Forskning

 

 

Fagmiljøer: 

 

MINA er også hjem for to av NMBUs sentre:

  • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
  • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  
Published 13. desember 2016 - 11:15 - Updated 20. February 2020 - 15:53