deg en pause. Finn deg et tre som har gått overende slik at stammen danner en fin benk til en kafferast. Sett deg varsomt ned. Se deg rundt. Her, i norsk skog, lever 20 000 kjente arter. Hvor mange kan du se der du sitter? Gran, furu, en bjørk? En kjøttmeis, kanskje? Hadde det vært sommer, hadde du sikkert sett noen kjente blomsterplanter og dessuten kunnet legge til noen innpåslitne fluer og mygg. La oss ta i litt og si du ser hundre arter. Hvor i all verden er de andre 19 900 artene?

Mange er under baken din, rett og slett, der du sitter. Faktisk lever en tredjedel av artene i skogen i dødt trevirke – i døde trestammer, grener og røtter. Og denne døde delen av skogen er langt viktigere – og langt mer levende! – enn du kanskje tror.

Råtten ressurs eller livsviktig levested?

Noen tenker at trær som råtner i skogen er sløsing med ressurser vi mennesker kunne brukt. Men det er viktig å være klar over at slike døde trær, og det yrende livet i dem, har en viktig rolle å spille i skogens økosystem.

Mer enn 6000 ulike arter deltar i nedbrytningen av døde trær, med sopp og insekter som de viktigste gruppene. Det betyr at døde trær er hjem for et utrolig stort artsmangfold! Disse artene påvirker også skogen rundt. Eksempelvis er mange av insektene i død ved rovinsekter eller parasitter. De kontrollerer mengden av andre smådyr i skogen. Svenske studier fant langt flere fiender til stor granbarkbille – en art som kan gjøre stor skade på tømmer – i naturskog med variert død ved, enn i kulturskogen.

Noen arter klarer bare å etablere seg der mineraljorda har blitt blottet, som etter en rotvelt. Andre arter foretrekker å vokse oppå en råtnende stamme, der konkurransen fra skogbunnsartene er mindre.

Døde trestammer er også med på å regulere fuktighetsforholdene på skogbunnen, og kan virke stabiliserende på jorddekket i bratt lende. I bekkene vil grener og stammer bremse vannstrømmen og skape små lommer med spesielle bunnforhold. I et amerikansk studie fant man at slike lommer skapt av død ved utgjorde halvparten av gyteplassene for laksefisk.

Døde trestammer er dessuten et viktig lager for karbon og nitrogen i ett hundreårsperspektiv. Næringen i den råtnende trestammen doseres ut i porsjoner til jordbunnen under og gir grunnlag for framvekst av ny skog.