Samarbeid med Kristiansand kommune gir NMBU-studenter nye utfordringer

I løpet av det siste året har masterstudenter ved NMBU undersøkt hvordan nye Kristiansand kommune ikke bare kan bli større, men også et bedre sted å leve og bo. Nå er studentene invitert til bykonferansen SNART for å presentere masteroppgavene foran et lydhørt publikum i sørlandsregionen.

- Det blir spennende å fortelle om arbeidet vårt i møte med fagmiljøet og befolkningen som kjenner regionen best, sier Erik Nilsson Gundersen, som er i ferd med å avslutte studiene i By- og regionplanlegging på NMBU.

Masteroppgavene er et resultat av samarbeidet mellom NMBU og Kristiansand kommune som går under navnet Kristiansand dobbel +.

Les også: Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

Oppgaver fra virkeligheten
Gundersen er en av 14 studenter som har jobbet med den nye storkommunen Kristiansand som case i masteroppgaven. Det er funn fra sju oppgaver med ulike problemstillinger som skal presenteres på konferansen. 

Gundersen har i sin oppgave sett på sammenhengen mellom politikken som føres og hva slags beslutninger som blir iverksatt.

Foto
Privat
- Jeg kommer til å snakke om hvordan prosessen med kommunesammenslåing har utviklet seg, og hva som kan bli resultatet. Motvirker sterke bydeler følelsen av fellesskap i den nye storkommunen? Blir det vanskelig å skape et stort «vi»?

 

Han synes det har vært spesielt interessant å få jobbe med en reell problemstilling hvor han som student kan bidra med innspill til en pågående prosess.

Innovativ undervisning
- Å få erfaring med oppgaver som er aktuelle i samfunnet her og nå er nettopp det vi ønsker å få til med undervisningsformen vi har valgt for masterklassen, sier NMBU-professor Elin Børrud. Hun står bak SITRAP som er et senter for å utvikle bedre undervisning og øke kunnskapen om læringsprosseser i romlig planlegging.

Gjennom samarbeidet med Kristiansand kommune har studentene fått mulighet til å ta for seg en rekke problemstillinger som de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand står ovenfor når de blir til én storkommune 1. januar 2020.

Les også: NMBU-studenter gir innspill til utviklingen av nye Kristiansand

Attraktive regioner
- Oppgavene som studentene jobber med blir nyttige for arbeidet med kommuneplanen for nye Kristiansand, sier Christina Rasmussen, rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

På konferansen forventer hun deltagelse fra by- og regionplanleggere i offentlig og privat sektor, eiendomsutviklere, akademia, studenter, politikere, og representanter fra flere av sørlandsbyene.

- Innleggene vil også være interessante for å skape attraktive by- og tettsteder også andre steder i landet, legger hun til.

Rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, Christina Rasmussen (i midten), er en av driverne av samarbeidsprosjektet med NMBU som går under navnet Kristiansand dobbel +. Her i møte på Ås med førsteamanuensis Marius Grønning og.

Foto
Elin Børrud

Norsk byutvikling med fransk blikk

I Kristiansand skal også studenter fra Frankrike dele sine betraktinger om utviklingen av den nye storkommunen. Som en del av et samarbeid mellom universitetene NMBU og Sciences Po Rennes i Frankrike har de franske studentene besøkt flere sørlandsbyer som er i endring.

På konferansen skal også studenter i landskapsarkitektur dele sine erfaringer fra et prosjekt i Moss som blir en del av den anerkjente kunstfestivalen MOMENTUM.

 

Published 6. juni 2019 - 14:58 - Updated 6. juni 2019 - 18:16