Mine foredrag

Jeg liker å snakke biologi til både forvaltning og 'folk flest'. De siste årene har jeg brukt endel tid på å holde foredrag, for alt fra ungdomsskoleelever til stortingsrepresentanter. Tema er gjerne artsmangfold og verdien av økosystemtjenester, skog og skogbruk, eller insekters viktige rolle. Her er noen eksempler på nylige foredrag:

Foredrag

Anne Sverdrup-Thygeson på Aftenpostens Klimakonferanse 2017

Anne Sverdrup-Thygeson på Aftenpostens Klimakonferanse 2017

Foto
Privat
 • Insekter og mat i klimaendringens tid. Aftenpostens Klimakonferanse 2017; Folketeateret i Oslo, 8. november 2017
 • Vern av naturen - Hva tar vi vare på, og hvorfor? Miljødirektoratets fagseminar for kommuner med delegert forvaltningsmyndighet for verneområder; 7. november 2017
 • Summende symbioser: Insekters intrikate samliv med andre organismer. Biokonferansen 2017; 3. november 2017
 • Bevaring av insekter. Gjesteforelesning på Landsstyremøtet til Miljøpartiet De Grønne; Stortinget i Oslo, 2. desember 2017
 • Livsviktig biologisk mangfold. Lunchseminar Ås kommune; 21. september 2017
 • Fra Bibelen til "Bienes historie" - vårt samliv med insekter i fortid, nåtid og framtid. Møte Utdanningsforbundets pensjonistlag i Oslo, mars 2017
 • Skogen - til tjeneste!  Om økosystemtjenester i skog. BIO-konferansen 2016, november 2016
 • Biodiversity and forestry in Norway. ECOSERVICE International Partner Meeting, november 2016
 • Hule eiker - biomangfoldborger. Fagseminar om biologisk mangfold i Folloregionen, november 2016
 • Min erfaring med forskerblogging. Kurs i fremragende formidling på HiOA, april 2016.
 • Hvorfor og hvordan blir man professor i biologi? Og hvorfor trenger vi insekter for å leve? Nordberg ungdomsskole, april 2016
 • Verdien av urørt natur. «Nasjonale juvelar ‐ forvalta lokalt!» Seminar for nasjonalparkstyrene på Vestlandet, april 2016.
 • Hvorfor kan vi ikke utrydde arter? – naturmangfoldets betydning. Seminar på Stortinget, mars 2016
 • Insekters betydning for økosystemtjenester. Miljødirektoratet, april 2016
 • Økt hogst av skog i Norge – effekter på naturmangfold. Klima- og miljødep, mars 2016.
 • Skog: biomangfold, naturgoder, skjøtsel og bevaring. November 2015. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
 • Natur som livsforsikring: Om artsmangfold og naturgoder. TUR-konferansen. DNT. Sept 2015
 • Matnyttige insekter. NFR Forskningsdagene. [Kveldsmat]: Smaken av klima. Sept 2015.
 • Flittige fluer og smakfulle småkryp. UngForsk, Forskningsdagene sept 2015 og på fagdag for lærere okt 2015.

Published 27. juli 2016 - 18:23 - Updated 29. desember 2017 - 22:51