Aktuelt

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna Sætherø Steen fra Trondheim ble onsdag tildelt det tradisjonsrike Bollerøds legat for klassens beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2020.

Gratis webinar: Restaurering av fiskens leveområder

Gratis webinar: Restaurering av fiskens leveområder

NMBU arrangerer dagsseminar om fiskeforvaltning fredag den 5. mars 2021. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement". 

Prisutdeling og gratis webinar

Prisutdeling og gratis webinar

I forbindelse med utdelingen av bestemannsprisen i skogfag inviterer NMBU til gratis webinar med et knippe spennende foredragsholdere. Temaer inkluderer innovasjon, norsk skogstandard og betydning av gammelskog for skogens karbon.

Insektsundervisere stakk av med pris

Insektsundervisere stakk av med pris

Det summer så bra i undervisningen at Utdanningsprisen 2020 ved NMBU tildeles Tone Birkemoe, Tone Granerud og Nina Trandem for Entomologi-undervisningen ved MINA.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Med reinsdyret som utgangspunkt: klimaendringer på Svalbard

Med reinsdyret som utgangspunkt: klimaendringer på Svalbard

Ett nytt prosjekt skal undersøke hvordan klimaendringene påvirker Svalbards økosystem og -prosesser. Forskerne skal ta utgangspunkt i Svalbardreinen, og undersøke hvordan effektene av klimaendringene på dyrene gir ringvirkninger videre ut i økosystemet.

Effekter av skogbruk på biomangfold og karbonlagring

Effekter av skogbruk på biomangfold og karbonlagring

Et nytt prosjekt skal undersøke effektene av moderne skogbruk på skogsjordas naturlige prosesser og karbonlagring.

Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi?

Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi?

Ett nytt prosjekt skal undersøke om batteriene i parkerte elbiler kan brukes til en mer fleksibel og økonomisk energibruk.  

Kan et møbel ta opp mer karbon enn det som slippes ut i produksjonen?

Kan et møbel ta opp mer karbon enn det som slippes ut i produksjonen?

Et nytt prosjekt NMBU deltar i skal finne ut om det er mulig å serieprodusere miljøvennlige møbler som er også er karbonnegative.

Kick-off for earthresQue

Kick-off for earthresQue

Tirsdag den 15. desember er det kick-off for earthresQue - et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Ny metode gjør det lettere for forvaltningen å spore og forutsi dynamikken og utbredelsen til store rovdyrbestander.

Hedret skogfagstudenter med stipender

Hedret skogfagstudenter med stipender

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut til sammen 200 000 kroner i stipend til fire skogfagstudenter fra NMBU.

Kampen mot rotråte godt i gang

Kampen mot rotråte godt i gang

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. I et stort, internasjonalt forskningsprosjekt er aktører og forskningsmiljøer samlet til felles kamp mot råten, og arbeidet er i full gang.

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Visste du at pandemier nesten alltid begynner med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske?

Bli med på fisketur

Bli med på fisketur

Visste du at NMBU har en podcast? I episode 2 kan du være med MINAs professorer Stein Moe og Thrond Haugen på båttur. De forsker på effektene av vernesoner for hummerfiske.

Moderne høyhus i tre

Moderne høyhus i tre

Online seminar hvor vi presenterer den nyeste forskningen på høye trehus, med spesifikk fokus på brukerperspektiver, policy og fremtidsutsikter.

Beste oppgave ved NMBU 2019

Beste oppgave ved NMBU 2019

En naturforvaltningsstudent ved NMBU skrev den beste oppgaven i 2019 ved NMBU.

NMBUs professor emerita Brit Salbu utnevnt til ridder

NMBUs professor emerita Brit Salbu utnevnt til ridder

Professor emerita Brit Salbu er fjerde forskergenerasjon etter Madame Curie og har vært en foregangsperson innen sitt fagfelt gjennom flere tiår. I dag ble hun slått til ridder.

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

I sin doktorgrad har Mahdieh Tourani optimalisert statistiske metoder for bruk av ikke-invasive metoder til viltovervåking, for eksempel kamerafangst og genetiske prøver. Hun har brukt hierarkisk-analytiske modeller til å takle problemer tilknyttet kartlegging av store rovdyr.

Bli med og gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Bli med og gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Har du meninger om hvordan Norges fremtidige reiseliv bør se ut? Vi inviterer til studentworkshop hvor du kan gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi. Gratis lunsj. Påmelding kreves, førstemann til mølla. 

Anne Sverdrup-Thygeson tildelt nasjonal formidlingspris

Anne Sverdrup-Thygeson tildelt nasjonal formidlingspris

Du har sikkert sett eller hørt henne. Anne Sverdrup-Thygeson har de siste årene vært i alle kanaler, der hun med iver og entusiasme lærer oss å forstå naturen, og insektene spesielt. Nå gjør Forskningsrådet ære på hennes arbeid ved å tildele henne formidlingsprisen for 2020.

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Hvordan har koronaen påvirket det naturbaserte reiselivet, og hvordan ser fremtidens bærekraftige reiseliv ut? NMBU inviterer til fagseminar fredag den 30. oktober, 2020 på Ås. 

Klimaendringer gjør drikkevannet dårligere

Klimaendringer gjør drikkevannet dårligere

Over 80 prosent av drikkevannet i Norge kommer fra overflatevann som elver og innsjøer. Endringer i klimaet vil kunne påvirke vannkvaliteten i drikkevannskildene og gi utfordringer til renseanleggene. Dessuten kan det være vanskeligere å definere vannkvalitet enn du kanskje tror.

Skogfagsstudenter på bedriftsbesøk

Skogfagsstudenter på bedriftsbesøk

Førsteårsstudentene i skogfag har vært på bedriftsbesøk, lært om skogsdrift og hørt om arbeidshverdagen til tidligere studenter. 

Sider