Velkommen til nye studenter

 

På denne siden publiserer vi informasjon om studiestart for følgende programmer: 

 • bachelor i landskapsingeniør
 • bachelor i international environment and development studies
 • master i landskapsarkitektur
 • master i by- og regionplanlegging
 • master i eiendom
 • master i eiendomsutvikling
 • master i folkehelsevitenskap
 • master i landscape architechture for global sustainability
 • master i global development studies
 • master i international environmental studies
 • master i international relations

Studiestart er mandag 15. august   - med unntak for studenter med opptak til master i folkehelsevitenskap, master i eiendomsutvikling, høyere årstrinn master i by- og regionplanlegging og høyere årstrinn master i eiendom. Se eget program lenger ned på siden.

Students to all programs at the Department of International Environment and Development Studies (Noragric), please refer to our English-language welcome page.

Det er obligatorisk oppmøte fra første dag (for studenter som starter i 1.studieår (unntak for studenter som starter på høyere årstrinn ved Eiendom og By- og regionplanlegging)) og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (se kontakt info lenger ned på siden) dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte første uka. Uten beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet. 

Faddere: de gode hjelperne 
NMBU har egne faddere som vil hjelpe deg.  Nye studenter vil bli oppringt/kontaktet av sin fadder mot slutten av juli. 

Fadderuka  
Facebook - fadderuka LANDSAM 
Facebook - fadderuka NMBU

 

Program  for  15. august - kart
Kl 0900 - 1115 i U215 ( Urbygningen) med velkomst av prodekan
og studieveiledere.
Gjelder for studieprogrammene;
Bachelor i landskaspingeniør
Master i landskasparkitektur 
Master i by- og regionplanlegging 
Master i Eiendom 

Kl 1115-1200 
Lunsj i parken

Kl1215-1500/1600. Introduksjon til studieprogrammet og oppstart av innføringsemnet ved instituttleder, programrådsledere og  emneansvarlige 
Bachelor i landskapsingeniør - oppmøte i U225 
Master i landskapsarkitktur - oppmøte i U120 
Master i by- og regionplanlegging - oppmøte i U328
Master i eiendom- oppmøte i U122

 
Program for 16-19 august ( uke33) 

 • program bachelor i landskapsingeniør og innføringsemnet LAA115
 • program master i landskapsarkitektur og innføringsemne LAA115
 • program master i by- og regionplanlegging og Innføringsemne APL100 
 • program master i eiendom og Innføringsemne EIE100
 • Studenter til alle studieprogrammer ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) henvises til den engelske nettsiden.Program 2-årig master

Høyere årstrinn

Høyere årstrinn ved Landskapsarkitektur. Du vil få en individuell studieplan tilpasset opptaksgrunnlaget. Studenter opptatt til høyere årstrinn ved landskapsarkitektur og kommer fra fra HVL har oppstart  i høstparallellen med emnet LAA214 (individuell plan)  - studenter med bakgrunn fra B- LI har oppstart i augustblokk med emnet LAA224 (individuell plan). De med annen faglig bakrunn vil bli kontaktet. 

Høyere årstrinn ved Eiendom: Studenter opptatt til høyere årstrinn ved Eiendom vil ikke ha undervisning før i høstparallellen, det vil si før ca. 5.  september 2022. De kan imidlertid komme valgfritt til felles oppstartsdagen 15. august. Studenter kan legge til flere valgfrie emner i sine utdanningsplanene i StudentWeb dersom de har lyst, anledning og kapasitet.

Høyere årstrinn ved By- og regionplanlegging: Studenter opptatt til høyere årstrinn ved By- og regionplanlegging vil ha oppstart i høstparallell dvs. X september 2022.
Studieveileder vil kontakte studentene i begynnelsen av august 2022 for å gjøre avtale om oppsett av studieplan. 

Til alle studenter opptatt på høyere årstrinn: Uansett oppstart er dere alle  velkommen til å delta på velkomstdagen mandag 15. august og fadderuken. 

Timeplan
Her finner du timeplan for høsten 2022.  Du lager den selv ved å legge inn emnekoder - se studieplaner.

Semesterregistrering
Husk å betale semesteravgift og registrere deg i studweb -altså melde deg opp i emner du skal ha høsten 2022. Dette kan du få hjelp til HER

Anskaffelser
Instituttet disponerer egne datasaler - med utstyrte PCer som tilfredsstiller krav til installerte programvare. Vi oppfordrer deg allikevel til å skaffe egen PC som kan håndtere de spesielle dataprogrammene som er brukt i studiet.  Systemkrav til Adobe.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål vedr. studiestart kan du ringe Studentenes informasjonstorg (SiT)  67 23 0111 eller Fakultetet  67 23 1200

Faglige spørsmål ta kontakt med din studierådgiver pr mail:
Landskapsingeniør og landskapsarkitektur: Anne Svinddal
By- og regionplanlegging og Landscape architecture for global sustainability: Monica Vestvik
Eiendom og eiendomsutvikling: Konstantin Anchin
Folkehelsevitenskap: Jørn K. Brevik

Forkurs i matematikk - MATH007
Dersom du planlegger å ta valgfrie fag som krever matematikk-kunnskaper, kan det være lurt å ta forkurs i matematikk. Forkurset passer for dem som kun har ett år med matematikk fra videregående skole, men også for alle andre med dårlig grunnlag i matematikk. Kurset er også et tilbud til dem som vil ha en repetisjon av basiskunnskaper. Forkurset er frivillig, og det gir ikke studiepoeng. 

Examen philosophicum PHI100/PHI101 -Høsten 2022
Emnet finnes i to varianter - en vanlig med fortløpende forelesninger og eksamen i desember (PHI100) og en seminarversjon med gruppeoppgaver og innleveringer (PHI101)
Seminarversjonen har antallsbegrensning og har undervisningsopptak med oppmeldingsfrist. 

Parkering på campus Ås - om Campus åpnes
For de av dere som kjører egen bil til NMBU, Ås er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til å parkere på andre plasser enn de som er satt av til besøkende og/eller studenter og at bilen må registreres på NMBU sine nettsider. 
Trykk her for mer informasjon om parkering og registrering av kjøretøy

 

 

Published 13. august 2021 - 12:24 - Updated 9. august 2022 - 14:53