Studier

  • Bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier
  • Master i Internasjonale utviklingsstudier
  • Master i Internasjonale miljøstudier
  • Master i Internasjonale relasjoner
  • Doktorgradsprogram i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

 Alle våre studieprogrammer er engelske. Les mer på våre engelske internettsider.

Published 8. April 2015 - 14:40 - Updated 23. mai 2017 - 19:22