AGROPRO - agronomi for økt matproduksjon

Forskningsprosjektet «AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter» pågår i perioden 2013- 2017. Institutt for miljøvitenskap er ett av flere institutter ved NMBU som deltar i prosjektet.

AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon

I dette tverrfaglige prosjektet deltar forskergrupper fra NMBU, Bioforsk, NILF, NIBIO, Bygdeforskning, Norsk landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark sammen med internasjonale forskergrupper.

Fra IMV er faggruppe jord representert i prosjektet på tema som eksempelvis bedre jordstruktur (jordpakking), miljøeffekter av lystgassutslipp fra ulike driftssystemer og betydningen av fysiske og kjemiske forhold i jorda for planters næringsopptak.

Prosjektet er finansiert av Bionærprogrammet i Norges Forskningsråd. I prosjektets referansegruppe deltar Norges bondelag, Tine, Felleskjøpet, Nortura, Statens landbruksforvaltning og Norsk landbruksrådgivning.

I AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensinger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.

For kontaktpersoner og mer om prosjektet, se www.agropro.org.

AGROPRO gir ut fire nyhetsbrev i året. Se lenke oppe til høyre på denne siden.

Published 2. januar 2017 - 13:27 - Updated 2. januar 2017 - 13:32