Aktuelt

I BIOTOUR vil forskerne studere fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Den 12. juni, 2018, blir det gradsdag for avgangsstudentene på masterprogrammet i naturbasert reiseliv. 

Professor Anne Sverdrup-Thygeson

Hun får oss til å elske insektene

Anne Sverdrup-Thygeson (51) har skrevet og snakket insektene inn i folks hjerter. Men at hun endte opp som biolog var ganske så tilfeldig. 

Algeoppblomstring i innsjø.

Det glemte biologiske mangfoldet

Algeoppblomstringer skjer på grunn av mangel på effektive fiender, ikke nødvendigvis gode næringsforhold. 

Jessica Wells Abbott på vei opp fjellet Vesuv på Svalbard.

Dramatiske endringar på norske fjelltoppar

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at dei norske fjellområda kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.

Ved i flammer

Vedfyring viktig faktor i klimaregnskapet

Ved er den viktigste formen for bioenergi i Norge. Hvordan påvirker vedfyringen din kloden og klimaet? Blir det varmere eller kaldere? Svaret er «litt av begge deler».

Mange har søkt tilflukt i naudbua som blei sett opp seinsommaren 2016, halvvegs mellom Trolltunga og startpunktet for turen i Skjeggedal, Odda.

Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

Veggene i Trolltunga-naudbua fortel om turopplevingar av den uhyggelege sorten. I forkant av turen trur nesten alle turistane at dei har med nok mat og klede, syner ny forsking frå BIOTOUR.

Bjørnemor med unger

Jakt gjør bjørnunger til mammadalter

Menneskelig jakt endrer bjørnenes adferd slik at ungene blir lenger hos mor. Resultatet er at hunnene får færre unger, men blir eldre. Det viser forskning fra NMBU som nylig er publisert i tidsskriftet Nature Communications

Myr utenfor Oslo

Tunneler endrer nærliggende myrer

Grunnvannslekkasje til tunneler kan medføre endringer i overflaten og hydrologiske forandringer i nærliggende myrer, det viser en ny doktorgrad fra NMBU.  

Par ser ut over Oslofjorden

Sjekk hvor mye skog det er der du bor

NMBUs forskere har laget et kart over Oslo og Akershus sine skoger. Her kan du se hvor mye skog som er i ditt nabolag eller kommune.

To av NMBUs nye studenthybler på Ås. Disse stod ferdig i 2013 og var den gang landets høyeste trehus.

Neste generasjons trebygg kommer nå!

Alt du ikke visste du ville vite om massivtre.

Forsker

Kurs i eksperimentell radioøkologi og -biologi

NMBUs er med på å arrangere et internasjonalt feltkurs "Eksperimentell radioøkologi og radiobiologi" i Ukraina 1-15. juni 2018. Kurset tilbyr en unik mulighet til å gjøre feltarbeid inne i Tsjernobylsonen. Det passer for de som er interessert i utfordringer med miljøforurensning: miljøkjemi, radioøkologi, forvaltning og økologi. Søknadsfrist: 10. april.

Tømmerlunne

Nytt sagtømmerreglement vil endre skogeiernes handlingsmønstre

Debatten om nytt sagtømmerreglement ruller videre. "Vi har ikke noe imot at man forenkler sagtømmerreglementet", skriver NMBUs professorer i treteknologi. "Det er måten det gjøres på og hvordan det kommuniseres, som er årsaken til at vi reagerer." 

Studieveileder Espen Arestøl (fra venstre) sammen med masterstudentene i naturforvaltning Sigurd Bakken, Dag Evert Borud, Ellen Nordrum Brøste og Åshild Hasvik

NMBUs studenter i naturforvaltning landets mest fornøyde

Av alle landets 2-årige mastere i biologiske fag er studentene på naturforvaltning de mest fornøyde! 

Svalbard

Sommerskole: Vannforvaltning i kalde regioner

Interessert i vannforvaltning i kalde områder? NMBU inviterer masterstudenter og fagfolk til et sommerskoleseminar ved Universitetssenteret på Svalbard den 18-25. juni 2018.

Bekk i nærheten av kunstgressbane.

Mye utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

MINAs masterstudent Ole Korbøl presenterte nylig resultater fra sin masteroppgave hvor han har undersøkt om mikroplast fra kunstgressbaner spres til nærliggende bekker og elver. 

Fiskeundersøkinga som blir gjennomført i Trysil kan gje oss ny kunnskap om god fiskeforvalting og berekraftig fisketurisme.

- Meir enn berre fisk

Fisking er ein svært viktig aktivitet for det naturbaserte reiselivet i Noreg. BIOTOUR ber no fiskarar i Trysil om hjelp til å kartleggja fisketurismen, med mål om å styrkja forvaltinga av denne sårbare naturressursen.

 

Epler

Skal forbedre Norges epleavlinger

NMBU setter i gang et nytt forskningsprosjekt som skal øke Norges epleavlinger og gi bedre epler.

lav, skjellnever (Peltigera praetextata)

Om å leve på luft og kjærlighet - En kjærlighetshistorie

Et vellykket forhold – hva skal til? 

Insektenes planet

Ny bok: Insektenes planet

Professor Anne Sverdrup-Thygeson har skrevet bok: "Insektenes planet" som lanseres i disse dager.

Lav infisert av parasitten Plectocarpon lichenum

Skogens hemmelige kamp: Lav mot parasitt

I norske skoger foregår det en kamp mellom lav og parasitt. En kamp hvor laven trekker det korteste strået.

Tømmerlunne

Kampen om tømmerstokken

Ny forskning fra NMBU viser økte tømmerpriser etter 2030, og at europeisk skogindustri synes godt rustet mot framtidig konkurranse om biomasse.

Ida Aarø, vinner av Bollerøds Legat 2017

Beste skogbrukskandidat i 2017: Ida Aarø

Ida Aarø ble onsdag den 28. februar tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2017.  

Reveslipp etter GPS-merking. Forsker Richard Bischof.

En hilsen fra forskeren: Pass på hønene dine!

Et forskningsprosjekt ser på lokale Ås-rever sine bevegelser i landskapet. 

Biogass

Organisk avfall og gjødsel - uutnyttet potensial for biogass

En ny doktorgradsavhandling viser at det er store miljøfordeler å hente på å bruke organisk avfall og gjødsel til biogassproduksjon.

Liten sopp med synlig mycel.

Gjesteforelesning: Sopp og karbonfluks i skogsjord

Onsdag den 7. februar vil Peter Kennedy holde en gjesteforelesning om karbonfluks i skogsjord. Åpen for alle!

Sider