Nyheter

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling?

Video: Hvordan jobber NMBU-studenter med byutvikling?

Se hvordan studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling jobber sammen om tomteutvikling i Oslo.

Ny podcast om teknologi og byplanlegging

Ny podcast om teknologi og byplanlegging

Med podcasten Rom for utvikling kan du holde deg oppdatert på teknologiutviklingen innen byplanlegging. Nye episoder hver uke.

SITRAP får DIKU-midler til spennende samarbeidsprosjekt

Sammen med Spire, DogA, KS og NBBL har SITRAP fått støtte til et spennende samarbeidsprosjekt. Målet er å utvikle, gjennomføre og teste metoder for medvirkning i planlegging, spesielt rettet mot barn og unge. involvering av barn og unge i planlegging. SAMBED er navnet på prosjektet som får 5 mill. over en treårsperiode. Mer om tildelingen her.

- En annerledes måte å skrive masteroppgaven på

- En annerledes måte å skrive masteroppgaven på

Med en tverrfaglig masterklasse kan studenter fra ulike fakulteter og studieprogrammer møtes og arbeide sammen om komplekse problemstillinger. Samarbeidet organiseres rundt et kasus, gjerne et sted, i nær kontakt med lokale aktører og myndigheter. Tverrfagligheten handler om å se hvordan ulike fag kan samarbeide rundt samfunnsutvikling i en romlig dimensjon. Slik utvider masterklassen studentenes nettverk i studietiden og kan skape jobbmuligheter senere.

SITRAP årskonferanse - planleggingsfaget i en digital framtid

SITRAP årskonferanse - planleggingsfaget i en digital framtid

Er vi oppdatert? Er vi forberedt? Er vi interessert? Velkommen til SITRAPs årskonferanse 20. oktober!

6 egenskaper som gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

6 egenskaper som gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

Synes du som student at det er mye snakk om «gruppearbeid» og «tverrfaglig samarbeid»? Det er det en god grunn til. Både ny forskning og NMBU-studenter i sommerjobb bekrefter at det faktisk kan være avgjørende for karrieren din etter studiene.

SITRAP på læringsfestival

SITRAP på læringsfestival

- I profesjonsutdanninger som byplanlegging, landskapsarkitektur og eiendomsutvikling vil en stor del av opplæringen bestå av å utforske mulige løsninger på problemstillinger hentet fra virkelighetsnære case, forklarer forskerne, som har en fersk artikkel ute.

- Digitalisering gir nytt språk og nye regler

- Digitalisering gir nytt språk og nye regler

SITRAP-forsker Marius Grønning leder den norske delen av det EU-finansierte prosjektet DIGIPLAN (ESPON). I løpet av 2020 skal de kartlegge digitaliseringen av arealplanlegging i Europa.

Tverrfaglig masterklasse 2021

Tverrfaglig masterklasse 2021

Tverrfaglig masterklasse 2021 skal ha Nordkapp kommune som case, noe som åpner for viktige og interessante problemstillinger innenfor et bredt spekter av temaer for masteroppgaver innenfor planlegging, eiendomsfag, næringsutvikling og gründervirksomhet, turisme og naturforvaltning etc. 

SITRAP/KOTE søker 2 kreative studentassistenter til redaksjonelt arbeid rundt digital innovasjon

SITRAP/KOTE søker 2 kreative studentassistenter til redaksjonelt arbeid rundt digital innovasjon

Vil du ha en ekstrajobb ved siden av studiene? Vi søker etter to nysgjerrige, kreative og pålitelige studenter som samarbeider godt og som vil hjelpe oss med en bloggstafett som skal publiseres på KOTE og NMBUs sine hjemmesider. 

Flere tilskudd om støtte om tverrfaglig utdanning og samarbeid

Flere tilskudd om støtte om tverrfaglig utdanning og samarbeid

SITRAP har fått gjennom to separate søknader om støtte i juni med ulike samarbeidspartnere med prosjekttittel "Tverrfaglig problemløsning i team" og "Dugnad for digital Innovasjon". Disse tiltakene er planlagt å starte dette høstsemesteret. Artikkel skrevet 26. juni 2019.

Also in English!

Samarbeid med Kristiansand kommune gir NMBU-studenter nye utfordringer

Samarbeid med Kristiansand kommune gir NMBU-studenter nye utfordringer

På SNART-konferansen i Kristiansand er studentene invitert til å presentere sine masteroppgaver for fagmiljøet i sørlandsregionen.

 

Støtteapparat for entreprenørskap og konkurranser

Støtteapparat for entreprenørskap og konkurranser

SITRAP setter nå opp et støtteapparat for studenter, med ambisjon om å svare til stsudentenes generelle utfordringer. Et sted utenfor typiske studieprogram eller studentorganisasjoner, der de kan søke rådgivning eller snakke om hverdagslige eller profesjonelle bekymringer. Observasjoner fra bransjen, viser også til et behov for entreprenørskap og kompetanse innen konkurransevirksomhet blant studentene. SITRAP viser til observasjoner fra bransjen at det er noen åpenbare trekk ved opplæringen på LANDSAM, gir helt klart gir dem et fortrinn i designkonkurranser i Norge, 10. mai 2019.

English version!

Studentoppgaver på programmet på Bymiljøkonferansen i Kristiansand

Studentoppgaver på programmet på Bymiljøkonferansen i Kristiansand

NMBU-studenter er invitert til å fortelle om oppgavene sine når Kristiansand kommune organiserer konferanse om mobilitet og byutvikling i april. 

Studenter tar ansvar for egen læring!

Studenter tar ansvar for egen læring!

Design for Society er initiert av en liten gruppe studenter ved NMBU som i høst tok kontakt med undervisningsutvalget ved LANDSAM. Undervisningsutvalget sendte forespørselen videre til SITRAP som godkjente opplegget og har inngått individuelle avtaler med hver av studentene som ønsket å bli med om spesial pensum tilsvarende 10sp.

Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

14 masterstudenter, 7 ulike studieprogram, 12 oppgaver og 1 felles studietur til caseområdet. Her skal de på befaring, utføre intervjuer og kartlegge ulike problemstillinger.

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Lansering - åpent møte

Lansering - åpent møte

Fredag 7. desember lanseres SITRAP på et åpent møte på Kulturhuset i Oslo.  Lenke til arrangementet her.