Aktuelt

Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Professor emeritus Jon Swenson har blitt tildelt Wildlife Society’s Honour Membership Award for sitt bidrag til naturvitenskap og forvaltning. Bakgrunnen er hans livslange virke innen forskning på viltbiologi og -forvaltning, og da spesielt brunbjørn. 

NMBU-forsker på Litteraturtoget til bokmessen i Frankfurt

NMBU-forsker på Litteraturtoget til bokmessen i Frankfurt

19 norske forfattere reiser med Kronprinsessens litteraturtog til bokmessen i Frankfurt. Deriblant NMBUs Anne Sverdrup-Thygeson som skriver og snakker insektene inn i folks hjerter - nasjonalt og internasjonalt.

Måler norske skoger på kryss og tvers

Måler norske skoger på kryss og tvers

Hvordan vil klimaendringene påvirke norske skoger? Hvilke effekter kan de ha på Norges potensial for klimatilpasninger? Det jobber NMBUs forskere med å finne ut av.

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

NMBU inviterer til fagseminar i naturbasert reiseliv: "Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst". Dato: Onsdag 6. november 2019. Sted: Ås. Seminaret er nå åpent for påmelding. 

Utenlandskabler viktige i Nordens fremtidige energisystemer

Utenlandskabler viktige i Nordens fremtidige energisystemer

Skal vi nå klimamålene trenger vi mer vind og sol i den europeiske energimiksen. Da vil det lønne seg med flere kraftkabler mellom europeiske land, sier NMBU-professor Torjus Folsland Bolkesjø.

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Frøydis Meen Wærsteds doktorgradsarbeid understreker betydningen av riktig lagring av alunskifer for å unngå spredning av skadelige metaller og radioaktivitet til mennesker og natur.

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

En nærmere titt på koblingen mellom primærprodusenter og mikroartropoder i et alpint miljø

I sin doktorgrad har Ruben Roos studert økologien til karplanter, moser, lav og mikroartropoder i alpine økosystemer og identifisert hvordan de påvirker artsomsetningen i et alpint økosystem. Resultatene hans viser hvor viktig intraspesifikk variasjon er som driver for samfunnsstrukturene i disse områdene.

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Norske skogeieres holdninger til klimatilpasninger i skogbehandling

Kaja M. A. Heltorps doktorgrad viser at de fleste norske skogeiere mener at klimaet er i endring, og de forventer økte klimarelaterte skogskader. Det betyr imidlertid ikke at de har planer om endret skogbehandling.

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

Under lupen: lav, moser og karplanter i et alpint miljø.

I sin doktorgrad har Kristel van Zuiljen studert funksjonelle trekk hos tre grupper av primærprodusenter, og identifisert hvordan de og deres egenskaper påvirker nedbrytningen i et alpint økosystem. Resultatene viser at responsene deres på miljøet varierer mellom arter, gruppetyper og miljøgradienter. 

Professor emeritus Oddvar Haveraaen har gått bort

Professor emeritus Oddvar Haveraaen har gått bort

Professor emeritus i skogskjøtsel, Oddvar Haveraaen, døde den 21. august, 2019. Vi minnes en svært engasjert og kunnskapsrik kollega som satte sitt preg på fagmiljøet i over seksti år. 

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Greyson Z. Nyamogas doktorgrad viser at stor etterspørsel og forbruk av ved og trekull til energi medfører et ikke-bærekraftig forbruk av tanzaniske skogressurser. En sterkt økende befolkning og urbanisering forventes å legge ytterligere belastning på landets skogressurser.

Prøveforelesingar i jordfysikk

Prøveforelesingar i jordfysikk

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som førsteamanuensis i jordfysikk (50%). I den anledning arrangeres det tre prøveforelesingar. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på. 

Forskerne avdekket lekkasje fra ubåtvrak

Forskerne avdekket lekkasje fra ubåtvrak

To forskere fra NMBU/CERAD har deltatt på tokt for å dokumentere lekkasje fra vraket av den sunkne ubåten «Komsomolets». Det er påvist radioaktivt cesium, men det er ingen fare hverken for mennesker eller miljø.

Ny konstituert dekan ved MINA

Ny konstituert dekan ved MINA

Styret ved NMBU har ansatt MINAs dekan Sjur Baardsen (60) som ny rektor. Han tiltrer 1. august. I påvente av en ny dekan konstitueres professor Jan Vermaat i hans sted. 

Skal finne ut om atomubåtvrak i Norskehavet lekker

Skal finne ut om atomubåtvrak i Norskehavet lekker

Forskere fra NMBU og CERAD - et Senter for fremragende forskning (SFF), skal på tokt. Målet er å finne ut om det er radioaktiv lekkasje fra den sunkne atomubåten "Komsomolets", som ligger på bunnen i Norskehavet. 

Kattefamilier med interesse for forskning søkes!

Kattefamilier med interesse for forskning søkes!

NMBU har et pågående forskningsprosjekt som undersøker hva katten gjør når den er ute på egen hånd. I den anledning behøver forskerne hjelp fra familier med katter og barn i skolealder. 

NMBU klatrer på rangering over verdens beste

NMBU klatrer på rangering over verdens beste

For tredje året på rad klatrer NMBU på en internasjonal rangering over verdens beste universiteter innen jord- og skogbruk. Universitetet ligger i år på en 14. plass.

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Nematoder utvikler toleranse mot gifteffekter av nanosølv

Lisa Magdalena Rossbach sitt doktorgradsarbeid viser at nematoder som utsettes kontinuerlig over flere generasjoner for lave nivåer av nanosølv (nanopartikler av sølv), evolverer for å tilpasse seg denne eksponeringen.

Innovativ undervisning ved MINA

Innovativ undervisning ved MINA

To MINA-prosjekter har fått støtte til innovativ undervisning: Ett på ferskvannsøkologi, og et på bruk av digitale 3D-modeller og VR i zoologisk undervisning.

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Gunn Evy Auestad skreiv masteroppgåve med tittelen "Frå fast-food til lokale matopplevingar - ein studie av lokalmat-satsing til Hurtigruten." Den ga ho prisen for beste masteroppgåve ved MINA i 2018. 

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

I sin doktorgradsavhandling har Magne Simonsen forsket på hva som skjer med radioaktivt avfall etter at det er sluppet ut i havet. Han har utviklet nye modellsystemer som forbedrer prediksjonene av transporten av radionuklider.

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Katrine Eldegard er ansatt som ny førsteamanuensis i naturforvaltning ved MINA. 

Gradsdag for fornybar energi

Gradsdag for fornybar energi

Torsdag den 13. juni forsvarer kandidatene i Fornybar energi sine masteroppgaver. 

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I sin doktorgrad har Yevgeniya Tomkiv undersøkt risikokommunikasjon i atomberedskap. Hennes forskning viser at det er behov for å endre måten vi tenker om kommunikasjon på dette temaet: fokuset bør endres mot mer dynamiske sosiale relasjoner.

 

Sider