SITRAP

SITRAP

banner

Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

Nyheter

Studentprosjekt skal redde risavlinger

Studentprosjekt skal redde risavlinger

NMBU-student Pernille vil undersøke om landskapsarkitektur kan redde befolkningens livsgrunnlag på flomutsatte Madagaskar.

NMBU Widgets - Nodes list

Lyser ut 100 000 NOK til studentaktiviteter

Lyser ut 100 000 NOK til studentaktiviteter

SITRAP inviterer NMBU-studenter til å søke om inntil kr 50 000 til faglige aktiviteter og initiativ som går utover den ordinære undervisningen.

NMBUs første Senter for fremragende utdanning

Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP) har blitt tildelt status som Senter for fremragende utdanning.

SITRAP i finale om fremragende utdanning

SITRAP i finale om fremragende utdanning

Seks søkere går videre til finale i konkurransen om å bli nye sentre for fremragende utdanning.

MEDVIRKNING SOM VIRKER - konferanse 15.juni

Temaet for konferansen er barn- og unges medvirkning i planlegging og holdes på DOGA, Oslo.  

Del 1 UNG SAMSKAPING vil fokusere på barn og unge som gruppe.  Plan- og bygningsloven har som formål at deres behov alltid tas hensyn til, men på hvilken måte? Hvordan skal de involveres? Skal deres meninger få påvirke resultatet? Hva kan vi lære av barn og unge?

Del 2  INNBYGGERKRAFTENS MERVERDI vil fokusere på kunnskapsbygging og hvordan vi samler inn, bruker og gjenbruker data. Hva lærer vi av å gjennomføre medvirkning? Hva er den varige samfunnsnytten?   

Konferansen er knyttet til et større utviklingsprosjekt for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning med økonomisk støtte fra DIKU/ HK-dir.

Mer informasjon om SAMBED- prosjektet her: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap/aktuelt/node/41974  og er: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap/aktuelt/node/44458

Her kan du lese om undervisningspiloten https://www.nmbu.no/aktuelt/node/44188

Konferansen arrangeres sammen med DOGA. Se detaljert program og lenke til påmelding, her.