Mine foredrag

Jeg liker å snakke biologi til både forvaltning og 'folk flest'. De siste årene har jeg brukt endel tid på å holde foredrag, for alt fra ungdomsskoleelever til stortingsrepresentanter. Tema er gjerne artsmangfold og verdien av økosystemtjenester, skog og skogbruk, eller insekters viktige rolle. Her er noen eksempler på nylige foredrag:

Foredrag

Anne Sverdrup-Thygeson på Aftenpostens Klimakonferanse 2017
Foto
Privat

 • Insektenes planet - Om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten. Dette foredraget, i ulike varianter, har jeg holdt mange steder etter at boka mi kom ut våren 2018. Noen ganger snakker jeg mest om hvor rare og kule disse småkrypene er, andre ganger fokuserer jeg mer på hvordan det går med dem, og en tredje variant er å snakke mer om historiske koblinger mellom dem og oss.

 

 • Insekter og mat i klimaendringens tid. Aftenpostens Klimakonferanse 2017; Folketeateret i Oslo, 8. november 2017
 • Vern av naturen - Hva tar vi vare på, og hvorfor? Miljødirektoratets fagseminar for kommuner med delegert forvaltningsmyndighet for verneområder; 7. november 2017
 • Summende symbioser: Insekters intrikate samliv med andre organismer. Biokonferansen 2017; 3. november 2017
 • Bevaring av insekter. Gjesteforelesning på Landsstyremøtet til Miljøpartiet De Grønne; Stortinget i Oslo, 2. desember 2017
 • Livsviktig biologisk mangfold. Lunchseminar Ås kommune; 21. september 2017
 • Fra Bibelen til "Bienes historie" - vårt samliv med insekter i fortid, nåtid og framtid. Møte Utdanningsforbundets pensjonistlag i Oslo, mars 2017
 • Skogen - til tjeneste!  Om økosystemtjenester i skog. BIO-konferansen 2016, november 2016
 • Biodiversity and forestry in Norway. ECOSERVICE International Partner Meeting, november 2016
 • Hule eiker - biomangfoldborger. Fagseminar om biologisk mangfold i Folloregionen, november 2016
 • Min erfaring med forskerblogging. Kurs i fremragende formidling på HiOA, april 2016.
 • Hvorfor og hvordan blir man professor i biologi? Og hvorfor trenger vi insekter for å leve? Nordberg ungdomsskole, april 2016
 • Verdien av urørt natur. «Nasjonale juvelar ‐ forvalta lokalt!» Seminar for nasjonalparkstyrene på Vestlandet, april 2016.
 • Hvorfor kan vi ikke utrydde arter? – naturmangfoldets betydning. Seminar på Stortinget, mars 2016
 • Insekters betydning for økosystemtjenester. Miljødirektoratet, april 2016
 • Økt hogst av skog i Norge – effekter på naturmangfold. Klima- og miljødep, mars 2016.
 • Skog: biomangfold, naturgoder, skjøtsel og bevaring. November 2015. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
 • Natur som livsforsikring: Om artsmangfold og naturgoder. TUR-konferansen. DNT. Sept 2015
 • Matnyttige insekter. NFR Forskningsdagene. [Kveldsmat]: Smaken av klima. Sept 2015.
 • Flittige fluer og smakfulle småkryp. UngForsk, Forskningsdagene sept 2015 og på fagdag for lærere okt 2015.
Published 27. juli 2016 - 18:23 - Updated 14. oktober 2018 - 17:27