Aktuelt

Åpne prøveforelesninger i rovdyrøkologi

Åpne prøveforelesninger i rovdyrøkologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i rovdyrøkologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Åpent møte om master i naturbasert reiseliv

Åpent møte om master i naturbasert reiseliv

Vurderer du å søke på masterstudiet i naturbasert reiseliv på NMBU? Vil du komme å få en smakebit på hva studiet og studentlivet på NMBU har å by på? Da har du muligheten fredag 15. mars.

Naturforvaltning: Norges beste masterprogram for biologiske fag!

Naturforvaltning: Norges beste masterprogram for biologiske fag!

Studiebarometeret.no har kåret Naturforvaltning ved NMBU til 2018-årets beste masterprogram innen biologiske fag!

Ny professor ved MINA

Ny professor ved MINA

MINAs førsteamanuensis Helen K. French har fått opprykk til professor.

Beste masterstudent i skogfag

Beste masterstudent i skogfag

Kine Fliflet var den beste uteksaminerte masterstudenten i skogfag i 2018. For den innsatsen ble hun tildelt pris fra Hartmann Bollerøds legat.

 

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

Hvordan vil europeisk og amerikansk skogbruk og skogindustri bli påvirket av EUs nye og ambisiøse klimapolitikk?

En ny doktorgrad har undersøkt konsekvensene av EUs klimapolitikk på det europeiske og sørøst-amerikanske markedet for skogbiomasse. Resultatene viser at konsekvensene kan være store og at politikere og beslutningstakere må ha svært klare mål for hvordan de skal få til et ønsket skifte fra dagens bruk av fossile energisystem til økt bruk av fornybar energi.

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Skogbasert biodrivstoff - nye muligheter for norsk skogsektor?

Samlet sett har norsk biodrivstoffproduksjon både konkurransefordeler og -ulemper sammenlignet med Sverige og Finland, men svenskene og finnene har foreløpig satset mer enn oss. Politiske rammebetingelser sammen med kompetanse, virkemidler og nye raffinerikonsepter kan imidlertid gi rom også for norske aktører.

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

Nanopartikler av sølv – et potensielt miljøproblem?

En ny doktorgradsavhandling viser at opptak og toksisitet av sølv nanopartikler er forskjellig fra andre tilstandsformer av sølv.

Ny førsteamanuensis i skogøkologi

Ny førsteamanuensis i skogøkologi

Johan Asplund er ansatt som ny førsteamanuensis i skogøkologi ved MINA. 

Seminarserie jord og vann: viktigheten av jordvitenskap og "saline farming"

Seminarserie jord og vann: viktigheten av jordvitenskap og "saline farming"

Onsdag den 13. februar blir det to seminarer i regi av MINAs seksjon for jord og vann. Alle er velkommen!

Vepsen som reddet skogen

Vepsen som reddet skogen

Dette er historien om hvordan en bitteliten snylteveps som forhindret en galopperende avskoging i Sørøst-Asia.

Åpne prøveforelesninger i berggrunnsgeologi

Åpne prøveforelesninger i berggrunnsgeologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i berggrunnsgeologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Premie for beste kronikk om naturbasert reiseliv

Premie for beste kronikk om naturbasert reiseliv

Masterstudent Bjørn Reynisson Grimsby, fikk den gjeve vandrepremien sølvtastaturet for beste kronikk denne høsten. Hvert år premieres de beste kronikkskriverne på naturbasert reiseliv. 

Nytt BIONÆR-prosjekt på matkvalitet

Nytt BIONÆR-prosjekt på matkvalitet

MINAs forsker Daniel Münch har fått tilslag på sin BIONÆR-søknad på prosjektet "FOOD INSPECTOR". Prosjektet har fire års varighet, og er et samarbeidsprosjekt mellom MINA, KBM, UiO og Animalia.

 

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Småskala settefiskanlegg kan ha uønskede effekter på villaks, og diskusjonen mellom tilhengere og kritikere er til tider opphetet. Til tross for dette er anleggene et mye brukt forvaltningstiltak. En ny doktorgrad viser at settefiskanleggene er viktige for menneskene som driver dem, og forklarer hvorfor grep for å begrense eller stenge dem kan bli møtt med sterk motstand.

Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning mandag den 4. februar, 2019. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturforvaltning? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet. 

 

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

En ny doktorgrad gir ny innsikt i de sosioøkonomiske forholdene rundt avstengt etiopisk utmark (exclosures). Utbyttet er ikke likt fordelt i lokalbefolkningen, og rike husholdninger får en større andel. De lokales mening om dem er i stor grad positiv, men den økonomiske fordelen oppfattes som mindre sammenlignet med den økologiske rehabiliteringen de representerer.

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.

Skal bryte barrieren mellom økologi og storskala bestandsprognoser

Skal bryte barrieren mellom økologi og storskala bestandsprognoser

Et nytt NMBU-ledet prosjekt skal lage avanserte bestandsprognoser for ulv, jerv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, big data og statistiske beregninger på nytt vis.

Skal finne løsningen på globalt problem med vannplanter

Skal finne løsningen på globalt problem med vannplanter

Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over.  Gjennom et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt skal NMBU og NIVA finne årsakene til den eksplosive veksten av krypsiv, og finne ut hva som skjer med økosystemet når plantene fjernes.  

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Ph.d.-kandidat David Ato Quansah har undersøkt ytelsen til solare fotovoltaiske (PV) moduler, en type solcelleinnstallasjon, i Ghana. Han oppdaget at de forringet seg raskere enn PV-moduler i Europa og Nord-Amerika, og ikke samsvarer med vanlige industrielle garantier.

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

En ny doktorgrad fra NMBU viser at når vi mennesker møter bjørn, er det som oftest bjørnen som stikker.

Prisdryss over skogfagstudentene

Prisdryss over skogfagstudentene

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte torsdag ut til sammen 225.000 kroner i stipend til årets beste skogfagstudenter. Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy fikk pris for beste masteroppgave. 

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Jordforurensning fra flyplasser som følge av avisning av fly og rullebaner er en alvorlig miljøutfordring. En ny doktorgradsavhandling viser at geofysiske metoder kan overvåke nedbrytningen av organiske forurensninger i jord og grunnvann, og en ny metode kan redusere negative miljøeffekter av nedbrytningen.

Sider