Masteroppgaven

Hele det siste semesteret av studiet ditt er avsatt til dette arbeidet. Grunnlaget for vurdering av oppgaven er både en skriftlig oppgave og muntlig presentasjon av oppgaven. 

GRADSDAGEN
I avslutning av vårsemesteret arrrangerer LANDSAM en gradsdag der gradsstudentene presenterer sine oppgaver i parallelle sesjoner. Dette er en festdag og høytidlig markering av LANDSAMs ferdige kandidater. 


VALG AV TEMA FOR GRADSOPPGAVEN
Til deg som skal skrive masteroppgave er det laget et eget rom som heter GRAD LANDSAM i CANVAS med mye nyttig informasjon om gradsoppgaven. Dersom du ikke har tilgang til dette rommet kan du ta kontakt med din studieveileder. 

Det vil avholdes informasjonsmøter om masteroppgaven ca ett år før du skal igang med arbeidet.

Du melder inn det tema du ønsker å skrive om her: TEMA 

Fristen for å melde inn tema for gradsoppgaven er 15.april året før du skal skrive oppgaven. 

Se arkivet BRAGE med oversikt over tidligere innleverte masteroppgaver.

Published 27. september 2018 - 10:20 - Updated 4. mars 2019 - 21:13