Aktuelt

Dette bør du vite om jorden i hagen din

Dette bør du vite om jorden i hagen din

Er du en av dem som drømmer om en vakker hage med spennende planter som vil gjøre naboene grønne av misunnelse, men sliter med å få selv de enkleste planter til å spire? Jorden i hagen din betyr mer enn du tror.

Kokosnøtt – et større miljøproblem enn tidligere antatt

Kokosnøtt – et større miljøproblem enn tidligere antatt

Kokosnøttolje blir ofte hyllet som et miljøvennlig alternativ til for eksempel palmeolje, men ny forskning tyder på at den truer flere arter enn den forhatte palmeoljen. Forskere etterlyser bedre miljøinformasjon til forbrukerne.

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Den norske skogen er både levested for mange truede arter, et yndet sted for friluftsliv og den er en viktig brikke i kampen om klimaendringene.

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Aina Lundon Russenes har i sin doktorgrad undersøkt N2O-utslipp (lystgass) fra jordbruket i Norge. Hun peker også på forslag til tiltak som kan redusere mengden utslipp.

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.  I tillegg er NMBU partner i fire andre nye SFI-er. 

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.

Forsvar av masteroppgaver ved MINA våren 2020

Forsvar av masteroppgaver ved MINA våren 2020

I tabellen under finnes en oversikt over muntlige mastergradseksamener som avholdes ved MINA vår/sommer 2020. Disse eksamene vil bli avholdt digitalt. Mastereksamener er offentlige (med unntak av masteroppgaver som er konfidensielle), og publikum som ønsker å overvære disse kan kontakte veileder ved MINA for å delta digitalt på forsvaret.

Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Hva skal til for å gjøre fremtidens bioenergi lønnsom og bærekraftig? Hvor er råstoffene og til hvilken kostnad? Den 6. mai inviterer vi til et åpent webseminar hvor vi presenterer den nyeste forskningen om råstoff til biobasert industri i Norge, utvikling av nordiske verdikjeder for biodrivstoff og nye markeder for trevirke. Oppdatert: nå med presentasjoner. 

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Tre NMBU-studenter er valgt ut til å være med på ett pilotprosjekt som kobler studentene tettere på reell forskning innen økologi og genetikk. Caroline, Marianne, Øyvind og Camilla skal sammen med forskerne komme med viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter.

Forskning på bærekraftig forvaltning av sjøørretbekker

Forskning på bærekraftig forvaltning av sjøørretbekker

Ett tverrfaglig forskningsprosjekt på sjøørretbekker har blitt tildelt midler av rektor. Målet er å finne gode miljøtiltak i sjøørretbekker, som samtidig hensyntar sosial og økonomisk bærekraft. 

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Lennart Noordermeer har i sin ph.d. utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.

Sprikende sjøørretforvaltning

Sprikende sjøørretforvaltning

Våren er høytid for sjøørretfiske i sjøen, Et stangfiske som ofte drives hele året – helt gratis uten fiskekort. En sprikende forvaltning kan ødelegge dette populære folkefisket.

Bærekraftig landbruk og bruk av naturressurser i ett endret klima

Bærekraftig landbruk og bruk av naturressurser i ett endret klima

En ny bok om konsekvensene av klimaendringer på bærekraftig landbruk og naturressursutnyttelse i Afrika er nettopp utgitt. Den adresserer viktige bærekraftsmål og kommer med innovative løsninger og forbedrede tilpasningsmetoder for å takle klimaendringene.

NMBU-professor gir TED-talk om insektenes betydning for kloden

NMBU-professor gir TED-talk om insektenes betydning for kloden

Professor Anne Sverdrup-Thygeson sin TED-talk om insekter og hvor viktige de er for kloden og menneskenes liv ligger nå på Youtube. 

Innsjøenes detektiv: Jakten på innsjøenes fortid

Innsjøenes detektiv: Jakten på innsjøenes fortid

Oppblomstringer av alger i innsjøer er noe som skjer fra tid til annen. En NMBU-forsker graver i fortida for å finne ut om klimaendringer og menneskelige aktiviteter påvirker forekomsten av alger i innsjøer.

Overvåking av sjeldne arter: hvordan få mest mulig ut av sparsommelige data?

Overvåking av sjeldne arter: hvordan få mest mulig ut av sparsommelige data?

En ny metode gir bedre bestandsestimater for arter som er vanskelige å kartlegge. Metoden vil forbedre vår kunnskap om truede arter og bidra til at forvaltningen får mest mulig ut av ufullstendige data og begrensede ressurser.

Tropiske skogers evne til å lagre karbon synker

Tropiske skogers evne til å lagre karbon synker

Tropiske skoger har vært ansett som en viktig buffer mot menneskeskapte klimaendringer. En gruppe forskere har fulgt 300 000 trær i Afrika og Amazonas i 30 år, og deres resultater viser at disse skogenes evne til å fjerne karbon fra atmosfæren er i ferd med å reduseres markant.

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Politikere må stille strengere krav, forbrukere ta andre valg. Men, ja: Vi kan snu utviklingen mot en ubeboelig planet - og det er mange, og kanskje uventede, løsninger som kan hjelpe oss dit.

Åpen prøveforelesning i radioøkotoksikologi

Åpen prøveforelesning i radioøkotoksikologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis i radioøkotoksikologi. Mandag den 9. mars arrangeres det prøveforelesning. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Bachelorstudent med interesse for økologi og forskning?

Bachelorstudent med interesse for økologi og forskning?

Har du en forskerspire i magen? Vi søker bachelorstudenter som vil være med på et unikt forsknings- og undervisningsprosjekt om insektbevaring og den utvalgte naturtypen hule eiker. Studentene vil skrive en forskningsoppgave og være medforfattere på en vitenskapelig publikasjon. 

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

Øyvind Sørhuus ble onsdag tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2019.

NMBU-professor vitenskapelig rådgiver for stort utviklingsprosjekt i Ghana

NMBU-professor vitenskapelig rådgiver for stort utviklingsprosjekt i Ghana

MINAs professor Sam Adaramola er utnevnt til medlem av International Scientific Advisory Board for the KNUST Engineering Education Project (KEEP). KEEP er en viktig del av Ghanas industrielle og digitale revolusjon innen ingeniørvitenskap.

Nytt, stort internasjonalt forskningsprosjekt om radon og naturlige radioaktive stoffer

Nytt, stort internasjonalt forskningsprosjekt om radon og naturlige radioaktive stoffer

NMBU ved CERAD SFF er partner på ett nytt EU-prosjekt om radon og naturlige radioaktive stoffer. Prosjektet skal sikre god forvaltning og håndtering av disse stoffene, og bidra til å utdanne nye forskere i strålevern. 

Naturforvaltning kåret til beste master for tredje år på rad

Naturforvaltning kåret til beste master for tredje år på rad

For tredje år på rad har Studiebarometeret.no kåret Naturforvaltning ved NMBU til landets beste masterprogram innen biologiske fag! Kåringen baserer seg på studentenes egne vurderinger.

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Nathan Phinneys doktorgradsarbeid gir ny innsikt i hvordan forskjellige arter av lav reagerer på vann, både på individnivå og på en større økologisk skala.

Sider