Aktuelt

Planteentusiast er semesterets beste foreleser

Planteentusiast er semesterets beste foreleser

Studentene har kåret Camilla Lorange Lindberg til semesterets beste underviser våren 2021 for sin undervisning i BOT100 – Plantediversitet.

Professor emeritus Kåre Lye har gått bort

Professor emeritus Kåre Lye har gått bort

Botaniker og professor Kåre Lye døde den 24. mars, 2021. Vi minnes en entusiastisk artskjenner som sjelden rygget unna en utfordring. 

De som redder sjøørreten

De som redder sjøørreten

Sjøørreten er truet langs hele norskekysten, men de siste årene har det blitt gjennomført viktig arbeid for å snu situasjonen. Her er historien om noen av de som jobber for å redde den.

Miljø og naturressurser: Norges beste masterprogram for biologiske fag

Miljø og naturressurser: Norges beste masterprogram for biologiske fag

Studiebarometeret.no har kåret NMBUs miljø og naturressurser til 2020-årets beste masterprogram innen biologiske fag.

Bachelorstudent med interesse for molekylær økologi og forskning?

Bachelorstudent med interesse for molekylær økologi og forskning?

Har du en forskerspire i magen? Vi søker bachelorstudenter som vil være med på et unikt forsknings- og undervisningsprosjekt om insektbevaring og den utvalgte naturtypen hule eiker. Studentene vil skrive en forskningsoppgave og være medforfattere på en vitenskapelig publikasjon.

Vi har noe å lære av Tsjernobyl i håndteringen av koronapandemien

Vi har noe å lære av Tsjernobyl i håndteringen av koronapandemien

KRONIKK: Det som ble gjort i årene etter Tsjernobyl-ulykken har klare paralleller med dagens situasjon med covid-19.

Presentasjon av bacheloroppgave om biller i hule eiker

Presentasjon av bacheloroppgave om biller i hule eiker

Første kull fra Thon-prosjektet «Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?» presenterer fredag den 23. april sin bacheloroppgave. 

Digitale studenthistorier om naturbasert reiseliv

Digitale studenthistorier om naturbasert reiseliv

Digital historiefortelling er en mulighet for alle til å dele sin historie eller budskap. Det er et stadig viktigere formidlings- og markedsføringsverktøy som studentene på naturbasert reiseliv har fått prøve seg på. 

Bør vi hogge mer skog for å redde klimaet?

Bør vi hogge mer skog for å redde klimaet?

KRONIKK: Skog er viktig i klimasammenheng fordi karbon lagres i trær, jordsmonn og skogprodukter. Skogen i Norge har doblet sitt volum i løpet av de siste 50 årene. Hogsten kan derfor økes. Bør vi gjøre det?

Vil du være hjelpelærer på feltkurs i ZOOL100 og ZOOL220 i juni?

Vil du være hjelpelærer på feltkurs i ZOOL100 og ZOOL220 i juni?

Liker du dyr og insekter, og synes du det er gøy å lære bort? Vi behøver flere hjelpelærere til feltkursene i zoologi!

Arter truet - vi spiser oss inn på artenes leveområder

Arter truet - vi spiser oss inn på artenes leveområder

Den nye norske Rødlista er nå åpnet for offentlig innsyn. Ekspertenes foreløpige vurderinger viser at cirka en tredjedel av norske arter er i faresonen.

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna Sætherø Steen fra Trondheim ble onsdag tildelt det tradisjonsrike Bollerøds legat for klassens beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2020.

Gratis webinar: Restaurering av fiskens leveområder

Gratis webinar: Restaurering av fiskens leveområder

NMBU arrangerer dagsseminar om fiskeforvaltning fredag den 5. mars 2021. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement". 

Prisutdeling og gratis webinar

Prisutdeling og gratis webinar

I forbindelse med utdelingen av bestemannsprisen i skogfag inviterer NMBU til gratis webinar med et knippe spennende foredragsholdere. Temaer inkluderer innovasjon, norsk skogstandard og betydning av gammelskog for skogens karbon.

Insektsundervisere stakk av med pris

Insektsundervisere stakk av med pris

Det summer så bra i undervisningen at Utdanningsprisen 2020 ved NMBU tildeles Tone Birkemoe, Tone Granerud og Nina Trandem for Entomologi-undervisningen ved MINA.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Med reinsdyret som utgangspunkt: klimaendringer på Svalbard

Med reinsdyret som utgangspunkt: klimaendringer på Svalbard

Ett nytt prosjekt skal undersøke hvordan klimaendringene påvirker Svalbards økosystem og -prosesser. Forskerne skal ta utgangspunkt i Svalbardreinen, og undersøke hvordan effektene av klimaendringene på dyrene gir ringvirkninger videre ut i økosystemet.

Effekter av skogbruk på biomangfold og karbonlagring

Effekter av skogbruk på biomangfold og karbonlagring

Et nytt prosjekt skal undersøke effektene av moderne skogbruk på skogsjordas naturlige prosesser og karbonlagring.

Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi?

Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi?

Ett nytt prosjekt skal undersøke om batteriene i parkerte elbiler kan brukes til en mer fleksibel og økonomisk energibruk.  

Kan et møbel ta opp mer karbon enn det som slippes ut i produksjonen?

Kan et møbel ta opp mer karbon enn det som slippes ut i produksjonen?

Et nytt prosjekt NMBU deltar i skal finne ut om det er mulig å serieprodusere miljøvennlige møbler som er også er karbonnegative.

Kick-off for earthresQue

Kick-off for earthresQue

Tirsdag den 15. desember er det kick-off for earthresQue - et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Ny metode gjør det lettere for forvaltningen å spore og forutsi dynamikken og utbredelsen til store rovdyrbestander.

Hedret skogfagstudenter med stipender

Hedret skogfagstudenter med stipender

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut til sammen 200 000 kroner i stipend til fire skogfagstudenter fra NMBU.

Kampen mot rotråte godt i gang

Kampen mot rotråte godt i gang

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. I et stort, internasjonalt forskningsprosjekt er aktører og forskningsmiljøer samlet til felles kamp mot råten, og arbeidet er i full gang.

Sider