SITRAP

SITRAP

banner

Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

Nyheter

Studenter tar ansvar for egen læring!

Studenter tar ansvar for egen læring!

Design for Society er initiert av en liten gruppe studenter ved NMBU som i høst tok kontakt med undervisningsutvalget ved LANDSAM. Undervisningsutvalget sendte forespørselen videre til SITRAP som godkjente opplegget og har inngått individuelle avtaler med hver av studentene som ønsket å bli med om spesial pensum tilsvarende 10sp.

Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

Tverrfaglig masterklasse på «datafangst» i Kristiansand

14 masterstudenter, 7 ulike studieprogram, 12 oppgaver og 1 felles studietur til caseområdet. Her skal de på befaring, utføre intervjuer og kartlegge ulike problemstillinger.