Meny
Forskning
Fornybar energi

Fornybar energi

  • Vindturbin
    Foto
    Naruden Boonareesirichai/Shutterstock

Faggruppa i fornybar energi forsker på fornybare energisystemer. Hvordan kan energiproduksjonen gjøres mer klimavennlig, men samtidig lønnsom? Hvordan utvikler vi energisystemer som er fleksible nok til å tåle store mengder fornybar kraft? 

Fornybar energi

Vi utgjør cirka 25 forskere. Forskningen vår omfatter blant annet:
  • Politiske, økonomiske og teknologiske virkemidler for utbygging av fornybar energi
  • Effekter av storskala utbygging av fornybar energi i Europa
  • Bioenergiens rolle i framtidens energisystem
  • Fleksibelt samspill mellom kraft- og varmesektoren
  • Økonomiske utsikter for energi- og skogsektoren

ANSATTE
En oversikt over fagpersoner tilknyttet faggruppa og deres publikasjoner finner du her.

PUBLIKASJONER 
En oversikt over faggruppas publikasjoner finner du her.

STUDIEPROGRAMMER

EKSEMPLER PÅ MASTEROPPGAVER
"Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland - Oversikt og verdsetting."
Lovise Johanne Sæter

"Konsekvensutredning ved energiutbygging i Norge - en studie av ansvarsforhold og tilhørende utfordringer."
Magnus Holth

"System reliability in the Nordic power market: A scenario analysis for 2030."
Frida Wam Grønborg

"Er det lønnsomt å produsere hydrogen fra solenergi til tungtransportformål i Norge?"
Håkon Helsengreen

"Etterspørsel etter effekt og energi ved ladestasjoner for elbiler og potensialet for kostnadsreduksjon ved utjevning av effekttopper."
Martin E. J. C. Juliebø

Alle tidligere masteroppgaver tilknyttet faggruppa finner du her.

KARRIEREMULIGHETER
Vi utdanner doktorgradskandidater innen fornybar energi. Alle ledige stillinger finner du til enhver tid her. 

Published 12. April 2018 - 19:00 - Updated 30. september 2018 - 16:53