Velkommen til nye studenter

Studiestart er mandag 12. august klokken 0900 i BT1A07 Auditorium Aastveit - bygning nr 4 på Campus-kartet - med unntak for studenter med opptak til master i folkehelsevitenskap  og master i eiendomsutvikling. Se eget program lenger ned på siden.

Det er obligatorisk oppmøte fra første dag og vi setter pris på om du sier ifra til studierådgiverne (se kontakt info lenger ned på siden) dersom du av en eller annen grunn er forhindret fra å møte første uka. Uten beskjed regner vi med at du sier ifra deg plassen på studiet. Møt derfor opp oppstartsdagen mandag 12. august du kl 0900 i BT1A07 Auditorium Aastveit - se kart  bygning nr 4

Informasjon om fadderuka 
Allerede fredag 9. august vil det være bli-kjent-grilling i regi av fadderne for de nye studentene som har ankommet Ås. I forbindelse med registreringshelgen (10.-11. august) ønsker fadderne å møte sine fadderbarn klokken 09.00 utenfor Urbygningen  den 10. august. Fadderne vil hjelpe til med registrering, følger de nye studentene rundt og deler viktig informasjon.
Programmet for fadderuka finner du HER

 

Programmet oppstartsdagen vil bla inneholde 

 

  • Velkomst ved Dekan og Undervisningsleder  
  • Din studiehverdag ved Studierådgivere og andre 
  • Lunsj
  • Informasjon om instituttet og studieprogrammet
  • Oppstart av studiet - introemnet 
  • Sosialt på kvelden

 

Program introduksjonsuka - oppstart 12. august

 

Program 2-årig master

 

Høyere årstrinn
Du som har fått opptak på høyere årstrinn ved Landskapsarkitektur vil bli kontaktet i slutten av uke 32 av din studierådgiver. Du vil få en individuell studieplan tilpasset opptaksgrunnlaget.

Studenter opptatt til høyere årstrinn ved landskapsarkitektur og kommer fra fra HVL har oppstart i august - studeneter med bakgrunn fra B- LI har oppstart i høstparallellen. 

Studenter opptatt til høyere årstrinn ved Eiendom og By- og regionplanlegging vil ikke ha studiestart før i høstparallellen dvs studiestart 3.september 2019.

Uansett oppstart er dere alle  velkommen til å delta på registreringshelgen 10-11.august, og velkomstdagen mandag 12.august og fadderuken. 

 

 

Timeplan
Her finner du timeplan for høsten 2019. Du lager den selv ved å legge inn emnekoder - se studieplaner.

 

Semesterregistrering
Husk å betale semesteravgift og registrere deg i studweb -altså melde deg opp i emner du skal ha høsten 2019. Dette kan du få hjelp til i registreringshelgen 10-11 august.

 

Anskaffelser
Instituttet disponerer egne datasaler - med utstyrte PCer som tilfredsstiller krav til installerte programvare. Vi oppfordrer deg allikevel til å skaffe egen PC som kan håndtere de spesielle dataprogrammene som er brukt i studiet. Krav til autodesk. Systemkrav til Adobe.

 

Spørsmål
Dersom du har spørsmål vedr. studiestart kan du ringe; Studentenes informasjonstorg (SiT)  67 23 0111 , eller Fakultetet  67 23 1200

 

Faglige spørsmål ta kontakt med din studierådgiver pr mail:
Landskapsingeniør og landskapsarkitektur; Anne Svinddal
By- og regionplanlegging ; Monica Vestvik
Eiendom og eiendomsutvikling: Konstantin Anchin
Folkehelsevitenskap: Jørn K. Brevik

 

Faddere: de gode hjelperne
NMBU har egne faddere som vil hjelpe deg. De har markerte (GULE), T-skjorter påskrevet Fadder.  De vil være synlige på Campus og Ås fra og med helgen før studiestart. Gå også inn på Facebook og få fortløpende og oppdatert informasjon.
Fadderne kan kontaktes ved å sende e-post til fadderuke.landsam@nmbu.no.

Nye studenter vil bli oppringt/kontaktet av sin fadder mot slutten av juli. Det anbefales også at nye studenter går inn på NMBU sin nye fadder-side på Facebook.

 

Forkurs i matematikk - ECN001
Dersom du planlegger å ta valgfrie fag som krever matematikk-kunnskaper, kan det være lurt å ta forkurs i matematikk. Forkurset passer for dem som kun har ett år med matematikk fra videregående skole, men også for alle andre med dårlig grunnlag i matematikk. Kurset er også et tilbud til dem som vil ha en repetisjon av basiskunnskaper. Forkurset er frivillig, og det gir ikke studiepoeng. 

Examen philosophicum PHI100/PHI101
Emnet finnes i to varianter - en vanlig med fortløpende forelesninger og eksamen i desember (PHI100) og en seminarversjon med gruppeoppgaver og innleveringer (PHI101)
Seminarversjonen har antallsbegrensning og har undervisningsopptak med oppmeldingsfrist. 

 

Parkering på campus Ås
For de av dere som kjører egen bil til NMBU, Ås er det viktig å merke seg at det ikke er anledning til å parkere på andre plasser enn de som er satt av til besøkende og/eller studenter og at bilen må registreres på NMBU sine nettsider. 
Trykk her for mer informasjon om parkering og registrering av kjøretøy

 

 

Published 17. juni 2015 - 10:22 - Updated 10. september 2019 - 16:21