Aktuelt

Premiering av beste kronikk om naturbasert reiseliv

Premiering av beste kronikk om naturbasert reiseliv

Hvert år premieres de beste kronikkskriverne på naturbasert reiseliv. Høsten 2019 var det masterstudent Vilde Johnsgård Nygaard som vant, og stakk av med den gjeve vandrepremien. 

Seminar: Helhetlig forvaltning av sjøørret

Seminar: Helhetlig forvaltning av sjøørret

NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning arrangeres torsdag den 5. mars 2020. Årets tema er "Helhetlig forvaltning av sjøørreten og dens leveområder". Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet NVE, NMBU, Statens vegvesen, NJFF og Miljødirektoratet. 

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Knut Fossgard har i sin doktorgrad undersøkt det naturbaserte reiselivet i Norge. Resultatene viser at dette reiselivet avhenger av et mangfold av ressurser i naturen. Det er også store forskjeller mellom forskjellige grupper av aktører og hvor avhengige de er av naturen. Felles for de fleste er sterkt personlig engasjement og dedikasjon for virksomheten og dens gjester.

Seminar: Lavøkologi

Seminar: Lavøkologi

Torsdag den 6. februar arrangerer MINA et åpent seminar om lavøkologi med mange spennende foredragsholdere fra inn- og utland.

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

Ett NMBU-prosjekt har laget en ny, avansert modell for å estimere tetthet og bestandsstørrelse for jerv, ulv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, «big data» og statistisk modellering for å takle en av viltforvaltningens store utfordringer.

Pandadietten: hvordan overleve på bambus?

Pandadietten: hvordan overleve på bambus?

Har du noen gang lurt på hvordan pandaen, en bjørn, kan overleve kun på planter? Onsdag den 29. januar blir det et åpent seminar om kjempepandaen og dens økofysiologi. Professor John Speakman vil presentere forskningen sin, og prøve å forklare hvordan denne arten, til tross for oddsene, klarer å overleve på bambus.

Midler fra Olav Thon-stiftelsen til prosjekt om studentaktiv forskning

Midler fra Olav Thon-stiftelsen til prosjekt om studentaktiv forskning

Tre NMBU-professorer har fått midler fra Olav Thon-stiftelsen til et prosjekt om studentaktiv forskning på insekter og ødeleggelsen av deres leveområder. Målet er å styrke studentenes ferdigheter innen forskning og øke kunnskapen vår om sårbare arter.

Hva driver arters utryddelse?

Hva driver arters utryddelse?

Et nytt NMBU-ledet prosjekt skal bruke millioner av dyrebilder og statistiske verktøy til å svare på et av økologiens mest grunnleggende spørsmål: hvorfor dør arter ut?

Sur nedbørs virkning på skog

Sur nedbørs virkning på skog

Hvordan skal forskningen manøvrere mellom politikk og miljøkamp? Den 9. januar er det vitenskapshistorisk seminar om sur nedbørs virkning på skog, og tilhørende forskningsprogram: Det blir satt søkelys på hvordan forskernes resultater for 40-50 år siden står seg i historiens lys.
Klimasmarte løsninger for økosystemtjenester og ressurser i Etiopias skoger

Klimasmarte løsninger for økosystemtjenester og ressurser i Etiopias skoger

Et nytt NMBU-prosjekt skal se nærmere på nedbørsfattige skoger i Etiopia, og utvikle klimasmarte politiske rammer og styringsverktøy for forvaltning av økosystemtjenester og ressurser. 

Nytt prosjekt om klimasmarte innovasjoner i ugandisk jordbruk

Nytt prosjekt om klimasmarte innovasjoner i ugandisk jordbruk

Et nytt NMBU-prosjekt skal bruke klimasmart landbruk til å øke matsikkerheten, avlingenes lønnsomhet og entreprenørskapet i lokalsamfunnene for småbrukere i Uganda.

Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Et nytt, stort prosjekt koordinert av NMBU, tar sikte på å legge til rette for et klimasmart skogbruk i Norge.

MINA har fått tildelt midler til læringsmiljøtiltak

MINA har fått tildelt midler til læringsmiljøtiltak

Læringsmiljøutvalget har tildelt MINA midler til tiltak i både Jordfagbygningen og Sørhellinga.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Thomas Corodius Sawe sin doktorgrad viser at avlingene til tanzanianske bønder som driver med småskala jordbruk er begrenset av pollinering, og at avlingene deres kan økes betydelig dersom pollineringstjenestene forbedres.

Skal skrive ny lærebok om norske virveldyr

Skal skrive ny lærebok om norske virveldyr

Professor emeritus Geir Sonerud og førstelektor Ronny Steen har fått stipend fra Fagbokforlaget til å skrive en ny lærebok om virveldyr. En slik bok har vært etterlyst av flere fagmiljø over hele landet. 

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Denis Edem Kwame Dzebre sin doktorgrad viser at modellen kjent som «Weather Research and Forecasting Model» kan brukes til å generere data for vurdering av vindressurser langs Ghanas kyst.

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Ph.d.-kandidat Shimelis Gizachew Raji har undersøkt småskala jordbruk og hvordan klimasmart landbruk kan forbedre produktiviteten og samtidig tilpasse seg et klima i endring. Resultatene viser at det er potensial for å øke avlingene og samtidig redusere kostnader og bruk av gjødsel.

Prisdryss over skogfagsstudentene

Prisdryss over skogfagsstudentene

Torsdag den 28. november delte landbruks- og matminister Olaug Bollestad ut flere hundre tusen kroner i stipend til de beste skogfagsstudentene i 2019. 

NMBU-professor på liste over høyt siterte forskere

NMBU-professor på liste over høyt siterte forskere

NMBUs professor Douglas Sheil står på en nylig lansert liste over høyt siterte forskere. Sheil er økolog med mer enn tjue års erfaring fra tropisk skogøkologi.

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Eli Sandberg sin doktorgrad viser at klimapolitiske virkemidler kan ha motstridende effekt på fjernvarmesektorenes insentiver. Dette påvirker elsystemets fleksibilitet, og medfører at potensialet i systemene ikke realiseres.

Erling Holden - professor med hjerte for bærekraft

Erling Holden - professor med hjerte for bærekraft

Erling Holden er ny professor i fornybar energi ved NMBU. Han lover enda sterkere fokus på bærekraft ved universitetet i årene som kommer. 

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk. 

Minnestund for student

Minnestund for student

I helgen kom den triste beskjeden om at en student på Campus Ås er funnet død.

Hans Fredrik Hoen - ny dekan ved MINA

Hans Fredrik Hoen - ny dekan ved MINA

Professor Hans Fredrik Hoen er tilsatt som ny dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU.

Se eldgamle blekksprutfossiler og trær som overlevde Hiroshima-bomben i NMBUs nye geologihage

Se eldgamle blekksprutfossiler og trær som overlevde Hiroshima-bomben i NMBUs nye geologihage

Steinblokker fraktet med isen fra Jotunheimen til Ås, sandstein som for 400 millioner år siden formet en strand, og kalkstein fra Hadeland med fossiler av langstrakte blekkspruter. Et nytt geologisk klasserom har vokst fram i parken på NMBU.

Sider