SITRAP

SITRAP

banner

Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

Nyheter

MEDVIRKNING SOM VIRKER - konferanse 15.juni

Temaet for konferansen er barn- og unges medvirkning i planlegging og holdes på DOGA, Oslo.  

Del 1 UNG SAMSKAPING vil fokusere på barn og unge som gruppe.  Plan- og bygningsloven har som formål at deres behov alltid tas hensyn til, men på hvilken måte? Hvordan skal de involveres? Skal deres meninger få påvirke resultatet? Hva kan vi lære av barn og unge?

Del 2  INNBYGGERKRAFTENS MERVERDI vil fokusere på kunnskapsbygging og hvordan vi samler inn, bruker og gjenbruker data. Hva lærer vi av å gjennomføre medvirkning? Hva er den varige samfunnsnytten?   

Konferansen er knyttet til et større utviklingsprosjekt for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning med økonomisk støtte fra DIKU/ HK-dir.

Mer informasjon om SAMBED- prosjektet her: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap/aktuelt/node/41974  og er: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/sentre/sitrap/aktuelt/node/44458

Mer detaljert program vil bli lagt ut. 

Påmelding

 

 

 

NMBU Widgets - Nodes list

Tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer

Tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer

Vil du jobbe i et forskningsfelleskap med studenter fra ulike studieprogram?

Tverrfaglig masterprosjekt for økt innsikt i bærekraftsutfordringer (TfMP) er et alternativt opplegg for masteroppgaven som vi har testet ut et par ganger før, men som vi nå ønsker å løfte enda et hakk. 

Hvorfor tilbyr vi dette?  

Vi ønsker at studentene skal bli aktive deltakere i et større kunnskapsfelleskap, at de sammen kan utvikle temaet til et felles forskningsprosjekt og hjelpe hverandre til å utlede de mest interessante spørsmål til eget arbeid.  Dette skal de gjøre under veiledning av erfarne forskere og med innspill fra aktører som er berørt av tematikken.

Vi ønsker at studentene som deltar skal få erfare hva de så langt har oppnådd av fagspesifikk kunnskap i eget studium, ved at de må formidle dette til studenter fra andre studieretninger og dermed reflektere over hvilken betydning denne kunnskap kan ha for andre disipliners perspektiv på det samme problemområdet. 

Vi ønsker at studentene skal være interessert i hverandres arbeid og kunne gi hverandre feedback på teori og metoder og konstruktiv kritikk på analyser og funn. Studentene vil derfor få en kontinuerlig vurdering av arbeidet sitt gjennom samtalene dem imellom og med et samlet veileder-team, og ikke bare en sluttevaluering etter innlevering.

Vi ønsker at samarbeidet med eksterne aktører skal sette fokus på masteroppgavens samfunnsrelevans ved å kunne formidle kunnskap som produseres i masteroppgaven på en mye mer offensiv måte og som en viktig del av kunnskapsfelleskapet.

Det vil være mulig å utvikle paperbaserte masteroppgaver som inngår i temabaserte antologier.  

Millionstøtte til studentinitiativ

Millionstøtte til studentinitiativ

De samarbeider med næringsliv, fagfolk og hverandre og skaper sin egen arbeidspraksis. Nå har Urban Lab fått støtte fra myndighetene. 

SITRAPs årkonferanse 2021 – opptak fra konferansen Barn og unges medvirkning i planlegging

SITRAPs årkonferanse 2021 – opptak fra konferansen Barn og unges medvirkning i planlegging

Hvordan skaffer man seg kompetanse i å involvere barn og unge i areal- og samfunnsutviklingen? Hvordan underviser vi i det? Dette var spørsmål som ble belyst i SITRAPs årskonferanse 2021

Barn og unges medvirkning i planlegging

Barn og unges medvirkning i planlegging

Hvordan skaffer man seg kompetanse i å involvere barn og unge i areal- og samfunnsutviklingen? Hvordan underviser vi i det? Velkommen til SITRAPs årskonferanse 2021!