Mer om meg

Jeg er utdannet biolog, og arbeider som professor ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Jeg er også vitenskapelig rådgiver ved Norsk Institutt for Naturforskning. Jeg har en doktorgrad i bevaringsbiologi og underviser i naturforvaltning og i skogens biomangfold. Forskningsfeltet mitt er skogøkologi, fragmenteringseffekter og vedlevende insekters økologi.

Tidligere har jeg jobbet åtte år i Norsk Institutt for Naturforskning NINA (2003-2009), og ni år (1994-2003) som skogøkolog og konsulent i NORSKOG, der jeg også var godkjent fagrevisor for Norsk Skogsertifisering.

Av utdanning har jeg en doktorgrad (Dr. Scient.) fra Univ. i Oslo, avd. for Zoologi, med avhandlingen “Forest management and conservation: Woodland key habitats, indicator species and tree retention”. Der tok jeg også hovedfag i biologi, ferdig i 1994. Før dette studerte jeg historie grunnfag ved UiO, samt ett år med studier ved School of Journalism and Mass Communication, Univ. of Georgia (USA). I løpet av doktorgraden tilbrakte jeg 4 måneder som Research Fellow hos Prof. David Lindenmayer ved Australian National Univ. i Canberra, høsten 1998.

Jeg har vært prosjektleder for en rekke prosjekter finansiert av Forskningsrådet eller forvaltningen. Blant annet har jeg i mer enn ti år ledet arbeidet med kartlegging og overvåking av hule eiketrær og deres rike artsmangfold. Jeg er også over gjennomsnittet opptatt av formidling, både av insekters fantastiske liv og økologiske rolle, og av biomangfold og naturgoder mer generelt.

Published 1. juli 2016 - 17:11 - Updated 1. desember 2016 - 9:02