Aktuelt

MINA-professor semesterets beste foreleser

MINA-professor semesterets beste foreleser

MINAs professor Tore Krogstad har fått prisen "Semesterets beste foreleser" for sin undervisning på emnet JORD212 – Jordanalyse. Vi gratulerer!

Prisdryss til skogfagsstudenter

Prisdryss til skogfagsstudenter

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte tirsdag den 23. november ut stipender til de beste skogfagsstudentene på årets avgangskull.

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Effekter av jordbruk og klima på vannkvalitet

Mer nedbør, og mer intens nedbør, fører til økt risiko for tap av partikler og næringsstoffer fra jordbruksområder. I sin ph.d. har Hannah Wenng studert sammenhenger mellom jordbruksdrift, klima og vannmiljø i små nedbørfelt. 

Nytt samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi i Kenya

Nytt samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi i Kenya

Et nytt prosjekt skal bidra til kvalitetsheving og kompetente fagfolk innen bærekraftig energi og økonomi. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU og Moi University i Kenya.

Sigmund Hågvar fikk Bonnevieprisen

Sigmund Hågvar fikk Bonnevieprisen

MINAs professor emeritus Sigmund Hågvar ble den 12. november tildelt Bonnevieprisen av Norsk Biologforening. Han fikk prisen for sitt mangefasetterte virke innen naturvern og friluftsliv.

Hyllet for femti år med viktig jordforskning

Hyllet for femti år med viktig jordforskning

NMBUs professor emeritus Bal Ram Singh har mottatt to priser for sin mangeårige forskning, undervisning og formidling innenfor jordbruk og jordkvalitet.

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

De mange forskjellige skogtypene, som regnskog, flomskog, savanne og våtmark, gjør jobben vanskelig for forskerne. Yennie Bredin sin doktorgrad viser at store variasjoner i skogstruktur mellom nærliggende områder øker risikoen for feilestimater i beregning av biomasse og lagret karbon i Amazonas’ flomskoger.

Amazonas: Vern ga økt levestandard for lokalbefolkningen

Amazonas: Vern ga økt levestandard for lokalbefolkningen

Bærekraftig forvaltning av vernede områder i Amazonas har gitt lokalbefolkningen bedre tilgang på en rekke varer og tjenester, økt levestandard og redusert risikoen for fraflytting.

Bærekraftsmålene kan ikke løses hver for seg

Bærekraftsmålene kan ikke løses hver for seg

Det krever noen grunnleggende omstillinger av hvordan vi organiserer samfunnet vårt, og hvordan vi tenker om bærekraft.

Hvordan hjelpe noen som har det vanskelig?

Hvordan hjelpe noen som har det vanskelig?

Hvordan kan du se om noen har det vanskelig? Og hvordan kan du da hjelpe dem? Vi inviterer til foredrag hvor du lærer hva du skal se etter og hvilke grep du kan bruke til å hjelpe noen som sliter. 

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

Insektene er avgjørende i klodens karbonregnskap

For første gang er insektenes betydning for nedbrytning av død ved og karbonutslipp kartlagt på global skala. Resultatene viser at småkrypenes aktivitet spiller en nøkkelrolle

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

Bart Immerzeels doktorgrad viser at et skifte til en grønn bioøkonomi kan ha omfattende konsekvenser for land- og arealforvaltningen av nordiske elvesystemer. Dette vil mest sannsynlig påvirke godene samfunnet mottar fra disse økosystemene, som for eksempel matproduksjon, karbonlagring og rekreasjon.

Millionprosjekt skal sørge for at brukt trevirke får nytt liv

Millionprosjekt skal sørge for at brukt trevirke får nytt liv

Ett nytt forskningsprosjekt skal sørge for at brukte treprodukter som vanligvis ville blitt kastet heller får nytt liv som resirkulert materiale i byggenæringen.

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Nordiske perspektiver på naturbasert reiseliv

Med boken «Nordic Perspectives on Nature-based Tourism – From place-based resources to value-added experiences» ønsker vi nettopp å bidra til en bred forståelse av det naturbaserte reiselivet. Her presenterer vi en rekke studier av naturbasert reiseliv i en nordisk sammenheng, og med utgangspunkt i Norge. Globalt sett er den nordiske regionen en svært viktig arena for naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Allemannsretten er også en sentral forutsetning for utøvelsen av friluftsliv og naturbasert reiseliv i flere nordiske land.

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Liv Monica Trondrud har i sin doktorgradsavhandling undersøkt reinsdyrs energiomsetning  Et hovedfunn er at reinens fysiologi er preget av streng sesongmessighet hvor det er lite rom for variasjon. Dette kan bety at dyra har lite spillerom til å takle miljøendringer.  

Kan Isaac Newton vise vei inn i det grønne skiftet?

Kan Isaac Newton vise vei inn i det grønne skiftet?

ESSAY: Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og nedbrutte økosystemer: vi har trøbbel, og noe må gjøres. Vi må endre oss, og vi vet godt hva vi skal gjøre. Men vi trenger nok litt hjelp til hvordan vi skal gå frem. Kanskje kan vi la oss inspirere av Isaac Newtons tre lover?
Utval skal vise korleis Noreg kan bli eit lågutsleppssamfunn i 2050

Utval skal vise korleis Noreg kan bli eit lågutsleppssamfunn i 2050

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990. NMBU-professor Erik Trømborg skal bidra med ekspertise på norske skogressursar.

Vi som bruker naturen bør betale for det

Vi som bruker naturen bør betale for det

KRONIKK: Forvaltningen av norske nasjonalparker trenger et spark bak. Den må bli bedre, raskt. Kanskje innebærer det at vi må vurdere vår «hellige ku» allemannsretten.

Podcast: Hvordan går det egentlig med den skandinaviske bjørnen?

Podcast: Hvordan går det egentlig med den skandinaviske bjørnen?

Hvordan går det med den skandinaviske bjørnen? NMBU-podden har intervjuet MINAs professor emeritus Jon Swenson om hans karrierelange forskning på bjørn, både i Norge, og USA.

Ny studieveileder for fornybar energi og skogfag

Ny studieveileder for fornybar energi og skogfag

Marianne Mjelde er ny studieveileder ved MINA!

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

Hvis vi velger vekk bioenergi, trenger vi mer gasskraft og vindkraft

KRONIKK: Bioenergi er den største fornybare energikilden i Europa, men den er også omdiskutert. Dersom vi fjerner bioenergien fra energimiksen, må vi finne oss i høyere utslipp fra kull og gass – og mange flere vindturbiner. Debatten om bioenergi bør derfor handle om hva og hvor, ikke ja eller nei.

Ny undervisningsdekan ved MINA

Ny undervisningsdekan ved MINA

Professor Tone Birkemoe er ny undervisningsdekan ved MINA. Hun vil få en nøkkelrolle som koordinator og samordner av arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av MINAs utdanningsvirksomhet. 

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier

Et nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier med nye FN-metoder. Målet er blant annet å forbedre Oslofjordens stadig synkende miljøtilstand. 

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Internasjonal konferanse for besøksforvaltning

Internasjonal konferanse for besøksforvaltning

NMBU er vertskap for den internasjonale konferansen for besøksforvaltning i rekreasjons- og verneområde (MMV) i 2021. 

Sider