Aktuelt

Forside

Ny bok: Jordens nettverk

Alt liv på jorda er avhengig av jord. En ny bok, redigert av NMBU-professor Bal Ram Singh, fremhever sammenhengen mellom jord, planter, dyr og menneskers helse.

Walid Mustapha, MINA, NMBU

Disputas: Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok - enda

En ny doktorgradsavhandling viser at nordisk produksjon av biodrivstoff fra skog, med dagens teknologi, ikke kan konkurrere med fossile alternativer. Dette skyldes i hovedsak råvarekostnader. En økning i bioraffinerier basert på biomasse fra skog vil sannsynligvis redusere utnyttelsen av skog til varme- og kraftproduksjon på grunn av høye råvarekostnader.

Vandrepremien «sølvtastaturet»  for beste kronikk gikk til Hans Kristian Øverby. Fra venstre: Gunn Evy Auestad (beste kronikk 2016), emneansvarlig Stian Stensland, Thomas Haavik, Frida Omma, Hans Kristian Øverby, Michael Andersson og Harald Otterstad.

Premie for studentkronikker om naturbasert reiseliv

Hvert år premieres de beste kronikkskriverne blant masterstudentene på naturbasert reiseliv.

Fiskeutstyr

Sportsfiskeseminar 2018: Fiskeforvaltning er mer enn fisk

Kan sportsfisket ivareta og øke fiskeopplevelser, næringsutvikling og fiskeressursen? Den 12.02.18 arrangerer NMBU sitt Sportsfiskeseminar 2018 som skal forsøke å gi noen av svarene. Kom og hør om blant annet NJFFs sportsfiskesatsing, Østfolds millionfisk, og oppdateringer fra forskningsfronten.

Finse

UIB: Emne i høyfjellsøkologi

Universitetet i Bergen arrangerer et masteremne i høyfjellsøkologi som er åpent for eksterne studenter. Emnet arrangeres som feltkurs på Finse forskningsstasjon i overgangen august-september.

Liv Monica Trondrud

Liv Monica Tronrud: ny ph.d.-student i økologi og naturforvaltning

Liv Monica Tronrud har nettopp begynt som ny stipendiat på MINA. Hun er tilknyttet et prosjekt som omhandler effekten av klimaendringer på Svalbardrein, og har professor Leif Egil Loe som veileder. 

For å få fram spesialtilpassede enzymer leter forskerne i naturen, f eks i skogen. Her finnes det mye spennende som er lite kartlagt.

Åpne prøveforelesninger i skogforvaltning

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i skogøkonomi og/eller skogpolitikk. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

 Dr. Ross Nelson fra NASA's Goddard Space Flight Center foretar måling og posisjonering av lite grantre nær den alpine tregrense i Rollag kommune ved etablering av en lang tidsserie i 2006.

Forskningsmidler til klimaeffekter på skogens produktivitet og utbredelse

NMBU skal, i samarbeid med CICERO, NTNU, skognæringen og forskere i Norden og Nord-Amerika, undersøke hvordan klimaendringer påvirker skogens produktivitet og utbredelse opp mot fjellet og hvordan dette kan bidra til økt karbonopptaket i norsk skog.

Vannkraftverk

Nytt forskningsprosjekt ser på Norges rolle i Europas energiomstilling

Et nytt NMBU-ledet forskningsprosjekt skal hjelpe norske energiaktører med å finne best mulige strategier for fremtidens energisystem preget av store endringer internasjonalt. 

Brunbjørn

Bjørnejakt med omhu

Med jakt er mennesket nå blitt en dominerende kraft i bjørnens liv, og effekten er større og kompleks enn først antatt.

Sider