1. Integrasjon med praksis

1. Integrasjon med praksis

  1. Integrasjon med praksis - prosjekter som integrerer praksis med undervisning kan være avtaler om å anvende konkrete case i undervisningen, utviklingsprosjekter hvor aktører fra praksis deltar, eller avtaler mellom studenter og praksisplasser.