Forskning

Fagområder: 

 • Adferdsøkologi
 • Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
 • Bioøkonomi
 • Fornybar energi
 • Geologi
 • Hydrologi
 • Jord (biogeokjemi og planteernæring)
 • Kjemi
 • Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer
 • Limnologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturforvaltning
 • Pedologi
 • Populasjons- og samfunnsøkologi
 • Radioøkologi
 • Ressurskartlegging
 • Skog-, vilt- og fiskeforvaltning
 • Skogskjøtsel
 • Treteknologi
 • Zoologi
 • Økofysiologi
 • Økologi
 • Økotoksikologi

MINA er også hjem for to av NMBUs sentre:

 • CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF) - som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet.
 • Bio4fuels - et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - som utvikler innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  
Published 13. desember 2016 - 11:15 - Updated 18. April 2018 - 14:51