Forskning

 

 

Fagmiljøer: 

 • Fornybar energi
 • Geologi (under utvikling)
 • Hydrologi og limnologi (under utvikling)
 • Jord (under utvikling)
 • Miljøkjemi (under utvikling)
 • Naturbasert reiseliv 
 • Skogfag (under utvikling)
 • Skogregistrering og -overvåking (under utvikling)
 • Økologi (under utvikling)

 

MINA er også hjem for to av NMBUs sentre:

 • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
 • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  
Published 13. desember 2016 - 11:15 - Updated 27. september 2019 - 12:18