Meny
Fagmiljøer
Fornybar energi

Fornybar energi

  • Vindturbin
    Foto
    Naruden Boonareesirichai/Shutterstock

Faggruppa i fornybar energi forsker på fornybare energisystemer. Hvordan kan energiproduksjonen gjøres mer klimavennlig, men samtidig lønnsom? Hvordan utvikler vi energisystemer som er fleksible nok til å tåle store mengder fornybar kraft? 

Fornybar energi

Vi utgjør cirka 25 forskere. Forskningen vår omfatter blant annet:
  • Politiske, økonomiske og teknologiske virkemidler for utbygging av fornybar energi
  • Effekter av storskala utbygging av fornybar energi i Europa
  • Bioenergiens rolle i framtidens energisystem
  • Fleksibelt samspill mellom kraft- og varmesektoren
  • Økonomiske utsikter for energi- og skogsektoren

ANSATTE
En oversikt over fagpersoner tilknyttet faggruppa og deres publikasjoner finner du her.

PUBLIKASJONER 
En oversikt over faggruppas publikasjoner finner du her.

STUDIEPROGRAMMER

EKSEMPLER PÅ MASTEROPPGAVER
"Tittel ABC" - Ola Nordmann
"Tittel XYZ" - Kari Nordmann

KARRIEREMULIGHETER
Vi utdanner doktorgradskandidater innen fornybar energi. Alle ledige stillinger finner du til enhver tid her. 

Published 12. April 2018 - 19:00 - Updated 12. juli 2018 - 12:12