Om fakultetet

Landskap.

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultetet består av noen av Norges største fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, eiendomsfag og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetets fem institutter tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede.  

dfs

Vår historie

Fakultet for landskaps og samfunn (LANDSAM) ved NMBU ble opprettet i 2017 ved sammenslåingen av Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric).

kontakt

Kontakt oss

Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og om hvordan du kommer deg hit.

Fakultetets mål baserer seg på NMBU sine mål

Fakultetets mål

Fakultetsstyret vedtok 8. februar 2017 en målstruktur for fakultetet (Sak 3/2017). Denne tar utgangspunkt i NMBU strategi 2014-2018.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret

Oversikt over medlemmene fakultetsstyret ved Fakultet for landskap og samfunn i perioden 01.01.2017 til 31.07.2021

Ledergruppen

Ledergruppen

Ledergruppen på fakultetet består av dekan, forskingsleder, undervisningsleder, administrasjonssjef, instiuttledere og sekretær.