Kontakt

SITRAPs nettverk dekker et spenn av pedagogiske og faglige interesser, både lokalt og internasjonalt. 

SITRAP nettverksstruktur osv. (placeholder) :

Ingrids rolle er å bidra til mulighet for læring i målestokk 1:1 gjennom fullskala, tverrfaglige forsøk, bygging og demonstrasjon i Norges landskapslaboratorium NMBU. I tillegg ivareta landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentenes roller innenfor undervisning og programutvikling.

tbd

Melissas rolle er å utvikle samarbeid med praksis. I tillegg bidrar hun på transfaglige samarbeid på tvers av LANDSAMs institutter gjennom forskning og undervisning, samt kurs- og programutvikling.

Tins rolle er å følge opp og ivareta senterets ambisjoner, prosjekter, tilstedeværelse (campus, sosiale medier, utad). Han er spesielt dedikert til å ivareta kontakten mellom de faglige ansatte og at studentenes interesser følges opp. Han er den eneste ansatte som er dedikert til SITRAPs måloppnåelser.

Published 11. mars 2019 - 10:09 - Updated 29. April 2019 - 9:50