Aktuelt

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

KRONIKK: Bioenergi er den største fornybare energikilden i Europa, men den er også omdiskutert. Dersom vi fjerner bioenergien fra energimiksen, må vi finne oss i høyere utslipp fra kull og gass – og mange flere vindturbiner. Debatten om bioenergi bør derfor handle om hva og hvor, ikke ja eller nei.

Ny undervisningsdekan ved MINA

Ny undervisningsdekan ved MINA

Professor Tone Birkemoe er ny undervisningsdekan ved MINA. Hun vil få en nøkkelrolle som koordinator og samordner av arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av MINAs utdanningsvirksomhet. 

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier

Et nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier med nye FN-metoder. Målet er blant annet å forbedre Oslofjordens stadig synkende miljøtilstand. 

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Betongavfall fra riveprosjekter utgjøre i dag mesteparten av det vi finner i avfalllsdeponier. En av hovedårsakene er et for høyt innhold av miljøforurensende stoffer i betongen. Nye undersøkelser viser at disse stoffene lekker mindre i kontakt med jord og kan gjenbrukes. 

Internasjonal konferanse for besøksforvaltning

Internasjonal konferanse for besøksforvaltning

NMBU er vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvaltning i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2021. 

Hilsen til MINAs avgangsstudenter

Hilsen til MINAs avgangsstudenter

MINA har nå sendt ut en videohilsen til alle sine avgangsstudenter. Du kan se den her. 

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, bidrar til bedre fungerende økosystemer og kan spille en rolle i bekjempelsen av skadedyr i landbruket. Det viser en ny doktorgrad fra NMBU. 

Naturbasert reiseliv i en ny framtid

Naturbasert reiseliv i en ny framtid

NMBU inviterer til seminar om det naturbaserte reiselivet i en ny framtid. Vi presenterer ferske forskningsresultater. 

De varierte skogene i Amazonas gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

De varierte skogene i Amazonas gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

Yennie Bredin sin doktorgrad viser at store variasjoner i skogstruktur mellom nærliggende områder øker risikoen for feilestimater i beregning av biomasse og lagret karbon i Amazonas’ flomskoger.

Bjørn Sønju-Moltzau er gått bort

Bjørn Sønju-Moltzau er gått bort

MINAs førsteamanuensis II Bjørn Sønju-Moltzau er dessverre gått bort. 

Premiering av beste studentkronikk innen naturbasert reiseliv

Premiering av beste studentkronikk innen naturbasert reiseliv

Hvert år premieres kronikkskriverne på masterprogrammet naturbasert reiseliv. Denne gangen var det Niklas W. Wilhelmsen som stakk av med den gjeve vandrepremien med sin kronikk om rovdyrturisme. 

Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?

Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?

Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden ønsker velkommen til gratis webinar med tema «Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene» fredag den 28. mai. 

Planteentusiast er semesterets beste foreleser

Planteentusiast er semesterets beste foreleser

Studentene har kåret Camilla Lorange Lindberg til semesterets beste underviser våren 2021 for sin undervisning i BOT100 – Plantediversitet.

Vi har noe å lære av Tsjernobyl i håndteringen av koronapandemien

Vi har noe å lære av Tsjernobyl i håndteringen av koronapandemien

KRONIKK: Det som ble gjort i årene etter Tsjernobyl-ulykken har klare paralleller med dagens situasjon med covid-19.

Presentasjon av bacheloroppgave om biller i hule eiker

Presentasjon av bacheloroppgave om biller i hule eiker

Første kull fra Thon-prosjektet «Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?» presenterer fredag den 23. april sin bacheloroppgave. 

Digitale studenthistorier om naturbasert reiseliv

Digitale studenthistorier om naturbasert reiseliv

Digital historiefortelling er en mulighet for alle til å dele sin historie eller budskap. Det er et stadig viktigere formidlings- og markedsføringsverktøy som studentene på naturbasert reiseliv har fått prøve seg på. 

Bør vi hogge mer skog for å redde klimaet?

Bør vi hogge mer skog for å redde klimaet?

KRONIKK: Skog er viktig i klimasammenheng fordi karbon lagres i trær, jordsmonn og skogprodukter. Skogen i Norge har doblet sitt volum i løpet av de siste 50 årene. Hogsten kan derfor økes. Bør vi gjøre det?

Vil du være hjelpelærer på feltkurs i ZOOL100 og ZOOL220 i juni?

Vil du være hjelpelærer på feltkurs i ZOOL100 og ZOOL220 i juni?

Liker du dyr og insekter, og synes du det er gøy å lære bort? Vi behøver flere hjelpelærere til feltkursene i zoologi!

Professor emeritus Kåre Lye har gått bort

Professor emeritus Kåre Lye har gått bort

Botaniker og professor Kåre Lye døde den 24. mars, 2021. Vi minnes en entusiastisk artskjenner som sjelden rygget unna en utfordring. 

De som redder sjøørreten

De som redder sjøørreten

Sjøørreten er truet langs hele norskekysten, men de siste årene har det blitt gjennomført viktig arbeid for å snu situasjonen. Her er historien om noen av de som jobber for å redde den.

Arter truet - vi spiser oss inn på artenes leveområder

Arter truet - vi spiser oss inn på artenes leveområder

Den nye norske Rødlista er nå åpnet for offentlig innsyn. Ekspertenes foreløpige vurderinger viser at cirka en tredjedel av norske arter er i faresonen.

Miljø og naturressurser: Norges beste masterprogram for biologiske fag

Miljø og naturressurser: Norges beste masterprogram for biologiske fag

Studiebarometeret.no har kåret NMBUs miljø og naturressurser til 2020-årets beste masterprogram innen biologiske fag.

Bachelorstudent med interesse for molekylær økologi og forskning?

Bachelorstudent med interesse for molekylær økologi og forskning?

Har du en forskerspire i magen? Vi søker bachelorstudenter som vil være med på et unikt forsknings- og undervisningsprosjekt om insektbevaring og den utvalgte naturtypen hule eiker. Studentene vil skrive en forskningsoppgave og være medforfattere på en vitenskapelig publikasjon.

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna var beste skogbrukskandidat i 2020

Johanna Sætherø Steen fra Trondheim ble onsdag tildelt det tradisjonsrike Bollerøds legat for klassens beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2020.

Sider