Aktuelt

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Nå blir det vanskeligere for rovdyrene å gjemme seg

Ny metode gjør det lettere for forvaltningen å spore og forutsi dynamikken og utbredelsen til store rovdyrbestander.

Hedret skogfagstudenter med stipender

Hedret skogfagstudenter med stipender

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut til sammen 200 000 kroner i stipend til fire skogfagstudenter fra NMBU.

Moderne høyhus i tre

Moderne høyhus i tre

Online seminar hvor vi presenterer den nyeste forskningen på høye trehus, med spesifikk fokus på brukerperspektiver, policy og fremtidsutsikter.

Kampen mot rotråte godt i gang

Kampen mot rotråte godt i gang

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. I et stort, internasjonalt forskningsprosjekt er aktører og forskningsmiljøer samlet til felles kamp mot råten, og arbeidet er i full gang.

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Visste du at pandemier nesten alltid begynner med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske?

Bli med på fisketur

Bli med på fisketur

Visste du at NMBU har en podcast? I episode 2 kan du være med MINAs professorer Stein Moe og Thrond Haugen på båttur. De forsker på effektene av vernesoner for hummerfiske.

Beste oppgave ved NMBU 2019

Beste oppgave ved NMBU 2019

En naturforvaltningsstudent ved NMBU skrev den beste oppgaven i 2019 ved NMBU.

NMBUs professor emerita Brit Salbu utnevnt til ridder

NMBUs professor emerita Brit Salbu utnevnt til ridder

Professor emerita Brit Salbu er fjerde forskergenerasjon etter Madame Curie og har vært en foregangsperson innen sitt fagfelt gjennom flere tiår. I dag ble hun slått til ridder.

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

I sin doktorgrad har Mahdieh Tourani optimalisert statistiske metoder for bruk av ikke-invasive metoder til viltovervåking, for eksempel kamerafangst og genetiske prøver. Hun har brukt hierarkisk-analytiske modeller til å takle problemer tilknyttet kartlegging av store rovdyr.

Bli med og gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Bli med og gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Har du meninger om hvordan Norges fremtidige reiseliv bør se ut? Vi inviterer til studentworkshop hvor du kan gi innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi. Gratis lunsj. Påmelding kreves, førstemann til mølla. 

Anne Sverdrup-Thygeson tildelt nasjonal formidlingspris

Anne Sverdrup-Thygeson tildelt nasjonal formidlingspris

Du har sikkert sett eller hørt henne. Anne Sverdrup-Thygeson har de siste årene vært i alle kanaler, der hun med iver og entusiasme lærer oss å forstå naturen, og insektene spesielt. Nå gjør Forskningsrådet ære på hennes arbeid ved å tildele henne formidlingsprisen for 2020.

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Naturbasert reiseliv før, under og etter koronakrisen

Hvordan har koronaen påvirket det naturbaserte reiselivet, og hvordan ser fremtidens bærekraftige reiseliv ut? NMBU inviterer til fagseminar fredag den 30. oktober, 2020 på Ås. 

Klimaendringer gjør drikkevannet dårligere

Klimaendringer gjør drikkevannet dårligere

Over 80 prosent av drikkevannet i Norge kommer fra overflatevann som elver og innsjøer. Endringer i klimaet vil kunne påvirke vannkvaliteten i drikkevannskildene og gi utfordringer til renseanleggene. Dessuten kan det være vanskeligere å definere vannkvalitet enn du kanskje tror.

Skogfagsstudenter på bedriftsbesøk

Skogfagsstudenter på bedriftsbesøk

Førsteårsstudentene i skogfag har vært på bedriftsbesøk, lært om skogsdrift og hørt om arbeidshverdagen til tidligere studenter. 

På naturens skuldre: ny bok fra NMBU-professor

På naturens skuldre: ny bok fra NMBU-professor

Professor Anne Sverdrup-Thygeson gir ut ny bok om vårt samspill med naturen. 

Dette bør du vite om jorden i hagen din

Dette bør du vite om jorden i hagen din

Er du en av dem som drømmer om en vakker hage med spennende planter som vil gjøre naboene grønne av misunnelse, men sliter med å få selv de enkleste planter til å spire? Jorden i hagen din betyr mer enn du tror.

Kokosnøtt – et større miljøproblem enn tidligere antatt

Kokosnøtt – et større miljøproblem enn tidligere antatt

Kokosnøttolje blir ofte hyllet som et miljøvennlig alternativ til for eksempel palmeolje, men ny forskning tyder på at den truer flere arter enn den forhatte palmeoljen. Forskere etterlyser bedre miljøinformasjon til forbrukerne.

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Den norske skogen er både levested for mange truede arter, et yndet sted for friluftsliv og den er en viktig brikke i kampen om klimaendringene.

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Aina Lundon Russenes har i sin doktorgrad undersøkt N2O-utslipp (lystgass) fra jordbruket i Norge. Hun peker også på forslag til tiltak som kan redusere mengden utslipp.

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

Nytt innovasjonssenter skal sørge for bærekraftig håndtering av jord og avfall

NMBU skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.  I tillegg er NMBU partner i fire andre nye SFI-er. 

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Tre NMBU-studenter er valgt ut til å være med på ett pilotprosjekt som kobler studentene tettere på reell forskning innen økologi og genetikk. Caroline, Marianne, Øyvind og Camilla skal sammen med forskerne komme med viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter.

Forsvar av masteroppgaver ved MINA våren 2020

Forsvar av masteroppgaver ved MINA våren 2020

I tabellen under finnes en oversikt over muntlige mastergradseksamener som avholdes ved MINA vår/sommer 2020. Disse eksamene vil bli avholdt digitalt. Mastereksamener er offentlige (med unntak av masteroppgaver som er konfidensielle), og publikum som ønsker å overvære disse kan kontakte veileder ved MINA for å delta digitalt på forsvaret.

Forskning på bærekraftig forvaltning av sjøørretbekker

Forskning på bærekraftig forvaltning av sjøørretbekker

Ett tverrfaglig forskningsprosjekt på sjøørretbekker har blitt tildelt midler av rektor. Målet er å finne gode miljøtiltak i sjøørretbekker, som samtidig hensyntar sosial og økonomisk bærekraft. 

Sider