Om fakultetet

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultetet består av noen av Norges største fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, eiendomsfag, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetets fem institutter tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede.  

Strategi for 2019 - 2023

Strategi for 2019 - 2023

Strategien for Faktultet for landskap og samfunn ble vedtatt av fakultetsstyret 7. juni 2018.

Vår historie

Vår historie

Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU ble opprettet 1. januar 2017 som en del av en større omorganisering av hele universitetet. 

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Slik er Fakultet for landskap og samfunn organisert.