Velkommen til nye studenter ved Fakultetet for landskap og samfunn - 2018

 • Studenter i NMBU-parken
  Foto
  Lars Hopland

Velkommen til spennende studier og fine år ved NMBU! Det gjelder deg som har fått opptak til;

 • bachelor i landskapsingeniør
 • master i landskapsarkitektur
 • master i by- og regionplanlegging
 • master i eiendom
 • master i eiendomsutvikling
 • master i folkehelsevitenskap


Siden er under utvikling og mer informasjon kommer.

Velkommen til nye studenter

Studiestart er mandag 13. august klokken 0900 - med unntak for studenter med opptak til master i folkehelsevitenskap  og master i eiendomsutvikling. Se eget program lenger ned på siden.

Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (se kontakt info lenger ned på siden) dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte første uka. Uten beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet. Møt derfor opp oppstartsdagen mandag 13. august du kl 0900 i BT1A07 Auditorium Aastveit - se kart  bygning nr 4

Programmet oppstartsdagen vil bla inneholde 

 • Velkomst ved Dekan og Undervisningleder  
 • Din studiehverdag ved Studierådgivere og andre 
 • Lunsj
 • Informasjon om instituttet og studieprogrammet
 • Oppstart av studiet - introemnet 
 • Sosialt på kvelden

Program introduksjonsuka - oppstart 13. august

Program 2-årig master

Høyere årstrinn
Du som har fått opptak på høyere årstrinn vil bli kontaktet i slutten av uke 32 av din studierådgiver. Du vil få en individuell studieplan tilpasset opptaksgrunnlaget. Noen må regne med å starte i august  andre i september. 

Studenter opptatt til høyere årstrinn ved Eiendom og By- og regionplanlegging vil ikke ha stdueistart før i høstparallellen dvs studiestart 4.september.
Dere er allikevel velkommen til å delta på registreringshelgen 11-12.august, velkomstdagen mandag 13.august og fadderuken. 

Timeplan
Her finner du timeplan for høsten 2018. Du lager den selv ved å legge inn emnekoder - se studieplaner.

Semesterregistrering
Husk å betale semesteravgift og registrere deg i studweb -altså melde deg opp i emner du skal ha høsten 2018. Dette kan du få hjelp til i registreringshelgen 11-12 august.

Anskaffelser
Instituttet disponerer egne datasaler - med utstyrte PCer som tilfredsstiller krav til installerte programvare. Vi oppfordrer deg allikevel til å skaffe egen PC som kan håndtere de spesielle dataprogrammene som er brukt i studiet. Krav til autodesk. Systemkrav til Adobe.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål vedr. studiestart kan du ringe; Studentenes informasjonstorg (SiT)  67 23 0111 , eller Fakultetet  67 23 1200

Faglige spørsmål ta kontakt med din studierådgiver pr mail:
Landskapsingeniør og landskapsarkitektur; Anne Svinddal
By- og regionplanlegging og eiendom; Monica Vestvik
Eiendomsutvikling og folkehelsevitenskap: Jørn K. Brevik

Faddere: de gode hjelperne
NMBU har egne faddere som vil hjelpe deg. De har markerte, gule T-skjorter påskrevet Fadder.  De vil være synlige  på Campus og Ås  fra og med helgen før studiestart. Gå også inn på Facebook og få fortløpende og oppdatert informasjon.
Faddersjefene Kristiane (tlf. 41768476 ), Sigrid  (tlf. 41206729) og Oda (telf 45206673) er også tilgjengelige på telefon. Send gjerne en SMS.  

Forkurs i matematikk - MATH007
Dersom du planlegger å ta valgfrie fag som krever matematikk-kunnskaper, kan det være lurt å ta forkurs i matematikk. Forkurset passer for dem som kun har ett år med matematikk fra videregående skole, men også for alle andre med dårlig grunnlag i matematikk. Kurset er også et tilbud til dem som vil ha en repetisjon av basiskunnskaper. Forkurset er frivillig, og det gir ikke studiepoeng. 

Examen philosophicum PHI100/PHI101
Emnet finnes i to varianter - en vanlig med fortløpende forelesninger og eksamen i desember (PHI100) og en seminarversjon med gruppeoppgaver og innleveringer (PHI101)
Seminarversjonen har antallsbegrensning og har undervisningsopptak med oppmeldingsfrist. 

Parkering på campus Ås
For de av dere som kjører egen bil til NMBU, Ås er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til å parkere på andre plasser enn de som er satt av til besøkende og/eller studenter og at bilen må registreres på NMBU sine nettsider. 
Trykk her for mer informasjon om parkering og registrering av kjøretøy

Published 17. juni 2015 - 10:22 - Updated 12. august 2018 - 19:05