Velkommen til nye studenter

Siden oppdateres i takt med regjeringens bestemmelser vedrørende Covid19-situasjonen. 

På denne siden publiserer vi informasjon om studiestart for følgende programmer: 

 • bachelor i landskapsingeniør
 • bachelor i international environment and development studies
 • master i landskapsarkitektur
 • master i by- og regionplanlegging
 • master i eiendom
 • master i eiendomsutvikling
 • master i folkehelsevitenskap
 • master i landscape architechture for global sustainability
 • master i global development studies
 • master i international environmental studies
 • master i international relations

Studiestart er mandag 16. august   - med unntak for studenter med opptak til master i folkehelsevitenskap, master i eiendomsutvikling, høyere årstrinn master i by- og regionplanlegging og høyere årstrinn master i eiendom. Se eget program lenger ned på siden.

Students to all programs at the Department of International Environment and Development Studies (Noragric), please refer to our English-language welcome page.

Det er obligatorisk oppmøte fra første dag (for studenter som starter i 1.studieår (unntak for studenter som starter på høyere årstrinn ved Eiendom og By- og regionplanlegging)) og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (se kontakt info lenger ned på siden) dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte første uka. Uten beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet. 

Faddere: de gode hjelperne 
NMBU har egne faddere som vil hjelpe deg.  Nye studenter vil bli oppringt/kontaktet av sin fadder mot slutten av juli. 

Fadderuka  
Facebook - fadderuka LANDSAM 
Facebook - fadderuka NMB

Programmet oppstartsdagen mandag 16 august vil blant annet inneholde  

 • Velkomst ved Dekan og Undervisningsleder  
 • Informasjon om studieprogrammet du skal begynne på
 • Informasjon om innføringsemnet i august 

Oppmøte 16 august - kart

Master i landskasparkitektur
 - oppmøte utefor Akropolis  kl 0830 - avlutter inne ca  kl 1145 ( rom A104 og A204; du får henvist plass)
Bachelor i landskaspingeniør - oppmøte utenfor Akropolis kl 0830 - avslutter inne ca kl 1145 ( rom A209) 
Master in Landscape Architecture fro Global Sustainability - oppmøte utenfor Akropolis  kl 1230 - avslutter kl 1400 (rom A104)  
Master i by- og regionplanlegging - oppmøte Urbygningen  kl 0900 - avslutter ca kl 1030 ( rom U215) 
Master i Eiendom - oppmøte Urbygningen   kl 1045-avslutter kl 1200 ( rom U215) 

Program introduksjonsukene (i august)

Program 2-årig master

Høyere årstrinn

Høyere årstrinn ved Landskapsarkitektur: Du som har fått opptak på høyere årstrinn ved Landskapsarkitektur vil bli kontaktet i slutten av uke 32 av din studierådgiver. Du vil få en individuell studieplan tilpasset opptaksgrunnlaget. Studenter opptatt til høyere årstrinn ved landskapsarkitektur og kommer fra fra HVL har oppstart 6. september med emnet LAA214 (individuell plan)   - studenter med bakgrunn fra B- LI har oppstart i augustblokk med emnet LAA224 (individuell plan). De med annen faglig bakrunn vil bli kontaktet. 

Høyere årstrinn ved Eiendom: Studenter opptatt til høyere årstrinn ved Eiendom vil ikke ha undervisning før i høstparallellen, det vil si før 7. september 2021. De kan imidlertid komme valgfritt til felles oppstartsdagen 16. august. Timeplan for studenter med master (og/eller bachelor) i rettsvitenskapTimeplan for studenter med bachelor i landmåling og eiendomsdesign. Studenter kan legge til flere valgfrie emner i disse planene dersom de har lyst, anledning og kapasitet.

Høyere årstrinn ved By- og regionplanlegging: Studenter opptatt til høyere årstrinn ved By- og regionplanlegging vil ha oppstart i høstparallell dvs. 7. september 2021.
Studieveileder vil kontakte studentene i begynnelsen av august 2021 for å gjøre avtale om oppsett av studieplan. 

Til alle studenter opptatt på høyere årstrinn: Uansett oppstart er dere alle  velkommen til å delta på velkomstdagen mandag 16. august og fadderuken. 

Timeplan
Her finner du timeplan for høsten 2021. Du lager den selv ved å legge inn emnekoder - se studieplaner.

Semesterregistrering
Husk å betale semesteravgift og registrere deg i studweb -altså melde deg opp i emner du skal ha høsten 2021. Dette kan du få hjelp til HER

Anskaffelser
Instituttet disponerer egne datasaler - med utstyrte PCer som tilfredsstiller krav til installerte programvare. Vi oppfordrer deg allikevel til å skaffe egen PC som kan håndtere de spesielle dataprogrammene som er brukt i studiet.  Systemkrav til Adobe.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål vedr. studiestart kan du ringe Studentenes informasjonstorg (SiT)  67 23 0111 eller Fakultetet  67 23 1200

Faglige spørsmål ta kontakt med din studierådgiver pr mail:
Landskapsingeniør og landskapsarkitektur: Anne Svinddal
By- og regionplanlegging og Landscape architecture for global sustainability: Monica Vestvik
Eiendom og eiendomsutvikling: Konstantin Anchin
Folkehelsevitenskap: Jørn K. Brevik

Forkurs i matematikk - MATH007
Dersom du planlegger å ta valgfrie fag som krever matematikk-kunnskaper, kan det være lurt å ta forkurs i matematikk. Forkurset passer for dem som kun har ett år med matematikk fra videregående skole, men også for alle andre med dårlig grunnlag i matematikk. Kurset er også et tilbud til dem som vil ha en repetisjon av basiskunnskaper. Forkurset er frivillig, og det gir ikke studiepoeng. 

Examen philosophicum PHI100/PHI101 -Høsten 2021
Emnet finnes i to varianter - en vanlig med fortløpende forelesninger og eksamen i desember (PHI100) og en seminarversjon med gruppeoppgaver og innleveringer (PHI101)
Seminarversjonen har antallsbegrensning og har undervisningsopptak med oppmeldingsfrist. 

Parkering på campus Ås - om Campus åpnes
For de av dere som kjører egen bil til NMBU, Ås er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til å parkere på andre plasser enn de som er satt av til besøkende og/eller studenter og at bilen må registreres på NMBU sine nettsider. 
Trykk her for mer informasjon om parkering og registrering av kjøretøy

 

 

Published 13. august 2021 - 12:24 - Updated 13. august 2021 - 13:32