Disse sidene er under utvikling...

 • Verktøy
  Foto
  Mikhail Grachikov/shutterstock.com

I påvente av at fakultetsstyret har vedtatt ny faglig organisering. 

Forskning

Fagområder: 

 • Adferdsøkologi
 • Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
 • Bioøkonomi
 • Fornybar energi
 • Geologi
 • Hydrologi
 • Jord (biogeokjemi og planteernæring)
 • Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer
 • Limnologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturforvaltning
 • Populasjons- og samfunnsøkologi
 • Radioøkologi
 • Ressurskartlegging
 • Skog-, vilt- og fiskeforvaltning
 • Skogskjøtsel
 • Treteknologi
 • Zoologi
 • Økofysiologi
 • Økologi
 • Økotoksikologi
Published 13. desember 2016 - 11:15 - Updated 6. januar 2017 - 13:08