Aktuelt

Guangzhou, Kina. En urban hage i Panyu distriktet.

NMBU skal lede nytt prestisjeprosjekt om urbant landbruk

NMBU-ledet prosjekt om urbant landbruk har fått innvilget finansiering fra det prestisjefylte EU-programmet Horisont 2020. 

Vannkraftverk

Gode råd for overgangen til et fornybart energisystem

En ny doktorgradsavhandling viser at norsk vannkraft kombinert med utenlandskabler og økt bruk av elektrisitet til oppvarming i fleksible varmesystemer kan bidra betydelig til et grønnere nordeuropeisk energisystem.

Trær kommuniserer også

Europa møtes i Oslo for å diskutere fremtidens skogbruk

Torsdag den 5. oktober arrangerer MINA og NIBIO, i samarbeid med EFI - European Forest Institute, en internasjonal konferanse om fremtidens skogbruk. Vi tilbyr et spennende program med flere av Norges og Europas ledende bedrifter. 

Brunbjørn

Heteslag i hiet er dårlig nytt for bjørnen

Varmere klima i kombinasjon med menneskelige aktiviteter er årsaken til brunbjørnens historiske nedgang i Europa, det viser en ny studie fra blant annet NMBU.

Havre

Havre tar opp fosfor mer effektivt

En ny doktorgradsavhandling viser at havre er den kornsorten som best overlever i jord med lav tilgjengelighet av fosfor, et næringsstoff som er viktig gjødsel og som det stadig blir mindre av globalt.

ALS illustrasjon

Ny forskning på biomasseberegninger i boreale skoger

I sin avhandling har Victor Strimbu forsket på estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data. Hans resultater kan brukes inn i programmer som REDD+, slik at myndighetene kan rapportere mer troverdige tall på lagring av karbon.

Biokull

Senk temperaturen i biokullproduksjon

Ny forskning viser at biokull kan lages på langt lavere temperaturer enn det som er vanlig praksis, og det uten å gå på bekostning av materialets kvalitet og holdbarhet i jord. En slik temperatursenking vil være energibesparende og gi økonomisk gevinst for industrielle storskalaprodusenter av denne naturlige karbonkilden.

Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix.

Møt NMBU-forskerne som skal konkurrere i årets Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er forskningsformidlingens grand prix. I år stiller NMBU med tre sterke kandidater.

Lappugle

Forsker på uglemor og uglefar

Kari Hegtun går på masterprogrammet i økologi. I sin masteroppgave forsker hun på lappugle og artens foredreroller. 

Folgefonna, Hardanger

Forsker på Norges geologiske historie

Lina Bøe går på masterprogrammet i miljø og naturressurser og bruker en georadar til å undersøke hvordan landskapet rundt oss er blitt formet. 

Sider