Aktuelt

Fagseminar i naturbasert reiseliv

Fagseminar i naturbasert reiseliv

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås. Hold av datoen, detaljert program og påmelding kommer. 

Prøveforelesingar i jordfysikk

Prøveforelesingar i jordfysikk

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som førsteamanuensis i jordfysikk (50%). I den anledning arrangeres det tre prøveforelesingar. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på. 

Forskerne avdekket lekkasje fra ubåtvrak

Forskerne avdekket lekkasje fra ubåtvrak

To forskere fra NMBU/CERAD har deltatt på tokt for å dokumentere lekkasje fra vraket av den sunkne ubåten «Komsomolets». Det er påvist radioaktivt cesium, men det er ingen fare hverken for mennesker eller miljø.

Skal finne ut om atomubåtvrak i Norskehavet lekker

Skal finne ut om atomubåtvrak i Norskehavet lekker

Forskere fra NMBU og CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF), skal på tokt. Målet er å finne ut om det er radioaktiv lekkasje fra den sunkne atomubåten "Komsomolets", som ligger på bunnen i Norskehavet. 

Ny konstituert dekan ved MINA

Ny konstituert dekan ved MINA

Styret ved NMBU har ansatt MINAs dekan Sjur Baardsen (60) som ny rektor. Han tiltrer 1. august. I påvente av en ny dekan konstitueres professor Jan Vermaat i hans sted. 

Kattefamilier med interesse for forskning søkes!

Kattefamilier med interesse for forskning søkes!

NMBU har et pågående forskningsprosjekt som undersøker hva katten gjør når den er ute på egen hånd. I den anledning behøver forskerne hjelp fra familier med katter og barn i skolealder. 

NMBU klatrer på rangering over verdens beste

NMBU klatrer på rangering over verdens beste

For tredje året på rad klatrer NMBU på en internasjonal rangering over verdens beste universiteter innen jord- og skogbruk. Universitetet ligger i år på en 14. plass.

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Lisa Magdalena Rossbach sitt doktorgradsarbeid viser at nematoder som utsettes kontinuerlig over flere generasjoner for lave nivåer av nanosølv (nanopartikler av sølv), evolverer for å tilpasse seg denne eksponeringen.

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

I sin doktorgradsavhandling har Magne Simonsen forsket på hva som skjer med radioaktivt avfall etter at det er sluppet ut i havet. Han har utviklet nye modellsystemer som forbedrer prediksjonene av transporten av radionuklider.

Innovativ undervisning ved MINA

Innovativ undervisning ved MINA

To MINA-prosjekter har fått støtte til innovativ undervisning: Ett på ferskvannsøkologi, og et på bruk av digitale 3D-modeller og VR i zoologisk undervisning.

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Gunn Evy Auestad skreiv masteroppgåve med tittelen "Frå fast-food til lokale matopplevingar - ein studie av lokalmat-satsing til Hurtigruten." Den ga ho prisen for beste masteroppgåve ved MINA i 2018. 

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Katrine Eldegard er ansatt som ny førsteamanuensis i naturforvaltning ved MINA. 

Gradsdag for fornybar energi

Gradsdag for fornybar energi

Torsdag den 13. juni forsvarer kandidatene i Fornybar energi sine masteroppgaver. 

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I sin doktorgrad har Yevgeniya Tomkiv undersøkt risikokommunikasjon i atomberedskap. Hennes forskning viser at det er behov for å endre måten vi tenker om kommunikasjon på dette temaet: fokuset bør endres mot mer dynamiske sosiale relasjoner.

 

Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

Norge kan oppnå en stor økonomisk gevinst ved å bygge ut vindkraft og kabler. Vi kan velge å ta i bruk denne muligheten som både gir økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp, og så kan konfliktene dempes ved å fordele verdiene som skapes på en god måte, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Forskning redder sårbar fugl fra franske ganer

Forskning redder sårbar fugl fra franske ganer

Hvert år ble opp mot 30 000 hortulaner fanget i Frankrike. Etter at forskere kartla situasjonen har myndighetene tatt grep.

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

José Luis Munera-Echeverri sitt doktorgradsarbeid viser at såkalt «conservation farming» i kombinasjon med biokull er effektivt for å binde karbon i jord. Hans resultater er en del av utviklingen av klimasmart jordbruk, noe som er særlig viktig i områder hvor klimaendringer påvirker matsikkerheten.

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Den 11. juni, 2019, er det gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv. 

Hvordan er fremtidens trebygninger?

Hvordan er fremtidens trebygninger?

På årets Skog og Tre-konferanse skal fremtidens trebygninger under lupen. Det gjelder særlig hvordan disse bygningene bedre kan tilpasses det grønne skiftet og sirkulærøkonomien.

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Dorothee Kolbergs doktorgrad viser at en av de viktigste tilpasningene til klimaendring bønder kan gjøre under våronna er å unngå pakkeskader. Dette er mulig dersom arbeidet utføres under tilstrekkelig tørre forhold, og ved å nøye velge redskap med tanke på vekt og arbeidsmåte.

Åpent seminar: Jordarbeiding

Åpent seminar: Jordarbeiding

I forbindelsen med Dorothee Kolbergs disputas arrangerer Norsk Jordforening og MINA et åpent seminar med opponentene den 22. mai. Alle er velkommen!

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

I sitt doktorgradsarbeid har Rafael Fonseca Benevenuto undersøkt effektene av klimaendringer på blåbærplantene i Sognefjorden. Resultatene viser at indusert kjemisk forsvar i blåbærplanter forårsaker endringer i plantene, der ressursene omfordeles fra vekst og reproduksjon, til forsvar.

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

Økte temperaturer og varmere klima endrer plantesamfunnene over tregrensen. Perioden hvor plantene blomstrer blir betydelig kortere. Det viser en ny, omfattende studie fra blant annet NMBU.   

Åpent mini-symposium: Kjemisk økologi

Åpent mini-symposium: Kjemisk økologi

Torsdag den 9. mai, arrangeres det et åpent mini-symposium om kjemisk økologi. 

Prøveforelesing i fornybar energi

Prøveforelesing i fornybar energi

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som professor i fornybar energi. I den anledning arrangeres det prøveforelesing. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på. 

Sider