Prosjekter

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
4. mars 2019 til 1. juli 2019

Studentledet emneutvikling (selvprogrammering) Design for Society

Tidsramme
1. juli 2019 til 31. desember 2022

Potensielt relevante praksisordninger for NMBU studenter. SITRAP er i kontinuerlig dialog med Drammen kommune og utreder en pilot for dette. Fortsettelse følger!

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
1. januar 2018 til 31. desember 2020

Kristiansand dobbel +(2018 – 2021) er et prosjekt som skal fungere som katalysator for å integrere forskning, undervisning og praksis.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
23. januar 2018 til 1. januar 2022

Kjerne aktiviteten I SITRAP er metodeutvikling på tvers av undervisning – forskning og praksis.

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
23. januar 2018 til 30. juni 2019

PBL2 er et prosjekt som skal systematisere og reflektere over erfaringer med studentenes læringsutbytte i tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg, spesielt med fokus på betydningen av faglige...

Prosjekt avsluttet
Tidsramme
4. mars 2019

Som en videreutvikling av Plansjefsymposiet er det ønskelig å utvikle et undervisningsopplegg for planfagligledelse som integrerer planleggere i praksis som ønsker en etterutdanning i planfagligledelse...

Tidsramme
1. september 2018 til 31. desember 2022

Tverrfaglig masterprosjekt bygger på en visjon om å kunne tilby et masteroppgave-semester med fokus på læringsprosessen og øke integrasjon på tvers av universitetets ulike studieprogrammer.