SITRAP

SITRAP

banner

Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

Nyheter

Barn og unges medvirkning i planlegging

Barn og unges medvirkning i planlegging

Hvordan skaffer man seg kompetanse i å involvere barn og unge i areal- og samfunnsutviklingen? Hvordan underviser vi i det? Velkommen til SITRAPs årskonferanse 2021!

Varsel! SITRAP Årskonferanse 2021

Varsel! SITRAP Årskonferanse 2021

SITRAP – årskonferanse 2021 holdes 20. oktober kl. 12.00 – 15.30 på Camus Ås.

Temaet i år er barn og unges medvirkning i planlegging. Vi skal spesielt fokusere på hvilke behov som praksisfeltet har og hva dette krever av kompetansen til de vi utdanner. Hvordan skaffer man seg kompetanse i å involvere barn og unge i areal- og samfunnsutviklingen? Hvordan underviser vi i det? 

Les mer: