Lese- og arbeidssaler

Urbygningen er faglig hjem for LANDSAM- studentene. I dette bygget gjennomføres mye av fakultetets undervisning og det er i tillegg både møterom, grupperom, datasaler, tekjøkken og lesesalsplasser i bygget.

Når du trenger en pustepause

I Urbygningens 2., 3. - og 4.et vil du finne sittegrupper og studentkjøkken for studenter ved fakultetet. I tillegg finner du kafeen i 1.et i Urbygningen, Hjerterommet, der det sereveres god kaffe og noe å bite i. 
I Akropolis (1.et Ormen lange) vil du også finne et eget studentkjøkken med tilhørende sittegupper. 


Lesesaler/arbeidssaler 

Fra og med 1.november 2019 er alle lesesalsplasser I 4. etasje i Urbygningen åpne for alle studentene ved LANDSAM. Etasjen har fått en ny sittegruppe i øst-fløyen, flere nye stå-bord langs veggene i korridorene, en mikroovn og en kaffe-maskin ved te-kjøkkenet. Fakultetet håper at dette bidrar til mer bruk av 4.etasje og til studentfellesskapet. Våren og høsten 2019 har vist at bruken av salene er svært lav og det er helet tiden mange ledige arbeidsplasser i lesesalene. Vi vil derfor ikke tildele faste plasser. Dette vil si at alle rommene og arbeidsplassene er åpne for alle fakultetets studenter, og studentene har tilgang til skap hvor de kan låse inn sine eiendeler når de ikke er i bruk. Dersom pågangen blir stor og de som skriver masteroppgaven sin får vansker med å finne seg en plass, vil fakultetet vurdere og gjøre tiltak for å rette opp i dette.

Fakultetet oppfordrer også studentene ved fakultetet til å benytte åpne lesesaler/grupperom i 2. og 3. etasje i Urbygningen. Det er både tilgang til lesesaler, grupperom,datasaler og møterom samt rommet Tora & Thorvald.

Det er forøvrig åpne lesesalsplaser i Sørhellinga og Tårnbygningen. 

Arbeidssaler i Akropolis fordeles pr emne - se TimeEdit. 

Datasaler

Du vil finne datasaler i Akropolis 1.et (A) og Urbygningen 3.et (U)

Datasalene kan du bruke når du vil dersom det ikke foregår undervisning der.

 

Ordensreglement på lese- og arbeidssaler samt studentkjøkken

  • Ta hensyn til studiemiljøet. Lyd på f.eks. mobiltelefoner og pc-er må være slått av, og det er ikke lov til å snakke på telefonen før man er ute av rommet. Bruker du headset, påse at lyden ikke høres av andre.
  • Alle som benytter arbeidsplass må bidra til rydding og renhold av salene. Dette gjelder også renhold av kjøkkenområder. 
  • Ved studiedagens slutt må alle rydde plassen sin. 

 Brudd på reglement

  • LANDSAM vil jevnlig sjekke salene for å påse at disse holdes ryddige.
  • Ved brudd på regelverk kan det gis advarsel til enkeltstudenter eller alle studentene på en lesesal. Advarsel skal være skriftlig og henges på plassen/døren til rommet, og sendes på mail. 
  • Dersom man opplever at enkeltstudenter ikke overholder regelverket, kan man rapportere disse til studieveileder på mail studieveileder-landsam@nmbu.no     
Published 28. september 2018 - 9:19 - Updated 1. november 2019 - 12:42