Aktuelt

Studenter på SKOG100, studiestart 2016.

NMBU blant verdens beste

NMBU ligger i år på en 15. plass på en rangering av verdens beste universiteter innen jord- og skogbruk.

Åker med havre klar for høsting.

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Kan restavfall fra biogassproduksjon brukes til gjødsel eller er det en risiko med hensyn på mattrygghet og miljø? En ny doktorgrad fra NMBU har undersøkt sikkerhetsaspektet rundt bruken av denne type gjødsel. 

Skog

Åpne prøveforelesninger i skogøkologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i skogøkologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Masterstudent i naturbasert reiseliv, Michael Andersson

Åpent seminar: To år på Grønland

Hundekjøring, midnattssol og nordlys i verdens største nasjonalpark på nord-øst Grønland. Masterstudent Michael Andersson deler sine erfaringer fra det danske forsvarets spesialstyrke, sledepatruljen SIRIUS. 

Professor Anne Sverdrup-Thygeson

Pris til professor Anne Sverdrup-Thygeson

Landets fremste fremsnakker av insekter, professor Anne Sverdrup-Thygeson, ble i dag tildelt Bonnevieprisen for sin fantastiske formidling av biologifaget.

Vindmølle

Seminar: Vindkraft – muligheter, utfordringer og kritiske kommentarer

I forbindelse med emnet RØP330 inviteres det til åpent seminar om vindkraft fredag den 16. november, med foredragsholdere fra blant annet Hywind Scotland og Statnett SF. 

Hogst

Er krisen i skogbruket avblåst?

Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og Tofte var etter tur lagt ned og tømmerprisene var på et nær historisk bunnpunkt. Fem år senere kan vi notere at både tømmerpriser og avvirkning har økt jevnt og trutt. Kommer det ingen krise? Er vi gjennom den? Eller står den for tur?

Far og datter

Tre som helsefremmende materiale: prosjektmedarbeider søkes

Får man bedre helse av å oppholde seg i bygg som består av trematerialer? Det jobber vi med å finne ut av, og i den sammenheng søker MINA en student som kan bidra på et prosjekt om tre og helse. Temaet kan muligens videreføres som masteroppgave om det er av interesse. 

Hjort

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

En ny doktorgrad viser at hjortens beiting endrer skogens plante- og insektsamfunn. Høyere tettheter av hjortebestanden kan ha potensielt store konsekvenser for økosystemene.

Jord

Åpent seminar: degradert jordsmonn og bærekraftig arealbruk

Norsk Jordforening inviterer til et åpent seminar om jordskred, jordforringelse og bærekraftig arealbruk. Velkommen!

Ut på tur i Oslomarka

Åpent seminar: Nasjonale turiststier og tilrettelegging i Oslomarka

Onsdag den 31. oktober er det åpent seminar om nasjonale turiststier. Er de løsningen på de store besøksutfordringene på Trolltunga, Preikestolen, og Lofoten? Og hva med Oslo?

Bønner

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Kombinasjonen av klimaendringer og kraftig befolkningsvekst medfører behov for et enda mer produktivt jordbruk. Det finnes måter å forbedre det på; men, med mindre det gjennomføres drastiske tilpasninger, er det usannsynlig å bekjempe sult og underernæring i Afrika sør for Sahara. Det viser en ny doktorgrad fra ph.d.-kandidat Lazarus Pierentino Lugoi. 

Brunbjørn

Radiosendere ga bivirkninger på bjørner

Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn, har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.

Istid

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ph.d.-kandidat Artūrs Putniņš har rekonstruert isens utvikling og tilbaketrekning under siste istid i Gausdal Vestfjell. Resultatene hans viser at det er mye å hente på å bruke moderne teknologi til å kartlegge landformer.

Antiloper som beiter på morgenkvisten i Uganda.

Termittenes tuer beskytter trær

Erik Francis Acanakwo har forsket på termitter, store beitedyr og deres effekt på savannens planter. Hans resultater viser at termittenes tuer gir trærne en form for beskyttelse mot å bli spist.

Tambaqui (Colossoma macropomum). Også kjent som pacu, eller kjempepacu. Disse fiskene er frøspisere/spredere og er sterkt truet av overfiske i mange områder.

Nytt prosjekt: Effektene av jakt og fiske på Amazonas’ skoger

Tømmer menneskelig jakt Amazonas’ skoger? Og påvirker dette karbonlagringen? Ett nytt NMBU-prosjekt skal undersøke hva slags vidtfavnende konsekvenser jakt og fiske har på Amazonas’ økosystem.

Mynter,

Ny professor i skogøkonomi og -politikk

Maarit Kallio er MINAs nye professor i skogøkonomi og -politikk. 

Ph.d.-kandidat Fredrick Ssali (MINA)

Bregner forhindrer gjenvekst av afrikansk skog

Mange skogsområder i det ekvatoriale Afrika bruker svært lang tid på å vende tilbake til opprinnelig tilstand etter avskoging. En av årsakene er at store områder som har vært utsatt for tørke, hogst eller brann er dekket av bregnen einstape. Ny forskning fra Uganda belyser hvorfor skogen har problemer med å regenerere i områder dominert av slike bregner.

Aktuelt

Rannveig M. Jacobsen vant inspirasjonspris

Rannveig M. Jacobsen har tatt doktorgrad på hvordan sopp kan haike med insekter for å finne nye levesteder. Et innovativt, ambisiøst og svært interessant arbeid, som hun nå får pris for.  

Glade NMBU-studenter på stand på Forskningstorget. Fra venstre: Marlene Palm, Børge Høysæter og Sigrid Bruholt.

Radiomerkede rever på Forskningstorget

På årets Forskningstorg får de besøkende et innblikk i det hemmelige livet til ville dyr som lever tett inntil oss mennesker. Gjennom å benytte ny teknologi koblet mot biologi har forskerne fått unik innsikt i revenes liv. 

Papyrus

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Ny forskning viser at papyrusplantene er en viktig del av vannlagringen til flytende våtmarker langsmed Nilen. Resultatene viser at papyrus kan være nyttig for vanning av småskala landbruk og forbedre produksjonen.

Ski jumping arena

BIOTOUR tildelt internasjonal konferanse for besøksforvalting

Lillehammer og BIOTOUR ved NMBU blir vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvalting i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2020. 

Vindmølle

Økt effektivitet i vindparker

Ph.d.-kandidat Franz Volker Mühle har undersøkt luftstrømmene bak vindmøller med sikte på å forbedre utformingen og driften av vindparker. Han fant at ved å begrense vakestrømmene bak bladene kan effekten av vindkraftanlegget økes betydelig.

Fra venstre: Anders Q. Nyrud (NMBU), Kristine Nore (Splitkon) og Krister Moen (Innovasjon Norge) er i Seoul, Sør-Korea, for å konkurrere om å få verdens største konferanse for ingeniørkunst i tre til Oslo i 2022.

NMBU vert for verdenskonferansen for eliten av treingeniører

NMBU er vertskap når verdens mest prestisjefylte konferanse for ingeniørvitenskap i tre skal arrangeres i Oslo i 2022. Det skjedde i knallhard konkurranse med seks andre europeiske land. 

Aktuelt

NMBU konkurrerer om verdens mest prestisjefylte ingeniørkonferanse i tre

Norges ledende forsknings- og undervisningsmiljøer konkurrerer om å arrangere verdens største forskningskonferanse innen ingeniørkunst i tre. NMBU er vertsinstitusjon og Oslo er vertsby. 

Sider