Aktuelt

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Arsim Ademi har i sin doktorgrad undersøkt mikromineraler i jord, avlinger, fôr og dyr i Kosovo. Hans resultater viser at selen er det mest mangelfulle mikromineralet i regionen, og at det er nødvendig å gi mineraltilskudd for å sikre tilstrekkelige nivåer av selen hos Kosovos husdyr.

MINA-professor medlem av Forskningsrådets porteføljestyre

MINA-professor medlem av Forskningsrådets porteføljestyre

MINAs professor Anne Sverdrup-Thygeson er nå del av Forskningsrådets porteføljestyre for Livsvitenskap. Der skal hun blant annet være med på å beslutte tildeling av fremtidige forskningsmidler. 

Ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning

Ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning

Richard Bischof er ansatt som ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning ved MINA. 

Opne prøveforelesingar i naturforvalting

Opne prøveforelesingar i naturforvalting

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som førsteamanuensis/professor i naturforvalting. I den anledning arrangeres det prøveforelesingar. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på.

Åpne seminarer: innsjøfarge og mammutfunn

Åpne seminarer: innsjøfarge og mammutfunn

Onsdag den 10. april blir det to seminarer i regi av seksjon for jord og vann. Temaene spenner fra coca cola til mammuter. Alle er velkommen!

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Solrun Karlsen Lie har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan svertesopp vokser i forskjellige klima og på forskjellige trematerialer. Resultatene kan gjøre det enklere å oppnå ønsket utseende på umalte kledninger.

Ny blogg om skog

Ny blogg om skog

Den 21. mars er det verdens skogdag, og den feires med lanseringen av en ny blogg: "Under trekrona".

 

Åpne prøveforelesninger i rovdyrøkologi

Åpne prøveforelesninger i rovdyrøkologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i rovdyrøkologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Åpent møte om master i naturbasert reiseliv

Åpent møte om master i naturbasert reiseliv

Vurderer du å søke på masterstudiet i naturbasert reiseliv på NMBU? Vil du komme å få en smakebit på hva studiet og studentlivet på NMBU har å by på? Da har du muligheten fredag 15. mars.

Naturforvaltning: Norges beste masterprogram for biologiske fag!

Naturforvaltning: Norges beste masterprogram for biologiske fag!

Studiebarometeret.no har kåret Naturforvaltning ved NMBU til 2018-årets beste masterprogram innen biologiske fag!

Norske innsjøer i endring – mot mørkere tider?

Norske innsjøer i endring – mot mørkere tider?

Endringer i klima, luftforurensning og arealbruk påvirker norske innsjøer: Mange innsjøer har fått en mørkere farge. Det har konsekvenser for livet i vann, vannets kjemi, drikkevannsbehandling og friluftsliv.

Ny professor ved MINA

Ny professor ved MINA

MINAs førsteamanuensis Helen K. French har fått opprykk til professor.

Beste masterstudent i skogfag

Beste masterstudent i skogfag

Kine Fliflet var den beste uteksaminerte masterstudenten i skogfag i 2018. For den innsatsen ble hun tildelt pris fra Hartmann Bollerøds legat.

 

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

En ny doktorgrad har undersøkt konsekvensene av EUs klimapolitikk på det europeiske og sørøst-amerikanske markedet for skogbiomasse. Resultatene viser at konsekvensene kan være store og at politikere og beslutningstakere må ha svært klare mål for hvordan de skal få til et ønsket skifte fra dagens bruk av fossile energisystem til økt bruk av fornybar energi.

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Samlet sett har norsk biodrivstoffproduksjon både konkurransefordeler og -ulemper sammenlignet med Sverige og Finland, men svenskene og finnene har foreløpig satset mer enn oss. Politiske rammebetingelser sammen med kompetanse, virkemidler og nye raffinerikonsepter kan imidlertid gi rom også for norske aktører.

Ny førsteamanuensis i skogøkologi

Ny førsteamanuensis i skogøkologi

Johan Asplund er ansatt som ny førsteamanuensis i skogøkologi ved MINA. 

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

En ny doktorgradsavhandling viser at opptak og toksisitet av sølv nanopartikler er forskjellig fra andre tilstandsformer av sølv.

Seminarserie jord og vann: viktigheten av jordvitenskap og "saline farming"

Seminarserie jord og vann: viktigheten av jordvitenskap og "saline farming"

Onsdag den 13. februar blir det to seminarer i regi av MINAs seksjon for jord og vann. Alle er velkommen!

Vepsen som reddet skogen

Vepsen som reddet skogen

Dette er historien om hvordan en bitteliten snylteveps som forhindret en galopperende avskoging i Sørøst-Asia.

Åpne prøveforelesninger i berggrunnsgeologi

Åpne prøveforelesninger i berggrunnsgeologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i berggrunnsgeologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Premie for beste kronikk om naturbasert reiseliv

Premie for beste kronikk om naturbasert reiseliv

Masterstudent Bjørn Reynisson Grimsby, fikk den gjeve vandrepremien sølvtastaturet for beste kronikk denne høsten. Hvert år premieres de beste kronikkskriverne på naturbasert reiseliv. 

Nytt BIONÆR-prosjekt på matkvalitet

Nytt BIONÆR-prosjekt på matkvalitet

MINAs forsker Daniel Münch har fått tilslag på sin BIONÆR-søknad på prosjektet "FOOD INSPECTOR". Prosjektet har fire års varighet, og er et samarbeidsprosjekt mellom MINA, KBM, UiO og Animalia.

 

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Småskala settefiskanlegg kan ha uønskede effekter på villaks, og diskusjonen mellom tilhengere og kritikere er til tider opphetet. Til tross for dette er anleggene et mye brukt forvaltningstiltak. En ny doktorgrad viser at settefiskanleggene er viktige for menneskene som driver dem, og forklarer hvorfor grep for å begrense eller stenge dem kan bli møtt med sterk motstand.

Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning mandag den 4. februar, 2019. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturforvaltning? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet. 

 

Sider