Aktuelt

Innovativ undervisning ved MINA

Innovativ undervisning ved MINA

To MINA-prosjekter har fått støtte til innovativ undervisning: Ett på ferskvannsøkologi, og et på bruk av digitale 3D-modeller og VR i zoologisk undervisning.

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

Transportmodellering av radionuklider i marint miljø

I sin doktorgradsavhandling har Magne Simonsen forsket på hva som skjer med radioaktivt avfall etter at det er sluppet ut i havet. Han har utviklet nye modellsystemer som forbedrer prediksjonene av transporten av radionuklider.

Gradsdag for fornybar energi

Gradsdag for fornybar energi

Torsdag den 13. juni forsvarer kandidatene i Fornybar energi sine masteroppgaver. 

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I nødstilfelle: risikokommunikasjon og atomberedskap

I sin doktorgrad har Yevgeniya Tomkiv undersøkt risikokommunikasjon i atomberedskap. Hennes forskning viser at det er behov for å endre måten vi tenker om kommunikasjon på dette temaet: fokuset bør endres mot mer dynamiske sosiale relasjoner.

 

Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

Norge kan oppnå en stor økonomisk gevinst ved å bygge ut vindkraft og kabler. Vi kan velge å ta i bruk denne muligheten som både gir økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp, og så kan konfliktene dempes ved å fordele verdiene som skapes på en god måte, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Beste masteroppgåve ved MINA i 2018

Gunn Evy Auestad skreiv masteroppgåve med tittelen "Frå fast-food til lokale matopplevingar - ein studie av lokalmat-satsing til Hurtigruten." Den ga ho prisen for beste masteroppgåve ved MINA i 2018. 

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Katrine Eldegard er ansatt som ny førsteamanuensis i naturforvaltning ved MINA. 

Forskning redder sårbar fugl fra franske ganer

Forskning redder sårbar fugl fra franske ganer

Hvert år ble opp mot 30 000 hortulaner fanget i Frankrike. Etter at forskere kartla situasjonen har myndighetene tatt grep.

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

Utvikling av klimasmart jordbruk sør for Sahara

José Luis Munera-Echeverri sitt doktorgradsarbeid viser at såkalt «conservation farming» i kombinasjon med biokull er effektivt for å binde karbon i jord. Hans resultater er en del av utviklingen av klimasmart jordbruk, noe som er særlig viktig i områder hvor klimaendringer påvirker matsikkerheten.

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv

Den 11. juni, 2019, er det gradsdag for masterstudentene i naturbasert reiseliv. 

Hvordan er fremtidens trebygninger?

Hvordan er fremtidens trebygninger?

På årets Skog og Tre-konferanse skal fremtidens trebygninger under lupen. Det gjelder særlig hvordan disse bygningene bedre kan tilpasses det grønne skiftet og sirkulærøkonomien.

Åpent seminar: Jordarbeiding

Åpent seminar: Jordarbeiding

I forbindelsen med Dorothee Kolbergs disputas arrangerer Norsk Jordforening og MINA et åpent seminar med opponentene den 22. mai. Alle er velkommen!

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

Effekter av beiting og klima på norsk blåbær

I sitt doktorgradsarbeid har Rafael Fonseca Benevenuto undersøkt effektene av klimaendringer på blåbærplantene i Sognefjorden. Resultatene viser at indusert kjemisk forsvar i blåbærplanter forårsaker endringer i plantene, der ressursene omfordeles fra vekst og reproduksjon, til forsvar.

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Klargjøring av såbed til vårkorn: Laglighet og klimaendringer i Norge

Dorothee Kolbergs doktorgrad viser at en av de viktigste tilpasningene til klimaendring bønder kan gjøre under våronna er å unngå pakkeskader. Dette er mulig dersom arbeidet utføres under tilstrekkelig tørre forhold, og ved å nøye velge redskap med tanke på vekt og arbeidsmåte.

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

Økte temperaturer og varmere klima endrer plantesamfunnene over tregrensen. Perioden hvor plantene blomstrer blir betydelig kortere. Det viser en ny, omfattende studie fra blant annet NMBU.   

Åpent mini-symposium: Kjemisk økologi

Åpent mini-symposium: Kjemisk økologi

Torsdag den 9. mai, arrangeres det et åpent mini-symposium om kjemisk økologi. 

Prøveforelesing i fornybar energi

Prøveforelesing i fornybar energi

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som professor i fornybar energi. I den anledning arrangeres det prøveforelesing. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på. 

Vann, mat og avløp i et kretsløp

Vann, mat og avløp i et kretsløp

Å se disse ressursene i sammenheng kan løse flere av dagens miljøproblemer og bidra til å bremse klimaendringene.

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Tilskudd av mineraler reduserer alvorlig selenmangel hos husdyr

Arsim Ademi har i sin doktorgrad undersøkt mikromineraler i jord, avlinger, fôr og dyr i Kosovo. Hans resultater viser at selen er det mest mangelfulle mikromineralet i regionen, og at det er nødvendig å gi mineraltilskudd for å sikre tilstrekkelige nivåer av selen hos Kosovos husdyr.

MINA-professor medlem av Forskningsrådets porteføljestyre

MINA-professor medlem av Forskningsrådets porteføljestyre

MINAs professor Anne Sverdrup-Thygeson er nå del av Forskningsrådets porteføljestyre for Livsvitenskap. Der skal hun blant annet være med på å beslutte tildeling av fremtidige forskningsmidler. 

Ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning

Ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning

Richard Bischof er ansatt som ny professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning ved MINA. 

Opne prøveforelesingar i naturforvalting

Opne prøveforelesingar i naturforvalting

Ved MINA er det for tida ei ledig stilling som førsteamanuensis/professor i naturforvalting. I den anledning arrangeres det prøveforelesingar. Dei er ein viktig del av evalueringa for tilsetjing, og vi håper så mange som mogleg har høve til å komme og høyre på. NB! Forelesinga den 30. april er avlyst.

Åpne seminarer: innsjøfarge og mammutfunn

Åpne seminarer: innsjøfarge og mammutfunn

Onsdag den 10. april blir det to seminarer i regi av seksjon for jord og vann. Temaene spenner fra coca cola til mammuter. Alle er velkommen!

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Hvorfor blir umalte trekledninger grå?

Solrun Karlsen Lie har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan svertesopp vokser i forskjellige klima og på forskjellige trematerialer. Resultatene kan gjøre det enklere å oppnå ønsket utseende på umalte kledninger.

Norske innsjøer i endring – mot mørkere tider?

Norske innsjøer i endring – mot mørkere tider?

Endringer i klima, luftforurensning og arealbruk påvirker norske innsjøer: Mange innsjøer har fått en mørkere farge. Det har konsekvenser for livet i vann, vannets kjemi, drikkevannsbehandling og friluftsliv.

Sider