Om fakultetet

Strategi for 2019 - 2023

Strategi for 2019 - 2023

Strategien for Faktultet for landskap og samfunn ble vedtatt av fakultetsstyret 7. juni 2018.

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultetet består av noen av Norges største fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, eiendomsfag og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetets fem institutter tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede.  

Vår historie

Vår historie

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) ved NMBU ble opprettet 1. januar 2017 som en del av en større omorganisering av hele universitetet. 

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret

Oversikt over medlemmene fakultetsstyret ved Fakultet for landskap og samfunn i perioden 01.01.2017 til 31.07.2021

Ledergruppen

Ledergruppen

Ledergruppen på fakultetet består av dekan, forskingsleder, undervisningsleder, administrasjonssjef og instiuttledere.