Lese- og arbeidsplasser for studenter ved LANDSAM

 • Lese- og arbeidsplasser for studenter ved LANDSAM
  Foto
  Lillian Andersen, Fotogjengen

Her finner du som er student ved fakultretet LANDSAM oversikt over tilgjengelige lese- og arbeidsplasser. 

Lese- og arbeidssaler

Når du trenger en pustepause

I Urbygningens 3. - og 4.et vil du finne sittegrupper og studentkjøkken for studenter ved fakultetet. I tillegg finner du kafeen i 1.et i Urbygningen, Hjerterommet, der det sereveres god kaffe og noe å bite i. 
I Akropolis (1.et Ormen lange) vil du også finne et eget studentkjøkken med tilhørende sittergupper. 


Lesesaler/arbeidssaler 

Fordeling av arbeidsplasser og undervisning i Akropolis (A) tildeles via det emnet du er meldt opp i pr semester. Dette vil du finne informasjon om i TimeEdit. 
I Urbygningen er det avsatt lesesalsplasser i 4.et. Gradsdstudenter er prioritert og vil kunne søke om fast plass i gjeldende semester. Det blir sendt ut mail med informasjon om hvordan man søker fast plass før oppstart av nytt semester. 

Øvrige plasser er åpne for alle studenter ved LANDSAM. 

Det er også åpne lesesalsplaser i Sørhellinga og Tårnbygningen. 


Datasaler

Du vil finne datasaler i Akropolis 1.et (A) og Urbygningen 3.et (U)

Datasalene kan du bruke når du vil dersom det ikke foregår undervisning der.

 

Ordensreglement på lese- og arbeidssaler samt studentkjøkken

 • Ta hensyn til studiemiljøet. Lyd på f.eks. mobiltelefoner og pc-er må være slått av, og det er ikke lov til å snakke på telefonen før man er ute av rommet. Bruker du headset, påse at lyden ikke høres av andre.
 • Alle som benytter arbeidsplass må bidra til rydding og renhold av salene. Dette gjelder også renhold av kjøkkenområder. 
 • Ved studiedagens slutt må alle rydde plassen sin. For masterstudenter: Det skal være mulig for andre studenter å bruke plassen når du ikke er tilstede.
 • Ved avslutning av masteroppgave skal den faste plassen ryddes og vaskes. 

 Brudd på reglement

 • LANDSAM vil jevnlig sjekke salene for å påse at disse holdes ryddige.
 • Ved brudd på regelverk kan det gis advarsel til enkeltstudenter eller alle studentene på en lesesal. Advarsel skal være skriftlig og henges på plassen/døren til rommet, og sendes på mail. Om advarselen ikke følges opp mister man sin faste leseplass og pulten blir ryddet for ting/eiendeler, som legges i en egen kasse på lesesalen.
 • Dersom man opplever at enkeltstudenter ikke overholder regelverket, kan man rapportere disse til studieveileder på mail studieveileder-landsam@nmbu.no     
Published 28. september 2018 - 9:19 - Updated 26. mars 2019 - 13:19