Rannveig M. Jacobsen vant inspirasjonspris

Alf Bjørseths inspirasjonspris tildeles årlig av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til et doktorgradsarbeid innen temaene fornybar energi eller biovitenskap utført ved NMBU.

Aktuelle kandidater til prisen må ha avlagt en doktorgrad ved NMBU i løpet av de to siste årene med relevans for fornybar energi eller biovitenskap. Prisen er på 100.000,- kroner.

Rannveig M. Jacobsen ble nominert av sine veiledere professor Tone Birkemoe og professor Anne Sverdrup-Thygeson.

I sin nominasjon forklarer de viktigheten av Rannveig M. Jacobsens arbeid slik:

Sopp er svært viktige i naturen fordi de er en av få organismer som kan bryte ned cellulose og lignin i trevirke. Dette gjør sopp, i samarbeid med insekter, til de viktigste nedbryterne av trær. Gjennom nedbrytningen brytes plantematerialet ned og næringsstoffene går tilbake til jorda, der de danner grunnlag for at nytt liv kan spire.

Det er ikke så greit å leve både av og i død trær samtidig, for insektene og soppen spiser bokstavelig tatt opp hus og matfat. Etter hvert som de bryter ned veden forsvinner levestedene deres, og neste generasjon må finne seg et annet sted å vokse opp. Insekter som lever i dødt trevirke sprer seg hovedsakelig ved å fly, og de kan bruke syn og lukt til å finne et nytt egnet dødt tre. 

Når det gjelder sopp som lever i døde trær, har vind blitt sett på som den viktigste spredningsveien, men forskerne har lenge mistenkt at dette ikke er hele sannheten. I sin doktorgrad har Rannveig Jacobsen derfor undersøkt om insekter kan fungere som transportvei for soppen og hjelpe dem fra en trestokk til en annen. Fordi insektene aktivt leter etter døde trær, har soppen en mye bedre sjanse for å finne et godt levested ved å haike med insekter, fremfor å satse på tilfeldige vindkast.

Ved å undersøke insekter som kommer til nylig døde trær i norske skoger, har Rannveig M. Jacobsen dokumentert at insekter faktisk kan spre sopp til nye leveområder. I et av forsøkene sine har Jacobsen også fjernet insekter fra trestokker og undersøkt hvordan det har påvirket soppene der. Det viste seg at trestokker uten insekter fikk et helt annet soppsamfunn enn trestokker med insekter, og uten insekter gikk nedbrytningen saktere. Det betyr at en endring i insektsamfunnene i skogen kan påvirke nedbrytningen av døde trær og gjøre at resirkulering av næringsstoffer i skogen gå saktere.

Rannveig M. Jacobsens studier har betydning både for forvaltning av insekt- og sopp-mangfoldet vi finner i skogene våre og for vår forståelse av interaksjoner mellom disse to organismegruppene.

Rannveig M. Jacobsen mottok inspirasjonsprisen fra Alf Bjørnseth, som er initiativtaker og mannen bak prisen.

Foto
Ørjan Furnes

En fantastisk formidler

Rannveig M. Jacobsen tilhører sammen med Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe en gruppe på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. De har et helt spesielt miljø med stor fokus på å formidle sin forskning, og har en kultur for å løfte hverandre opp og frem.

De tre formidler mye av sin forskning på bloggen Insektøkologene. For dette engasjementet ble de tildelt fakultetets formidlingspris i 2015.

Rannveig M. Jacobsen er en fantastisk formidler både vitenskapelig og til et større publikum. Allerede første året av sin doktorgrad deltok hun på Forsker Grand Prix arrangert av Forskningsrådet, og gikk videre til finalen i Oslo. Hun har også presenterte sitt doktorgradsarbeid i beste sendetid på NRK sommertoget på en forbilledlig og lettfattelig måte. I løpet av din doktorgrad har hun formidlet sin forskning over 10 ganger i radio, TV, aviser og på nett. I tillegg har hun formidlet resultater av sin forskning på seks internasjonale konferanser og var spesielt invitert til verdenskongressen i entomologi i Orlando i 2016.  

 

Published 23. september 2018 - 10:39 - Updated 20. juli 2021 - 13:03