Aktuelt

Hogst på Eftashavna på Norderås.

Ny teknologi gir et mer bærekraftig skogbruk

Skogen blir en viktig ressurs i vår fremtidige fornybare bioøkonomi. Et nytt forskningsprosjekt skal benytte ny teknologi til å redusere skader forårsaket av rotråte og dermed gi et mer lønnsomt og bærekraftig skogbruk. 

Fjellsandbie (Andrena lapponica)

Slik kan vi redde villbiene

Endringer i norsk natur ført til at en tredjedel av våre biearter regnes som truete eller nær truete, og 12 arter regnes som utdødd. NMBUs forskere trekker frem viktigheten av å utdanne kartleggere med gode artskunnskaper. Det er viktig at studentene får prøve seg med praktisk opplæring ute i naturen – slik utdanner vi gode fagfolk og gode naturforvaltere!

Kajakk

Kunnskapsløft for friluftsliv må til

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Det øker også kravene til forskningsbasert kunnskap og behovet for en plan for hvordan offentlige myndigheter vil styrke forskningen om friluftsliv.

Blader i sollys

Ny bok om Nord-Europas skogbrukshistorie

 Boka tar for seg ni land. Lars Helge Frivold og Asbjørn Svendsrud fra NMBU har bidratt med et kapittel om Norge.

Myr utenfor Oslo

Våtmarker er verdt flere milliarder kroner

Hvordan våtmarkene våre har det påvirker helse, velferd og samfunnsutvikling. Det viser en ny rapport fra blant annet NMBU. 

Orangutang

Nytt håp for orangutangen

Sameksistens med mennesket har påvirket orangutangen langt mer enn tidligere antatt. Denne innsikten kan gi ny og bedre forvaltning av de kritisk truede apene.

Sumatratiger. Kritisk truet. Finnes kun på Sumatra i Indonesia.

Eksperter vil ikke forby palmeolje

En ny IUCN-rapport, forfattet av blant annet en NMBU-professor, viser at verdens palmeoljeproduksjon vil ha katastrofale effekter på det biologiske mangfoldet om ikke noe endres. Forskerne sier at et forbud ikke er veien å gå, og etterlyser økt bærekraft.

Biokull

Forhatt plante kan bli verdifull ressurs som biokull

Plantearten kalles skogdreperen på folkemunne i Nepal. Men den kan bli redningen for bønder som sliter med små avlinger og dårlig jordkvalitet.

Forlatt karusell og pariserhjul i Pirpyat, eksluderingssonen i Tsjernobyl.

Fem nye år med fremragende forskning på radioaktivitet

Norges forskningsråd har vedtatt å bevilge midler til ytterligere fem års forskning til NMBUs senter for fremragende forskning - CERAD SFF.

Den 24. oktober arrangerer BIOTOUR seminar om forsking på naturbaserte reiselivsopplevingar.

BIOTOUR-seminar i oktober

Merk deg datoen 24.oktober! BIOTOUR-prosjektet er halvvegs og arrangerer seminar om splitter ny forsking på verdifulle opplevingar i det naturbaserte reiselivet.

Kurs i plantemorfologi og spiring i drivhuset på Vollebekk, NMBU. På bildet fra venstre: Even Klyvedahl, Sølve Stiauren, Caroline Berntsen.

Urbant landbruk – mer enn bare mat

Å dyrke sin egen mat i byen har vist seg å være veldig populært. NMBU tar trenden på alvor og forsker på smarte løsninger som knytter urbant landbruk sammen med vann- og avløp-systemer, avfallshåndtering og produksjon av energi.

Undervisning i zoologi.

Midler til innovativ undervisning ved MINA

MINAs førstelektor Ronny Steen har fått midler til å lage nye metoder for tilbakemeldinger til sine studenter.

Ørret

Mer enn fisk: Settefiskanlegg og entusiastene deres

Småskala settefiskanlegg er heftig debattert og kontroversielle, men de har også positive ringvirkninger på samfunnene rundt seg. Anleggene er kilder til ferdigheter og kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner.

Mais

Nitrogengjødsling effektivt tiltak for å øke næringsinnholdet i mais

Ny forskning fra NMBU viser at nitrogengjødsling av mais øker tilgjengeligheten av næringsstoffene sink og jern i husdyrfôr og melk.

Aktuelt

Miljøvennlige bygg – trevirkets renessanse?

Miljøvennlige bygg er i vinden. Tre som materiale har mange fordeler som gjør det godt egnet til å bygge, også i høyden.

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Den 12. juni, 2018, blir det gradsdag for avgangsstudentene på masterprogrammet i naturbasert reiseliv. 

Professor Anne Sverdrup-Thygeson

Hun får oss til å elske insektene

Anne Sverdrup-Thygeson (51) har skrevet og snakket insektene inn i folks hjerter. Men at hun endte opp som biolog var ganske så tilfeldig. 

Algeoppblomstring i innsjø.

Det glemte biologiske mangfoldet

Algeoppblomstringer skjer på grunn av mangel på effektive fiender, ikke nødvendigvis gode næringsforhold. 

Par ser ut over Oslofjorden

Sjekk hvor mye skog det er der du bor

NMBUs forskere har laget et kart over Oslo og Akershus sine skoger. Her kan du se hvor mye skog som er i ditt nabolag eller kommune.

Mange har søkt tilflukt i naudbua som blei sett opp seinsommaren 2016, halvvegs mellom Trolltunga og startpunktet for turen i Skjeggedal, Odda.

Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

Veggene i Trolltunga-naudbua fortel om turopplevingar av den uhyggelege sorten. I forkant av turen trur nesten alle turistane at dei har med nok mat og klede, syner ny forsking frå BIOTOUR.

To av NMBUs nye studenthybler på Ås. Disse stod ferdig i 2013 og var den gang landets høyeste trehus.

Neste generasjons trebygg kommer nå!

Alt du ikke visste du ville vite om massivtre.

Forsker

Kurs i eksperimentell radioøkologi og -biologi

NMBUs er med på å arrangere et internasjonalt feltkurs "Eksperimentell radioøkologi og radiobiologi" i Ukraina 1-15. juni 2018. Kurset tilbyr en unik mulighet til å gjøre feltarbeid inne i Tsjernobylsonen. Det passer for de som er interessert i utfordringer med miljøforurensning: miljøkjemi, radioøkologi, forvaltning og økologi. Søknadsfrist: 10. april.

Jessica Wells Abbott på vei opp fjellet Vesuv på Svalbard.

Dramatiske endringar på norske fjelltoppar

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at dei norske fjellområda kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.

Tømmerlunne

Nytt sagtømmerreglement vil endre skogeiernes handlingsmønstre

Debatten om nytt sagtømmerreglement ruller videre. "Vi har ikke noe imot at man forenkler sagtømmerreglementet", skriver NMBUs professorer i treteknologi. "Det er måten det gjøres på og hvordan det kommuniseres, som er årsaken til at vi reagerer." 

Ved i flammer

Vedfyring viktig faktor i klimaregnskapet

Ved er den viktigste formen for bioenergi i Norge. Hvordan påvirker vedfyringen din kloden og klimaet? Blir det varmere eller kaldere? Svaret er «litt av begge deler».

Sider